De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Plaatsing Struikelstenen in Brussel en Charleroi

maandag 9 februari 2015 20:40
Spread the love

Nu
Antwerpen zich opnieuw beraadt om, als enige stad waar het nog niet toegestaan
is, Struikelstenen (Stolpersteine) voor slachtoffers van het
nationaalsocialisme in haar voetpaden te metsen, zullen op zondag 15 februari
2015 8 struikelstenen / pierres sur lesquelles on trébuche/ stolpersteine, ook
herinneringsstenen of pavés de mémoire genoemd, ingemetst worden in verschillende
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Charleroi.
 
Tienduizenden stenen werden reeds in honderden steden van Europa geplaatst als
deel van het herinneringsmonument, opgezet en gerealiseerd door Gunter Demnig, een Duits kunstenaar die
hiermee de individuele herinnering aan bewoners van een pand, die slachtoffer
waren van het nationaalsocialisme, verbindt met de gemeenschappelijke
herinnering aan alle slachtoffers zowel joden als niet joden, verzetstrijders
en dwangarbeiders, zowel zij die de dood vonden in kampen en gevangenissen als
overlevenden die er hun ganse leven door getraumatiseerd waren.

De
Vereniging voor de Herinnering aan de Shoah, Association pour la Mémoire du
Shoah, AMS, die de plaatsing van deze
herinneringsstenen coördineert nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn op de
plaatsing van volgende stenen:

Zondag 15 februari 2015:

11h 00: Max Roose straat 48, Schaarbeek – Anna-KUROPATWA-WEINMANN
12h 00: Lombardstraat 53, Brussel-stad, – Herszel
PRESZOW, Ruchla BUTERSNIK, Estera PRESZOW-TUCHSZNAJDER, Salomon TUCHSNAJDER
12h 45: Regentstraat 51, Brussel-Stad – Claire
DUYSBURGH

13h 30: Berckmansstraat 127, Sint-Gilles – Mathilde BENARDOUT
15h 00:  Reebokstraat 16, Brussel-Stad – Icek CYMBERKNOPF, Abraham (Albert) CYMBERKNOPF
16h 30: Rue de la Régence 65, Charleroi – Josek
MACHNOWSKI

Wie contact wil nemen met de kunstenaar en realisator Gunter DEMNIG (in het Engels
of Duits) kan dat via Nicole Weismann op 0499 739 801 waar ook plaatsing van
nieuwe stenen kan aangevraagd worden. Voor de Nederlandstalige gemeenschap kan dit
ook gebeuren bij jan@hertogen.be, 0487 335
553.

FM Brussels, een interview over de
Struikelstenen in Brussel

Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Auschwitz heeft Jan
Hertogen namens de AMS/VHS een interview gegeven aan FM
Brussel, op 27/01/2015
om 9 h ’s morgens, boven de stenen van  Itskhoh
Zaslavsky
en z’n vrouw Esther Frysz,
een groothandelaar in leer en huiden, Huidevettersstraat 37, 1000 Brussel, die
in 1936 nog onderdak gegeven heeft aan Herschel Grynszpan die in 1938
een secretaris van de Duitse ambassade vermoordde in Parijs. waarna Hitler na drie
dagen besliste honderden synagogen te vernietigen in deKristalnacht in november
1938. De joodse aanwezigheid in Brussel ging van meet af aan samen met verzet
tegen het nationaalsocialisme ook al was de oorlog nog niet uitgebroken.

Er wordt tevens aan herinnerd dat Brussel een toevluchtsoord is geweest voor de
joden in België voor en tijdens WO2.. Alleen de verhuis van meer dan 10.000
joden van Antwerpen naar Brussel heeft hun overlevingskans, 35% in Antwerpen,
63% in Brussel, verdubbeld. Zie het belangwekkend artikel hierover van Lieven
Sarens van het Cegesoma

En er is geen reden om aan te nemen dat deze historische traditie in Brussel,
niet alleen voor de joden maar voor elkeen op de vlucht voor geweld, oorlog of
vernietiging, zou teloorgaan. Het is goed om deze traditie ook langs onderwijs
en opvoeding expliciet(er) en gedocumenteerd door te geven. Het plaatsen van
Struikelstenen is hier een onderdeel van.

Jan Hertogen
www.getuigen.be 

take down
the paywall
steun ons nu!