De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pax Christi blijft blind voor de oorlogsmisdaden van de Christelijke wereldoverheersers

donderdag 15 oktober 2015 18:41
Spread the love

 

Ondanks hun motto “geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd ” steunt Pax Christi “responsability to protect” militaire interventies om staatsgrepen te plegen volgens de misdadige belangen van controle en uitbuiting van wrede wereldoverheersers, de V.S. en Europa.

Pax Christi kijkt naar de geschiedenis vanuit het standpunt van de wrede en genadeloze christelijke meesters van slaven, kolonialisten, imperialisten en lijken zich dus te gedragen als hun woordvoerders.

In het artikel “Waarom militaire actie die alleen IS viseert, niets oplost in Syrië” op blz. 4 van De Standaard van 8 september 2015, pleit Brigitte Herremans van Broederlijk Delen/Pax Christi voor een agressieoorlog door België, de V.S. en NAVO om een staatsgreep te plegen tegen de Syrische regering. Ze baseert zich op de cijfers van en dubieuze organisatie die zetelt in London het “Syrische netwerk voor mensenrechten”. Volgens hun dubieuze cijfers vermoordt het Syrische leger zeven keer meer mensen dan IS, wat mij zeer ongeloofwaardig lijkt.

Wie zit achter deze organisatie? Brigitte Herremans brengt geen bewijs over de geloofwaardigheid van deze organisatie. Welke bewijzen heeft Brigitte dat deze organisatie onafhankelijk is en niet zomaar een organisatie psy-op opgericht door de geheime diensten van de wrede en genadeloze imperialisten om er politieke winst uit te halen, namelijk de openbare opinie voor te bereiden op een nieuwe onwettelijke agressieoorlog en staatsgreep?

De westerse TV kanalen tonen uitvoerig films over de gevolgen op de grond van de bombardementen van het regime en zelfs nu van de Russische bombardementen maar van de 7000 bombardementen van de westerse agressors (de V.S., NAVO) hebben deze tv kanalen geen enkele film over de gevolgen op de grond ervan. (van de bombardementen van de Fransen in Mali zijn er ook geen beelden van de gevolgen op de grond) We leven in een “beschaafde en vrije” wereld waar de burger wordt misleid en waar de wereldoverheersers de totale controle hebben over de media en kunnen censureren wat ze willen.

Uitgebreid tonen ze de slachtoffers van de bombardementen van de “vijanden” en censureren volledig de beelden van de burgerslachtoffers van hun eigen bombardementen. Ondanks dat de Syrische regering en de coalitie van de terreurlegers van het christelijke westen tegen dezelfde vijand vechten, toont het “Syrische netwerk voor mensenrechten” alleen de bloedige beelden van de nasleep van de bombardementen met ‘vatenbommen’.

De coalitie van de terreurlegers van het christelijke westen meldt met fierheid dat ze 15000 mensen gedood hebben met hun massavernietigingswapens, het dubbele van de slachtoffers door het Syrische leger, (7.894 tussen januari en juli 2015) en hierover zwijgt Brigitte in alle talen . Hoe kan Brigitte geloven dat de Syrische regering alleen burgers doodt en de westerse coalitie alleen onmensen en Untermenschen doodt?Mevrouw Brigitte Herremans hoe komt het dat gij de vatenbommen van de Syrische regering kent en noemt maar geen enkele naam kunt geven van de honderden wapens van massavernietiging die worden gebruikt door de wrede en genadeloze westerse wereldoverheersers?

Het lijkt dat Pax Christi de Belgische openbare opinie aan het voorbereiden is voor een onwettelijke agressieoorlog en staatsgreep in Syrië. Ik vind het onaanvaardbaar voor een christelijke organisatie die zogezegd geweldloos is.

De agressieoorlogen  van de christelijke imperialisten heeft weinig te maken met een “oorlog tegen terreur” maar het is de voortzetting van een eeuwenlang streven naar controle, onderdrukking en uitbuiting van de rest van de wereld. De wil om een staatsgreep te plegen tegen de Syrische regering staat ten dienste van hun eigen misdadige strategische belangen en de misdadige belangen van hun beschermelingen Saoedi-Arabië en Israël.

