De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PFAS-vervuiling BoerEnCompagnie uit Heverlee afkomstig van bedrijfsbrand in 1985

PFAS-vervuiling BoerEnCompagnie uit Heverlee afkomstig van bedrijfsbrand in 1985

zaterdag 17 februari 2024 16:59
Spread the love

Uit een onderzoek in opdracht van afvalstoffenmaatschappij OVAM blijkt dat het schuim, dat brandweerkorpsen uit Leuven en Zaventem op 10 april 1985 gebruikt hebben om een industriële brand in het bedrijf VEL aan de Geldenaaksebaan 464 in Haasrode te blussen, de oorzaak is van de zware PFAS-vervuiling die in 2022 vastgesteld werd in het grondwater aan de Petrusberg en stroomafwaarts ook in het waterwinningsgebied aan de Parkabdij in Heverlee.

Eerder wees alles in de richting van het even verderop gelegen Canivetstort aan de overkant van de E40 waar in het grondwater eveneens PFAS werd gevonden. Een analyse van de samenstelling van PFAS duidt nu het schuim, dat de brandweer indertijd gebruikte om de brand te blussen wegens de aanwezigheid van chemicaliën in dit bedrijf, als oorzaak aan. VEL drijft handel met chemische producten, apparaten en toebehoren voor laboratoria.

Terwijl in de onmiddellijke omgeving van het stort in 2022 PFAS-20 waarden gemeten werden tot 1973 ng/l was dit in een waterput op de Petrusberg die het landbouwbedrijf BoerEnCompagnie op dat ogenblik gebruikte voor zijn collectieve oogsttuin aan de Abdijstraat 1282 ng/l. De norm is 100 ng/l.

Het was een zware klap voor het bedrijf dat ondanks de goede informatie, sluiting van de waterput en saneringsmaatregelen een aantal klanten zag afhaken. Uit onderzoek door De Watergroep bleek een jaar later dat in een van de twee grondwaterwinningen aan de Parkabdij 182 ng/l PFAS 20 aanwezig was. Om het drinkwater dat bij de consument conform de normen te houden wordt dit water na zuivering gemengd met dat uit andere waterwinningen. In beide gevallen blijkt de PFAS afkomstig van het gebruikte schuim bij het blussen van de brand in VEL.

OVAM eist nu een meer diepgaand beschrijvend bodemonderzoek aan de VELsite. Eerder kreeg de uitbater van het Canivet-stort al de opdracht om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren tegen 15 januari 2025. Het is op basis van de resultaten van deze onderzoeken dat later zal beslist worden of er saneringsmaatregelen nodig zijn.

Uit eerdere studies bleek dat in het grondwater onder dit stort ook nog zware metalen aanwezig waren zoals benzeen, tolueen, uranium, radium, pesticiden… Gevreesd wordt dat op termijn het hele zootje met het grondwater stroomafwaarts richting Parkabdij vloeit. Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat een van de komende dagen in een straal van 500 meter rond VEL een brief verspreiden waarin inwoners opnieuw gevraagd wordt het putwater niet te gebruiken om te drinken, te koken, als zwembadwater…

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!