De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

vergrijzing in west-vlaanderen

Oostende gelijk aan ontgroening

vrijdag 1 augustus 2014 15:43
Spread the love

Toen ik de
vraag kreeg van mijn zoon om ontgroening uit te leggen binnen de context van
zijn leerstof agogiek, dacht ik onmiddellijk aan iets rond de ecologie. Maar ik
was totaal verkeerd. Na even vlug opzoeken had ik snel geleerd dat de
uitvinders van het woord ‘ontgroening’ het over een synoniem voor het
hedendaagse Oostende hadden… tot een zekere mate, bedoel ik!

Ik heb geconstateerd dat “ontgroening” in feite het afnemen is van het
aandeel jongeren in de bevolking als gevolg van een afname van het
geboortecijfer. Ik denk niet dat het probleem bij ons hier in Oostende bij het
aantal nieuwe geboorten ligt maar wel op een (wan)beleid die de jongeren
wegtrekken. Ik pik er slechts twee van die beleid (of gebrek daarvan!) uit. 

Ten eerste, het aantal instellingen van hoger onderwijs is in Oostende sterk
verminderd in de voorbije decennia. Neem het project Plassendale als een tweede
voorbeeld. Het was de bedoeling geweest om veel bedrijven naar daar te trekken
maar de bedrijven vinden de voorwaarden ongunstig en blijven weg om maar te
zwijgen over een aantal grote werkgevers die hun boeken dicht deed de laatste
tien jaar. Is het niet ironisch dat in plaats van bedrijven bouwen in de site Plassendale
nu wordt overwogen om een nieuwe gevangenis te zetten? De denkfout erachter
lijkt mij ‘sluit hen maar op en probleem wordt opgelost’ in plaats van kritisch
na te denken over het verband tussen hoge (jongeren)werkloosheid en
criminaliteit. Is het niet duurzamer om zowel de criminaliteit als de oorzaak ervan
tegelijk aan te pakken? 

Verschillende literaturen, waaronder Wikipedia, hebben de gevolgen van
ontgroening benadrukt maar ik heb er slechts drie uitgehaald:

Ontgroening en
vergrijzing kunnen niet los van elkaar gemaakt worden. De ene leidt tot de
andere. In het begin is deze echter marginaal, omdat het aandeel jongeren niet
alleen wordt afgezet tegen het aandeel ouderen, maar ook tegen het aandeel van
het (grote) middensegment;

Als de
bevolking vergrijst verandert de verhouding tussen gepensioneerden en
werkenden. Werkenden moeten meer gepensioneerden onderhouden, dus de premie
moet stijgen of de pensioenuitkeringen moeten verminderd worden;

De behoefte aan
scholen en onderwijzend personeel zal afnemen.

Oostende
voert een beleid die de jongeren weg jaagt en dat zorgt voor een massale
(jongeren) volksontvluchting. Dus van mij mag je Oostende inschrijven als
synoniem voor ontgroening!

take down
the paywall
steun ons nu!