De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief over GAS-boete wegens aanplakken affiche

Open brief over GAS-boete wegens aanplakken affiche

vrijdag 16 februari 2024 13:36
Spread the love

Aan de Leuvense GAS-ambtenaar Miran Scheers
Cc burgemeester Mohamed Ridouani,

Leuven, 16 februari 2024

Beste Miran,

Ik verneem dat U in uw functie als sanctionerend ambtenaar in Leuven de coöperatieve Het Groot Ongelijk uit Kessel-Lo een boete van 125 euro hebt opgelegd voor het aanplakken van een affiche op het publiek aanplakbord in het midden van de Gemeentestraat in Kessel-Lo tegenover huisnummer 129. Het betreft een aanplakbord dat zoals op bijgevoegde foto te zien is ten allen tijde vol hangt met posters over aankomende evenementen in de stad. Ik ben degene die eind september met plakband de bewuste affiche heb aangebracht op het bord. Omdat U met deze dwaze beslissing de geloofwaardigheid van GAS-boetes helemaal onderuit haalt en het vaak gehoord argument dat deze boetes volkomen willekeurig worden toegekend bevestigt verdient niet ik of Het Groot Ongelijk een dergelijke boete maar Uzelf.

U meldt dat de affiche was aangebracht in het vak van het aanplakbord dat voorbehouden is aan gemeentediensten. ‘Openbare vrije aanplakking’ is enkel mogelijk op de rechterzijde. In de praktijk houdt niemand zich aan deze opdeling waarvan ik overigens het bestaan niet eens wist. Ik had de affiche dus een goede 30 cm meer naar rechts moeten aanbrengen. De gemeentelijke administratieve sancties werden bij wet van 13 mei 1999 ingevoerd om (beperkt ernstige) gedragingen, die als overlast worden ervaren, niet langer strafrechtelijk te af te handelen (wat in de praktijk nauwelijks gebeurde) maar door een administratieve sanctie. Welke overlast veroorzaakt een affiche op een publiek aanplakbord als dit?

In uw beslissing om Het Groot Ongelijk te beboeten stelt U “dat het niet reglementair ophangen van publiciteit overlast veroorzaakt”. “Het brengt een overvloed aan reclame en uithangborden teweeg, wat leidt tot visuele vervuiling en overbelasting van informatie voor mensen die de openbare ruimte gebruiken, wat het filteren van belangrijke boodschappen bemoeilijkt”. Mag ik er U op wijzen dat op de bewust affiche een foto van burgemeester Mohamed Ridouani prijkte die ik had uitgenodigd om op 13 oktober in Het Groot Ongelijk aanwezig te zijn bij de voorstelling van ‘Het woord bij de daad’ , een boek met een verslag van vijf debatten over armoede, wonen, klimaat, migratie en mobiliteit tussen Leuvense politici en experten die ik eerder in dit café georganiseerd had

Deze boete komt voor mij bovenop een jarenlang groeiende frustratie komt over het gebrek aan publieke plaatsen in Leuven om affiches en flyers te verspreiden. In bijvoorbeeld de centrale openbare bibliotheek in de Diestsestraat wordt dit geweigerd omdat Het Groot Ongelijk of andere initiatieven waarvoor ik in het verleden publiciteit maakte geen lid zijn van de Cultuurraad. In verschillende lokale dienstencentra is elke publiciteit voor iets wat in de verte naar politiek ruikt eveneens niet toegelaten. Ook het aantal cafés of handelszaken waar men terecht kan met een affiche of flyers voor bijvoorbeeld een politiek debat neemt sterk af.

Uit de laatste beschikbare cijfers blijkt dat Uw dienst in 2020 in totaal 54.522 GAS-boetes verstuurde wegens verkeersovertredingen en 1.230 wegens problemen van overlast. Uit de jaarrekening 2022 blijkt dan weer dat Leuven dat jaar meer dan 9 miljoen euro incasseerde uit opbrengst van dergelijke boetes wegens verkeersovertredingen. Ook over deze aantallen kunnen terecht vragen gesteld worden. Wat boetes wegens aanplakken van affiches betreft vermoed ik dat U twee maten en gewichten hanteert. Er is in Leuven een bedrijf actief dat continu ook op leegstaande panden zoals in het begin van de Diestsesteenweg affiches aanplakt voor activiteiten van Het Depot, ’t Stuk, museum M en anderen. Dit kan blijkbaar ongestraft, terwijl een affiche van het Groot Ongelijk op een publiek aanplakbord…

Gegroet,
Luc Vanheerentals

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!