Jezus, de bezieler van de christelijke religie werd wel ter dood veroordeeld tot kruisiging als “terrorist”, door de toenmalige westerse wereldoverheersers, die hem en zijn groep aanzagen als ” vijandelijke” strijders en dus als een bedreiging voor de “homeland security”. Nu collaboreert Pax Christi met de hedendaagse wrede en genadeloze wereldoverheersers die zwakkeren, gekoloniseerden en uitgebuitenen blijven onderdrukken, “kruisigen” en vermoorden.

Responsability to protect (R2P) ten dienste van misdadige belagen van christelijke imperialisten

In een artikel “tijd voor een doordachte politieke strategie voor Syrie” (1) geschreven door Willem Staes en Brigitte Herremans ,medewerkers van Broederlijk Delen/Pax Christi, pleiten ze ervoor dat België en de internationale gemeenschap een “responsability to protect” (R2P) militaire agressie zouden voeren tegen Syrië om burgers in nood te helpen.

De wrede en genadeloze imperialistische agressieoorlogen van het christelijke westen (de V.S., Europa, NAVO) tegen moslimlanden sinds 1991 hebben een genocide van 3 miljoen moslims veroorzaakt en hierover zwijgt Pax Christi/Broederlijk Delen in alle talen. (2)De meeste bombardementen van de wrede en genadeloze christelijke wereldoverheersers zijn terroristische aanvallen.

Pax Christi heeft ook de onwettelijke (misbruik van een no-fly-zone resolutie) agressieoorlog tegen Libië gesteund waarbij tientallen duizenden burgers gedood werden onder de terreurbombardementen van de christelijke wereldoverheersers. Hier hebben de V.S. en NAVO gefungeerd als luchtmacht van radicale Soenni strijders en IS. Door deze gewelddadige en onwettelijke staatsgreep hebben de terreurlegers van het christelijke westen, met de steun en goedkeuring van Pax Christi/Broederlijk Delen, IS groot en machtig gemaakt. (3)

Hier roept Pax Christi geen “responsability to protect”(R2P) militaire interventie in tegen de V.S. en NAVO landen om de terreurbombardementen met massavernietigingswapens door de terreurlegers van het westen te stoppen om een einde te maken aan de genocide van de moslimbevolking in Afghanistan, Irak, Jemen…

Hier vragen ze ook geen afsnijden van wapentoevoer, geen ontwapening en economische sancties tegen de wrede westerse agressors (de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, NAVO) .

In Jemen vallen ook veel burgerslachtoffers, sinds 7 maanden onder de wrede en genadeloze terreurbombardementen door de moslimfundamentalistische, Soennitische dictaturen Saoedi-Arabië, Qatar, Bahrein, V.A.E. (4) Deze koninklijke families (dictaturen) zijn ook de grote aanhangers en verspreiders van de ideologie achter IS. Hierover zwijgt Pax Christi alweer in alle talen. Hier vragen ze ook geen R2P militaire interventie omdat de agressors beschermelingen zijn van de wrede westerse christelijke wereldoverheersers, de V.S. en Europa. De christelijke westerse wereldoverheersers hechten meer belang aan hun geldbeugel dan aan respect voor het internationale recht .

Sinds 67 jaar worden de Palestijnen beroofd van hun land, familiehuizen en moestuinen, onderdrukt, zijn ze slachtoffers van etnische zuivering, terroristische aanslagen en worden ze uitgemoord als onmensen. Hierover ook zwijgt de partijdige Pax Christi in alle talen. Hier vragen ze niet dat deze misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, genocide en etnische zuivering gestopt worden door een militaire interventie tegen Israel. (5)

https://www.globalresearch.ca/the-responsibility-to-protect-the-world-from-the-united-states/5626128

 

Imperialistische agressieoorlogen hebben IS groot en machtig gemaakt

De ware vijand, de grote wrede agressor, sinds eeuwen, van de rest van de wereld zijn de christelijke kolonialisten en imperialisten. Hun hedendaagse buitenlandse politiek is gewoon de voortzetting van hun wreed, genadeloos, genocidair verleden.

Koloniaal Europa beschuldigt sinds eeuwen de zwakke, ondergeschikte, minderwaardige mensen van “terrorisme” om een “beschaafde” reden te hebben om gewetenloos het land en de rijkdom van de zwakkeren in de rest van de wereld met extreem geweld te bezetten en hen te bestelen.

