De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderzoek van 7 jaar oud als moslimbashing

Onderzoek van 7 jaar oud als moslimbashing

woensdag 11 februari 2015 20:24
Spread the love

Joden zijn
niet te vertrouwen, ja of nee?
” en andere onderzoeksonwaardige vragen

Ruud Koopman,
Berlijns Centrum voor Sociale Wetenschap (WZB) en Journal of Etnic and
Migration, niet te vertrouwen?

Zie Religious
Fundamentalism and Hostility against Out-groups
en Powerpoint
van Ruud Koopmans over de Belgische cijfers
, voortgaande op het artikel in De Morgen van 11/02/2015 over de ‘vaststelling’ uit een
telefonisch onderzoek van 2008 dat de helft van de Belgische moslims
fundamentalistisch zou zijn.

“Islamofobie”
 
Gisteren nog een uitvoerig gesprek gehad met iemand op de terugweg van
Brussel naar Leuven. “De islamofobie zal nog ravages aanrichten”
stelde hij. Neen zeg ik “de bewustzijnsschok als gevolg van de moord op
de redactie van Charlie Hebdo, ondermeer Wolinski waarvan ik meer dan 50
albums had (nu al 70) zal het tij keren en duidelijk maken dat islam en
gewelddadigheid niet tot de religieuze agenda behoort. Men zal vanuit de
moslims de jihadstrijders verwerpen en hen uitsluiten. Zoals het ook
anderhalf jaar geduurd heeft vooraleer de weerstand in wo 2 ook fysiek de
collaborateurs uitschakelde. Niet dat dit nu fysiek zal gebeuren, maar wel
met de harde hand. De lijn is getrokken
.” “Je wilt zeggen
dat de moslims zelf zullen zorgen voor een deradicalisering”
. “Zo
kan je het noemen ja”. “Maar wat doe je dan met de groeiende aanvallen op
personen en moskee’s”
vraagt m’n gesprekspartner”.”Teruggrijpen
naar geweld is, in een situatie waarin men niet bezet is, het bod van de
verliezer. De islamofobie, Pegida, Wim van Rooy  enz maken zich sterk
omdat ze weten dat ze de verliezer zijn. Ook Bart de Wever is daar een
voorbeeld van, hij weet perfect dat hij bij de volgende verkiezingen in
Antwerpen afgedaan heeft en nu een politiek voert van

Après moi, le déluge.”
 
Belkacem
 
Een dag later, op 11/02/2015 wordt Belkacem veroordeeld omdat hij voor de
sharia in België is, enkel indien het parlement daartoe beslist. Ook omdat
er andere volwassenen hun eigen agenda volgen en naar Syrië trekken.
Hopelijk hebben de beroepsrechters een klaardere en minder door de
actualiteit of vooroordeel bezwaarde kijk.
 
Telefonisch onderzoek bij moslims uit 2008: een afgeknabbelde chiek.
 
Maar het kan altijd erger. In

De Morgen van 11/02/2015
komt de wetenschap uit de hoek met
afgeknabbelde chieken, zoals in het station van Leuven er nog duizenden op
de vloer blijven liggen. Voor de slechte orde wordt er niet bij vermeld
dat het om een ‘telefonisch’ onderzoek ging op basis van Turkse en
Marokkaanse naamherkenning uit telefoonlijsten van diverse landen en dat
het in 2008 werd afgenomen.
 
Verplaats je even in een call-centrum in 2008, nog voor de
bankencrisis is uitgebroken. Telefonistes zijn druk in de weer een door de
computer geselecteerde telefoonlijst met Turkse namen te contacteren
alsmede een beperkte lijst van Arabisch Marokkaanse namen
met Belgische telefoonnummers, vast of mobiel. Na contact vragen ze of de
respondent moslim is. Hetzelfde gebeurt met ‘blanke’ namen, dwz namen
zonder vreemde connotatie, die dan gevraagd worden of ze christen zijn.
Indien ja geantwoord wordt op de vraag of de respondent moslim is of
christen is, dan worden volgende vragen gesteld, enkel te beantwoorden met
ja of neen:
 
Over Religious Fundamentalism (Religieus
fundamentalisme, ja is fundamentalistisch, nee is niet
fundamentalistisch)
 
– Christians [Muslims] should return to the roots of Christianity [Islam]
– There is only one interpretation of the Bible [the Quran] and every
Christian [Muslim] must stick to that
– The rules of the Bible [the Quran] are more important to me than the
laws of [survey country]
 
Over Out-group Hostility (over
vijandigheid naar anderen buiten de islam)
 
– I don’t want to have homosexuals as
friends
– Jews cannot be trusted
– Muslims aim to destroy Western culture [for natives]

– Western
countries aim to destroy Islam

[for persons of Turkish or Moroccan origin]
 
En mag ik nog je geslacht, leeftijd en hoe lang je al geëmigreerd bent
weten. Dank jewel voor je medewerking.
 
Agreement was coded as the fundamentalist response. Because arguably
agreement to any of these items taken alone does not yet make one a
fundamentalist, I also report agreement to all three items as a more
adequate criterion for adherence to a fundamentalist belief system

Akkoord met de stelling wordt beschouwd als een ‘fundamentalistisch’
antwoord. Als er een akkoord op de 3 items is dan betekent dit een meer
betrouwbaar criterium voor toebehoren aan een fundamentalistisch
geloofssysteem.
 
De verkregen antwoorden worden gewogen met geslacht, leeftijd en
migratieduur om zogezegd ‘representatief’ te worden.
 
