De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Op zoek naar slachtoffers van discriminatie voor Europees onderzoek
Discriminatie, Europees onderzoek, FRA, Fundamental Rights -

Op zoek naar slachtoffers van discriminatie voor Europees onderzoek

woensdag 4 mei 2011 10:48
Spread the love

Op zoek naar slachtoffers van discriminatie voor Europees onderzoek

Voor een studie van het ‘Fundamental Rights Agency’ van de Europese Unie zoeken we getuigenissen van mensen die discriminatie hebben ondervonden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het goederen- en dienstenverkeer.

Het kan zowel gaan om personen die iets tegen die discriminatie hebben ondernomen – zoals het indienen van een klacht bij het gerecht of het Centrum voor Gelijkheid van Kansen – als om personen die vervolgens geen klacht indienden. 

Verder komen zaken in verband met alle mogelijke discriminatiegronden in aanmerking, inclusief  geslacht, zogenaamd ras/etniciteit/huidskleur, handicap, gezondheidstoestand, politieke overtuiging, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, etc.

Ben jij ooit zelf gediscrimineerd? Of ken je anderen die gediscrimineerd werden? Licht je verhaal even toe en mail naar shared.science@gmail.com

Meer informatie over het onderzoek vind je onderstaand.

Meer informatie over het onderzoek: ‘Toegang tot recht – Een sociologisch onderzoek naar discriminatiezaken in de EU’
Het onderzoek betreft een studie voor het EU Fundamental Rights Agency (het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten) in Wenen, die uitgevoerd wordt in 8 Europese lidstaten: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Binnen de studie worden interviews gedaan met drie categorieën van personen: 1. Klagers; 2. Gelijkebehandelingsorganen; 3. Tussenpersonen (advocaten, NGO’s, vakbonden en andere).
Het belangrijkste doel van het onderzoek is om na te gaan hoe de huidige situatie van toegang tot recht verbeterd kan worden, evenals het gegeven dat mensen binnen de EU vaak maar in beperkte mate op de hoogte zijn van hun rechten op het vlak van discriminatie en gelijke behandeling.
 

take down
the paywall
steun ons nu!