De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opening wijk compostsite.

Opening wijk compostsite.

maandag 30 augustus 2010 11:01
Spread the love

Lier

Buurtbewoners en milieuschepen Gert Van Eester hebben zaterdag de compostsite in de wijk Het Looks feestelijk ingehuldigd. Ze zijn bijzonder tevreden want de compostsite is er gekomen op vraag van het buurtcomité zelf.

“De stad en Igemo hebben vrijwel onmiddellijk hun medewerking verleend en hiervoor de nodige fondsen en middelen vrijgemaakt. Het zijn echter de vrijwilligers, bewoners uit de wijk, die de compostsite zullen openhouden”, zegt Dominic Van Oosterwyck van buurtcomité Het Looks.

“De tien vrijwilligers die de opleiding compostmeester hebben gevolgd, zijn er alvast klaar voor. In de beginfase kunnen 50 gezinnen deelnemen aan het wijkcomposteren. Later kunnen er mogelijk nog eens een 25 tot 50 gezinnen bijkomen. Het is vooral bedoeld voor die gezinnen uit de wijk die thuis niet kunnen composteren. Elk deelnemend gezin krijgt een compostemmer ter beschikking om groente- en fruitafval te bewaren. Elke zaterdag tussen 11 en 12 uur kunnen de bewoners hun emmer naar de compostsite brengen. De compostmeesters zullen instaan voor de verwerking.”

De wijk telt 420 gezinnen en de nieuwe wijkcompostsite bevindt zich op de vest achter de parking Sionsplein.

(WAE)

© 2010 De Persgroep Publishing
Uit het Het Laatste Nieuws 30/08/2010

take down
the paywall
steun ons nu!