De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep voor internationaal onafhankelijk onderzoek aanslag 11 september 2001 V.S.

woensdag 20 augustus 2014 20:42
Spread the love

De media zijn eigendom van een machtige, kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtige, rijke elite (bankiers,oligarchen van wapens en oorlogsindustrie, bazen van multinationals…) daardoor beheersen ze de publieke opinie en de mondiale informatie stroom. De westerse media zijn een planetair brainwash instrument ten dienste van de roofzuchtige uitbuitingsbelangen van deze wrede wereldoverheersers.

 

CIA misbruikt moslim leerling piloten

Sommige van de vermeende vermoedelijke kapers werden beschermd door de CIA als officieren van de inlichtingendiensten van Saoedi-Arabië en volgden vlieglessen op Amerikaanse luchtbases. Ik trek de conclusie dat ze vlieglessen volgden in opdracht van de CIA. Ze werden waarschijnlijk misbruikt door de CIA als passagiers of als leerling-piloten om de beschuldiging te staven dat het over een aanslag door islamitische fundamentalisten zou gaan.

De manoeuvres van de vliegtuigen gedurende de aanslag waren zeer moeilijk en ingewikkeld en dus totaal onmogelijk voor leerling-piloten die een paar lessen gevolgd hebben in kleine Cessna’s en vervolgens in staat waren de honderden meetinstrumenten en bedieningsknoppen in de cockpit van Boeings 757 en  767 te hanteren. Bovendien hebben ze de automatische piloot en de transponder vakkundig buiten werking gesteld en vervolgens lieten ze de  toestellen op technisch onnavolgbare wijze van de radar, zowel van de burgerluchtvaart- als van de militaire luchtvaartautoriteiten verdwijnen. Het is ook belangrijk te melden dat de zogenaamde “terreur” leerling-piloten het GPS (satelliet-positioneringssysteem) bedienden als bij een militaire missie, iets wat een doorsnee burgerpiloot nooit zou kunnen doen. Daarbij hebben ze de boordcomputer, die volgens de fabrikant absoluut niet buiten werking kan gesteld worden, met onbekende technische hulpmiddelen buiten gebruik gesteld.(1)

Vliegtuigen gekaapt door computers

De meest plausibele versie van de feiten is dat de 4 vliegtuigen niet gekaapt zijn door piloten maar wel door een bestaande technologie, die de controle over het vliegtuig overneemt van de piloot waardoor het vliegtuig van op afstand bestuurd wordt. ( 2)

Deze technologie werd ontwikkeld door Northrop Grumman ten behoeve van de Global Hawk, een automatisch militair toestel. Er werd bij de gekaapte toestellen een systeem met de naam Cyclops gehanteerd waardoor een computerchip in de neus van de toestellen controle vanaf de grond mogelijk maakt.

 

Internationaal onafhankelijk onderzoek

Als een passagiersvliegtuig crasht dan wordt gedurende maanden tot een jaar intensief onderzoek gedaan om de ware omstandigheden van de crash te achterhalen. In het geval van 11 september 2001, waarbij 4 vliegtuigen betrokken zijn, heeft men alles gedaan om het dossier zo snel mogelijk te sluiten.

Na een paar uur had de regering Bush Osama Bin Laden en Al Qaeda beschuldigd van zo’n complexe aanval zonder ook maar het minste onderzoek uitgevoerd te hebben. Dit werd door de politieke leiders van de bondgenoot landen en door de afhankelijke media klakkeloos overgenomen.

De V.S. waren/zijn niet geïnteresseerd in de opheldering van de aanslag van 11 september en er werd geen ernstig onderzoek gedaan, de bewijsstukken werden weggemoffeld of vernietigd. Ondanks de vele bewakingscamera’s in het Pentagon en in een benzinestation tegenover het Pentagon, heeft de V.S. nog geen beelden vrijgemaakt.

De aanslag was een minutieus voorbereide commando-operatie met militaire precisie die alleen door special forces en geheime diensten van een sterk militair land kon uitgevoerd worden.

Gezien dat de officiële versie van de overheid en het beschuldigen van al-Qaeda van geen kanten klopt omdat het niet steunt op degelijke bewijzen, is het noodzakelijk dat er, voor het zegevieren van het internationale recht en de waarheid, een internationaal onafhankelijk onderzoek komt over de aanslag van 11 september 2001 en dat de schuldigen berecht worden.

Daarbij werd deze simplistische versie gebruikt als reden om, vanaf  2001, genocidaire oorlogen en terreurbombardementen met massavernietigingswapens uit te voeren tegen moslimlanden en – bevolkingsgroepen.

Deze oorlogen hebben een genocide van ongeveer 2 miljoen doden en vernietiging en chaos gebracht in het Midden-Oosten .