Zie het volledige artikel zie

Religious
Fundamentalism and Hostility against Out-groups
en de

Powerpoint van Ruud Koopmans over de Belgische cijfers
.
 
Ruud Koopman heeft, volgens een voetnoot in het artikel, ook meer
uitleg gegeven over selectiecriteria en antwoord% in
Koopmans,
Ruud. 2013. “Multiculturalism and
Immigration. A Contested Field in Cross-national Comparison.” Annual
Review of Sociology
39: 147–169.
doi:10.1146/annurev-soc-071312-145630. [CrossRef], [Web of Science ®].
Waarbij het de vraag is of het een ‘contested field’ of een ‘contested
research’ betreft.
 
Wie is het WBZ en Ruud Koopman van
antwoord?
 
Na deze methodologische verduidelijking is het best de blz maar om te
slaan en proberen de ‘werkelijkheid’ te zien zoals ze is. Misschien kunnen
Albert Martens, Jaak Billiet, Felice Dassetto, alle
drie emeritus van eminente universiteiten, hierover hun licht laten
schijnen.
 
Na DAESH en Charlie Hebdo, verdere destabilisatie nodig?
 
Of is het toevallig dat nadat DAESH (de aanduiding van wat men
vroeger IS noemde, Daesh, in feite een onomatopee (klanknabootsing)
die in het Arabisch vertrappelen betekent, en Charlie Hebdo de
opinie over islam tot de juiste proporties herleid heeft, men behoefte had
om de islam en de moslims opnieuw op een breder platform aan te pakken. En
dan zegt iemand, er is nog een schuifje met een ‘interessant’ onderzoek
van 2008, zullen we dat eens ‘activeren’. En dan vind je altijd wel
‘wetenschappers’ en ‘academische’ tijdschriften voor een nieuw rondje
islam-bashing.
 
Toch enkele overwegingen:
 
– Het verschil in selectie van de respondenten en de onderzoeksmethode
in elk land maakt de resultaten in wezen onvergelijkbaar, laat staan dat
de verkregen resultaten iets zeggen over de opinie, de houding of de
praktijk van de onderzochte groep, en of er sprake kan zijn van enige
representativiteit.

– Een vraag als “Joden zijn niet te betrouwen” meet niet zozeer de
opinie van een respondent dan wel de mate waarin het nationaalsocialisme
en het anti-Judaism nog voortleven in een bevolking. Deze vraag
toespitsen op de moslims meet dan weer meer hun houding tevenover het
Palestijns-Israelisch conflict dan een grondhouding. Maar dat zijn
overwegingen waarvan tendentieuze en door vooroordelen behepte
onderzoekers geen kaas gegeten hebben. Als hun artikels maar verschijnen in
‘academische’ blaadjes en ze weer hun lijstje van artikels kunnen
aanturfen is het allicht genoeg, als ze al geen andere broodheren hebben.
 
– Als je geen homo als vriend  wil, betekent dan dat je homos’ niet
moet, dwz ben je enkel niet-fundamentalistisch bent als je alle out-groups, dus
alle buitenstaanders tot vriend hebt, of omgekeerd als je die
buitenstaanders niet- tot vriend hebt, dan ben je fundamentalistisch? Of
als je joden niet te vertrouwen vindt, dat je dan niet van joden moet om
“anti-semitische redenen”, alsof
‘joden’ een eenduidige categorie zijn en geen diverse groep, beladen met
geschiedenis en actualiteit.
 
– De gestelde vragen zijn intentioneel, de antwoorden per definitie
ongenuanceerd door enkel ja of neen toe te laten. Maar dat ze de zorgzame
telefoniste in het call-cetrum (g)een zorg zijn.

Er is geen eye to eye
contact en men weet niet wie de echte respondent is die men aan de lijn
heeft. In feite is het een onderzoek van aliassen, dwz iemand die zich
anders kan voordoen zonder dat de mogelijkheid bestaat hierop controle uit
te voeren. Als men kiezerslijsten neemt weet men ten minste welke de
respondent is en is de weging achteraf ook meer valied. Maar zulk
callcenter-onderzoek met computergestuurde naamselectie is onderzoek in
het luchtledige van het luchtledige.
 
– En het onderzoek is al 7 jaar belegen. Waarom wordt het nu pas
opgerakeld? Omdat het nu een factor kan zijn in het ant-islam denken dat
met de aanslagen op Charlie Hebdo en de joodse winkel teruggedrongen werd
met een grotere ruimte voor een meer gelijkwaardige bejegening en
acceptatie van de
islam.
 
– Of is het al een direct antwoord op het katholiek onderwijs en Boeve die
eindelijk aanknoopt bij de acceptatie van godsdienst en haar tekenen en de
gelijke behandeling ervan, ook in het katholieke onderwijs, zoals
gewaarborgd door de Belgische Grondwet, zie ondermeer


BuG 157
met de financiering van godsdiensten in België.
 
– Aan christenen wordt gevraagd of Islam er naar streeft om de Westerse
cultuur te vernietigen
. Aan de moslims wordt gevraagd of het
Westen er naar streeft om de islam te vernietigen
. Tsja wat moet je
daarmee?
 
– Maar goed dat enquêtes meestal per definitie irrelevant zijn
behoudens voor de academische carrière van de academici en media die er
meestal met beperkte info over methode een item van maken.
 
– En heeft de Spaanse politie niet ontdekt dat er geen 4.000 maar 30.000
tot 100.000 Westerse strijders zijn in Syrië. Ook met een grote titel in
de pers. Het zal niet het laatste zijn. Maar de moslims, zij weten beter,
en zwijgen, wat moet je met al die onzin, zoals me ooit een moslim zei.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!