De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Red Onze Kleiputten vzw
Red Onze Kleiputten vzw

Parket wil De Vlaamse Waterweg voor strafrechter wegens gevaarlijke situatie van asbeststort op Boomse Kleiputten 

Red Onze Kleiputten vzw diende in 2020 een klacht in tegen De Vlaamse Waterweg. Na onderzoek door onderzoeksrechter wil het parket De Vlaamse Waterweg vervolgen voor de correctionele rechtbank. Enerzijds omdat deze jarenlang heeft nagelaten om mens en natuur te beschermen tegen het blootliggende asbest. Anderzijds omdat er in juni 2019 gegraven werd in het asbeststort zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook de NV De Brandt treft daarbij schuld volgens het parket: zij heeft, zonder enige bescherming voor de buurtbewoners noch voor hun eigen arbeiders, met bulldozers in het asbeststort gegraven.

dinsdag 14 november 2023 21:35
Spread the love

 De Vlaamse Waterweg wist jarenlang dat het voormalig asbeststort onveilig was door de aanwezigheid van onder andere het gevaarlijke crocidoliet of “blauwe asbest”.  Toch werden er onvoldoende maatregelen genomen. Het stort, dat onderdeel uitmaakt van het natuurgebied Terhagen, bleef vrij begaanbaar voor wandelaars en spelende kinderen. In 2014 wees een studie uit dat het asbeststort een toxicologisch risico inhield voor de mensen en het terrein moest gesaneerd worden.

Vertragingsmanoeuvre 

Op donderdag 16 november zou het strafdossier door de Raadkamer worden behandeld, zodat nadien de correctionele rechtbank zou kunnen oordelen. De Vlaamse Waterweg heeft echter last minute besloten om bijkomend onderzoek te vragen, zodat de zaak nog niet kan worden behandeld. Dit zorgt weer voor uitstel in een dossier dat hoogdringend moet worden aangepakt.

Red Onze Kleiputten vzw zal aanwezig zijn aan de rechtbank om 9u30 om duidelijk te maken dat er nog steeds grote ongerustheid is bij buurtbewoners over de huidige situatie op en rond het asbeststort.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!