De westerse journalisten, de Europese politieke leiders en de Secretaris-generaal van de NAVO, George Robertson,  hebben klakkeloos de simplistische versie van de Amerikaanse regering overgenomen.

Daardoor hebben de Europese Unie en de NAVO, als bondgenoten, zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door de genocidaire agressieoorlogen tegen moslimslanden.

Aanslag Pentagon

Niet een Boeing 757 passagiersvliegtuig is gecrasht op het Pentagon maar een raket of een drone-achtig toestel (3)

Een passage uit mijn blog: http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/10/heeft-de-vs-de-aanslag-van-11-september-2001-laten-gebeuren

“Volgens getuigen, kon door de snelheid, de manoeuvreerbaarheid, de manier waarop het toestel zwenkte, het snerpende lawaai, de kleine inslag (doorsnede van vijfeneenhalve meter) op het Pentagon het niet gaan om een Boeing 757-200 (met een spanwijdte van 38 meter en een hoogte van 12 meter) maar wel om een “kruisraket met vleugels”. Volgens Thierry Meyssan zou het gaan over een nieuwe raket van het AGM-type “uitgerust met een holle lading en een BLU-top van verarmd uranium”

Ofwel ging het om een veel kleiner militair toestel waarvan de transponder het signaal “friendly” had uitgezonden, (ofwel werd een bevel van hogerhand van niet schieten gegeven) gezien het feit dat het Pentagon zijn antiraketinstallaties niet gebruikt heeft.”(4)

Het vierde vliegtuig dat neergestort is in Pennsylvania is waarschijnlijk neergehaald door een militair toestel wegens een mogelijk falen van de technologie van het op afstand besturen. De stukken van het vliegtuig bevonden zich zo’n 15 km van mekaar verspreid.

Er waren getuigenissen van 2  F-16 militaire jets dicht bij het vliegtuig wat laat vermoeden dat het vliegtuig is neergehaald door een raket.

Het is ook mysterieus dat er geen sporen van slachtoffers of bagage te bespeuren waren.

De aangetroffen menselijke resten van de 45 passagiers pasten in een luciferdoosje en toch werd van alle 45 passagiers het DNA geïdentificeerd.

De 4 grote Boeings waren onderbezet, ongeveer 265 passagiers in de 4 vliegtuigen, er werd geen enkel lichaam teruggevonden.

 

Zogenaamde mislukking van verdediging

De enige supermacht weet en kan alles. Als een 2 uren durende aanval succesvol is kunnen gebeuren zonder de minste reactie, kan ik daaruit enkel de conclusie trekken dat ze het opzettelijk hebben laten gebeuren.

Geen hoge of lage ambtenaar heeft straffen gekregen voor deze zogenaamde enorme onbekwaamheden, nalatigheden, fouten,  ze kregen zelfs promotie.

Alleen de ambtenaren die belang toonden voor de waarheid en bepaalde fouten en nalatigheden aanklaagden, werden gestraft, gedegradeerd of ontslagen.

Hier zie ik kenmerken van een doofpotoperatie, de V.S. heeft opzettelijk verhinderd dat de  waarheid het licht zou zien.

Daarvoor wisten ze niets, zogenaamd waren ze nalatig geweest en hebben ze fouten gemaakt en na twee uren wisten ze alles, de namen van alle kapers en de “schuldigen”, de oude vriend en bondgenoot Osama Bin Laden en Al-Qaeda.(5)

De V.S. werkt tot heden samen met wat ze noemen “islamitische terroristen” als het past in  hun geopolitieke- en economische belangen, wereldheerschappij voor het ongebreideld vrij uitbuiten van de rijkdom van zwakken landen.

 

Gefabriceerde bewijzen om de moslims te beschuldigen

De “bewijzen” die de overheid gaf zijn belachelijk zwakzinnig want ze hebben niets te maken met de uitvoering van de aanslag wat toont dat de bewijzen werden gefabriceerd en opzettelijk werden achtergelaten om de moslims te beschuldigen, zoals de “gevonden” paspoorten, brieven, een valies, creditcards waarmee de tickets betaald zijn en een exemplaar van de Koran en een video in het Arabisch met de titel “hoe bestuur ik een vliegtuig?”. Zoals ook het paspoort van een vermoedelijke kaper dat zonder enig schroeiplekje gevonden werd na een enorme vuurbal van 35000 liter brandende kerosine en het puin van een ingestorte toren van 110 verdiepingen terwijl zelfs de zwarte dozen van het vliegtuig niet eens gevonden werden.

