De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Parallellen tussen Amerikaans en Israëlisch geweld tegen burgers

Parallellen tussen Amerikaans en Israëlisch geweld tegen burgers

maandag 8 juni 2020 13:33
Spread the love

A tribute to George Floyd painted on Israel’s apartheid wall in occupied Bethlehem. [Photo credit: Abeer Salman]

9/11 heeft geleid tot harder optreden van Amerikaanse ordetroepen. De Amerikaanse knie-in-de-nek techniek komt uit het handboek van het Israëlische bezettingsleger. Lezers kunnen hoofdstuk 7 van mijn boek bestellen in de vorm van een e-book, waarin dit thema aan de orde komt.

De val van de Muur is de belangrijkste geopolitieke gebeurtenis sinds 1945, meer dan 9/11. Dat toont UAntwerpen professor Tom Sauer overtuigend aan in een artikel in vrtNWS. De vrees tijdens de Koude Oorlog voor een Derde Wereldoorlog werd gelukkig niet bewaarheid, maar 9/11 heeft wél tot dood en verderf geleid: de War on terror, en de nog altijd aanslepende vergeldingsacties in Afghanistan en Irak. In Amerika zelf leidde 9/11 tot harder optreden van de veiligheidsdiensten: meer afluisteren, camerabewaking, online toezicht, infiltratie van het middenveld, en zo voort. Via raciaal profileren kregen ‘gekleurde’ mensen het stempel ‘verdacht’, en werden zij buitenproportioneel geviseerd.

Intussen weten we dat Amerika Israëlische technieken hanteert om elk publiek protest met geweld de kop in te drukken. Ordediensten beschouwen demonstranten als militanten die met (para)militaire middelen bestreden moeten worden. De knie-in-de-nek techniek die George Floyd het leven kostte komt regelrecht uit het boekje van het Israëlische bezettingsleger. Bij trainingen door Israëli’s leren Amerikaanse ordediensten verfoeilijke technieken die de weg effenen naar een hardvochtige politiestaat. Het zijn technieken die Israëlische militairen al tientallen jaren toepassen op Palestijnse burgers, een fenomeen waar de wereld zich maar weinig van aantrekt.

E-book

Dit thema komt gedetailleerd aan bod in mijn boek ‘Het zionistische project Israël. Etnisch zuiver, of binationaal gidsland?’, specifiek in hoofdstuk 7 ‘De mentaliteit in Israël staat een oplossing in de weg’. Het is daarom dat ik mijn lezers dit hoofdstuk aanbied in de vorm van een e-book (daarin zijn de 12 voetnoten weggevallen). Ik vraag slechts een kleine tegenprestatie: een donatie van €5 of meer aan één van de volgende instellingen:

  • Palestina Solidariteit vzw, een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie
  • The Rights Forum, het op initiatief van de voormalige Nederlandse minister-president Dries van Agt opgerichte kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël
  • het Israëlische Informatiecentrum B’Tselem, dat zich inzet voor mensenrechten in de door Israël bezette gebieden

Wie klikt op de naam van de organisatie van zijn voorkeur komt automatisch op de pagina met aanwijzingen om uw gift over te maken. Het e-book kunt u bestellen door mij een mailtje te sturen met de tekst “graag toezending van het e-book”, waarna het bestand per returnmail naar u toegaat.

Dit artikel verscheen eerder op Geopolitiek in context.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!