De V.S. hebben ongeveer 200 agressieoorlogen gevoerd en ongeveer 50 miljoen slachtoffers gemaakt sinds hun stichting om van een kolonie uit te groeien tot de grootste wrede en genadeloze wereldoverheerser.

Pax Christi, als bondgenoot van wrede christelijke kolonialisten en imperialisten, zwijgt in alle talen over deze oorlogsmisdaden en ook over het feit dat de V.S. sinds meer dan 50 jaar bondgenoot is van wat ze noemen “terroristen”, de streng islamitische Soenni strijders, die ze steunen in hun strijd tegen de nationalistische en pro socialistische Arabische- en moslimlanden.

Om hun roofzuchtige imperialistische belangen te verwezenlijken, hebben de V.S. de Soenni rebellen (voorlopers van ISIS) gesteund en aangezet tot het plegen van staatsgrepen tegen pro socialistische regeringen zoals tegen Afghanistan(1979-1992) (6) (een regering die wel de mensenrechten respecteerde en waar de vrouwen opleiding konden volgen), tegen Irak (1991-2003), tegen Libië (2011). De V.S. waren ook bondgenoten van de Taliban (1995-2001) en de Taliban leiders hebben verschillende keren de V.S. bezocht voor contact met de regering en het oliebedrijf UNOCAL (7).

De agressieoorlogen van de beschermelingen van de wrede christelijke wereldoverheersers, de Soennitische Golfstaten dictaturen zullen ook IS groot en machtig maken in Jemen. Pas dan zal Pax Christi roepen voor een R2P nieuwe agressie tegen de nieuwe “vijand” in Jemen.

De wereldoverheersers plegen agressieoorlogen, bombarderen de familiehuizen en moestuinen van de zwakke ander, plegen staatsgrepen en vernietigen de centrale regeringen. De “vijand ” is de pro Sovjet Unie regering van Afghanistan, de vijand is Saddam Hussein, de vijand zijn de Soennitische /Sjiitische milities, de vijand is Al-qaeda, de vijand is Qaddaffi, de vijand is ISIL, de vijand is IS, de vijand is Rusland, China, Iran, Venezuela, zelfs het door de V.S. bezette Cuba (Bahia de Guantanamo) is de vijand….

Is Pax Christi op de hoogte van de door de CIA gepleegde staatsgreep tegen de democratisch verkozen president van Iran (1953)? Of van de Anschluss van Hawaï, Diego Garcia, Guam, Bahia de Guantanamo door de wrede en genadeloze V.S? Is Pax Christi ervan op de hoogte dat de V.S een Iraans(1988) en een Cubaans passagiersvliegtuig (vlucht 455, cubana aviacion 6 okt 1976) hebben neergehaald?

Is Pax Christi ervan op de hoogte dat de militaire basis van de V.S. in Okinawa (Japan) zich daar bevindt tegen de wil van bevolking en wordt ervaren als een bezetting?

Waarom blijft Pax Christi blind en zwijgzaam? Waarom klagen ze deze oorlogsmisdaden, deze schending van het internationale recht, deze overtredingen op de territoriale soevereiniteit en op de “homeland security” van de aangevallen landen niet aan?

De grote genocidaire agressors, sinds eeuwen, blijven blind voor hun eigen oorlogsmisdaden maar blijven de zwakkere anderen beschuldigen, blijven met hun vinger van meester van slaven wijzen naar de anderen en hen de les spellen.

http://www.daardan.nl/2011/12/de-katholieke-kerk-is-een-doodenge-misdadige-organisatie/

1. http://www.paxchristi.be/2015/09/tijd-voor-een-doordachte-politieke-strategie-voor-syrie/

2.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/29/het-westen-pleegt-genocide-van-3-miljoen-moslims

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/01/13/westerse-media-verzwijgen-genocide-3-miljoen-moslims

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor

3.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

4.https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/10/05/conflict-in-jemen-eist-hoogste-aantal-burgerslachtoffers-ter-wereld

5.http://www.11.be/artikels/item/palestina-wir-haben-es-nicht-gewusst

6.http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/05/25/amnesty-international-kent-de-geschiedenis-van-afghanistan-niet

7.http://www.gasandoil.com/news/n_america/667244be2de655c63f57d51e60155e57

http://www.globalresearch.ca/articles/MAD201A.html

ISIS Leader Admits to Being Funded by the US

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!