Wat ook bewijst dat de vermoedelijke kapers behandeld werden als officieren van de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië is het feit dat er geen namen van de vermoedelijke kapers op de officiële passagierslijsten stonden en dat ze geen officiële check-in doorlopen hebben en ook geen instapkaarten nodig hadden.

Daarbij had Mohamed Atta de vermoedelijke leider van de aanslag op het laatste moment nog    een vliegtuig van Portland naar Boston genomen waardoor hij op de valreep het “terreur”vliegtuig toch gehaald heeft. Hieruit trek ik de conclusie dat hij niet op de hoogte was van de aanval .

V.S. een plutocratie

De echte machthebbers zijn een (discreet op de achtergrond) kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtige machtige superrijke elite van oligarchen, bazen van Federal Reserve en grote banken, multinationals, olie-, wapen- en oorlogsindustrie. De zichtbare regeringen zijn gewoon dienaren van deze machtige, superrijke families die sinds generaties aan de koorden trekken van de presidenten, regeringen en media. De wereldoverheerser V.S. met de junior bondgenoot, de Europese Unie zijn aanbidders van het gouden kalf.

Hun doestelling is de schepping van een neokoloniale economische wereldorde gebaseerd op een onbeperkte vrijhandel zodat de machtige westerse multinationals de ganse wereld ongebreideld kunnen uitbuiten en zo de rijkdom van de wereld concentreren in de handen van een kleine elite oligarchen, bazen van de westerse machtige multinationals.(6)

De economische belangen van de V.S. ( veilige en vrije roofzuchtig uitbuiting van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen van de wereld ) met de medeplichtigheid van de Europese Unie wordt door soft power (aalmoezen, corruptie, omkoping) of hard power (sancties, bedreigingen, agressieoorlogen/terreurbombardementen) aan de rest van de wereld opgedrongen. De vrijheid van de Amerikaanse (en bondgenoten) multinationals om de rest van de wereld uit te buiten staat boven het internationale recht, de mensenrechten en boven de territoriale soevereiniteit van de zwakkere landen. Hun hebzuchtige economische belangen staan boven de belangen en de nationale veiligheid van de zwakke landen. De V.S. en de Europese Unie zijn wrede roofdieren die de rest van de wereld zien als een prooi.

Ze gebruiken alle onwettelijke middelen: handel drijven met schurkenstaten die hun burgers gewelddadig onderdrukken, corruptie van de regeringen en de elite van zwakkeren landen, staatsgrepen plegen, aanzetten tot staatsgrepen met miljoenen dollars (7), beïnvloeden van het democratische verkiezingsproces, agressieoorlogen, terreurbombardementen, financieren en bewapenen van terroristische organisaties, illegale drugs- en wapenhandel om geheime operaties (terroristische misdrijven)van de geheime diensten te financieren, CIA,M16… die het internationale recht en de territoriale soevereiniteit overtreden en schade brengen aan de nationale veiligheid en belangen van de aangevallen landen.

Ze geven hulp/geld aan de regeringen/elite van veel landen om gehoorzaamheid en terugdiensten te behalen ten nadele van het algemeen belang van het volk zelf.

De rest van de wereld wordt met soft/hard power gedwongen het eigen belang van de kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige wereldoverheersers te koesteren.

De V.S. laat gewoon de gelddrukpers draaien, het is een land met een grote schuld die nog steeds aan het groeien is. Een land dat geld drukt gewoon om de oligarchen rijker te maken.

Hoe kan de V.S. blijven leven met schulden die elke keer groter worden?

Waarom kunnen de andere landen niet zomaar hun gelddrukpers laten draaien maar moeten ze onder strenge maatregelen (privatiseren van staatsbedrijven) geld gaan lenen bij het IMF?

1. Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van Al-qaeda” blz  91

2. Robin de Ruiter blz96-97

3. Thierry Meyssan “l’effrayable  imposture”/ “big lie” (Engelse versie)

4. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/10/heeft-de-vs-de-aanslag-van-11-september-2001-laten-gebeuren

5. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

6. Daniel Estulin “De Ware geschiedenis van de Bilderberg-conferencie” blz45

7. Stephen Kinzer “overtrow.America’s century of regime change from Hawaii to Irak”

Michael Chossudovsky “America’s ‘war on terrorism'”

David Ray Griffin “11 september. Een onderzoek naar de feiten”

Eric Hufschmid “Painful questions: An analysis of the september 11th attack”

Neil Doyle “Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

Webster griffin tarpley “9/11 Synthetic terror”

Paul Thompson “september 11: minute by minute”

Gerald Posner “why america slept.The failure to prevent 9/11”

Nafeez Mosaddeq Ahmed “The war on freedom: How and why america was attacked september 11,2001

“The war on truth 9/11; Disinformation and the anatomy of terrorism”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!