De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rise for Climate Belgium

Overstromingen: Burgergroeperingen roepen autoriteiten op om solidaire vrijwilligers te betrekken bij coördinatie van humanitaire hulp

Het collectief Citizens Can, bestaande uit een groot aantal burgers en groeperingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië die hulp bieden aan slachtoffers van de overstromingen, bundelt vandaag zijn krachten. Concreet vragen zij een ontmoeting met de twee bijzondere commissarissen die door de Waalse regering werden aangesteld, Catherine Delcourt en Sylvie Marique.

woensdag 4 augustus 2021 11:20
Spread the love

 

OVERSTROMINGEN – OPROEP aan de Waalse en de federale regering en aan de lokale besturen

Zeer veel slachtoffers zijn nog steeds afhankelijk van duizenden solidaire burgers uit alle hoeken van België en daarbuiten. De slachtoffers worden onophoudelijk door hen ondersteund. Anderzijds zijn steeds meer vrijwilligers aan het einde van hun krachten en ontbreekt het hen aan informatie, coördinatie en aan materiële en financiële steun. Deze situatie is niet langer houdbaar. De teleurstelling moet plaats ruimen voor samenwerking.

Daarom vragen zij de lokale, regionale en federale overheden:

• De hulpverlening aan de slachtoffers te versterken en te coördineren, in samenwerking met de getroffen bevolking en de vrijwilligers die solidariteitsacties voeren. Zij hebben energie, menselijk kapitaal en vaardigheden. De overheid heeft dat nodig. Humanitaire hulp moet de onderlinge hulp tussen burgers en slachtoffers van rampen vergemakkelijken.

• En dit voor ALLE slachtoffers. Deze structurele coördinatie moet de gehele bevolking ten goede komen. Met andere woorden, ze moet aangepast zijn aan de specifieke behoeften van de meest kansarmen in dergelijke situaties, zoals bejaarden, gehandicapten, slachtoffers van de digitale kloof, maar ook mensen die geen Nederlands of Frans spreken, eenoudergezinnen, alleenstaanden enz. Als mensen moeten zij toegang hebben tot de hulpdiensten en tot informatie/hulpbronnen wanneer de noodsituatie voorbij is. Stroomuitval, geen internet, geen auto’s, geen winkels!

En dit met ALLE betrokken actoren. Een gecoördineerd samenwerkingsverband is nodig. We zien hiervoor een belangrijke rol voor een samenwerking tussen burgerorganisaties, zorgorganisaties, de gemeentes en hogere overheden om de hulp gestructureerd lokaal te coördineren. Bij de lokale overheden kunnen bv. de CPAS/OCMW of de PCS optreden als planner van de spontane hulp, de coördinator tussen de verschillende actoren en het directe contactpunt zijn voor de slachtoffers hun noden.

•  Nu. Deze gecoördineerde humanitaire hulp moet gericht zijn op noodsituaties: voedsel, onderdak, schoonmaak en opruiming, mobiliteit, basisuitrusting, gezondheidsposten en adequate psychologische ondersteuning.

•  In de komende maanden. Los van de huidige noodsituatie wil Citizens Can bijdragen aan het ontwikkelen van een langetermijnvisie. Omdat de behoeften van de getroffen mensen zullen blijven bestaan en evolueren.

• En voor toekomstige rampen. Niemand is immers veilig voor andere crisissen van deze omvang in België. Humanitaire hulp moet proactief zijn.

Gedreven door deze doelstelling is het collectief Citizens Can, bestaande uit oprichters van platforms en Facebook-groepen voor het bieden van hulp, lokale coördinatoren en burgers met veelzijdige talenten, evenals andere groeperingen, bereid om samen te werken, hand in hand en in volledige onafhankelijkheid.

Eerste ONDERTEKENAARS :

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!