De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Only on the Day we will have learned to know and to love our Common Mother…

Only on the Day we will have learned to know and to love our Common Mother…

vrijdag 12 april 2019 10:48
Spread the love

<< ONLY THE DAY THAT

WE HAVE LEARNED ANEW

TO  KNOW AND TO LOVE

OUR COMMON MOTHER…

OUR FUTURE WILL BE SAFE AGAIN. >>

[Bedenking op het ogenblik dat we voor de vijfde keer,

in solidariteit met Greta Thunberg en haar Skol Strejk

in  Stockholm, SVERIGE,

een standpunt innemen aan het Leuvense Stadskantoor

met toestemming van het stadsbestuur

in het kader van “Scholar’s Strike for Future” ]

take down
the paywall
steun ons nu!