De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oikonde Lauwert opvanginitiatief migranten in Aarschot

Oikonde Lauwert opvanginitiatief migranten in Aarschot

donderdag 29 oktober 2020 13:21
Spread the love

 

Oikonde Leuven geeft haar jaarlijkse megafoon aan vzw Bij Ons Thuis in Aarschot

Oikonde Leuven geeft De Megafoon, haar jaarlijkse prijs voor ‘initiatieven die op een bijzondere wijze met vrijwilligers meebouwen aan een meer zorgzame en solidaire samenleving” aan de vzw Bij Ons Thuis in Aarschot, een organisatie die in 2018 werd opgericht ter ondersteuning op velerlei manieren van vluchtelingen. De prijs heeft een waarde van 15.000 euro. Vier andere projecten die genomineerd waren krijgen elk 2.500 euro. Het gaat om Mondiale Werken regio Lier, Enchanté uit Leuven, Forumtheater en Zorgzame Straten, beiden uit Antwerpen. Oikonde is een organisatie die vanaf de jaren ’70 daklozen, ex-gedetineerden en –psychiatrische patiënten in kleinschalige huizen opving maar in de loop der jaren opgegaan is in het CAW en Pleegzorg Vlaams-Brabant.

De vzw Bij Ons Thuis tracht met enkele tientallen vrijwilligers pas in ons land gearriveerde migranten opvang te bieden op gebieden waar de overheid te kort schiet. Zo zijn er niet alleen vrijwilligers die in hun eigen huis migranten opvangen, maar beschikt de vzw ook over een eigen opvanghuis, ‘het pomphuis’, waar plaats is voor een 15-tal gasten. De nieuwkomers worden zowel bij de zoektocht naar een woning en werk als bij administratieve procedures en dergelijke begeleid teneinde hun integratie in onze samenleving te faciliteren. Hierbij wordt onder meer een rijschoolopleiding op touw gezet. Met de prijs van 15.000 euro wil de vzw het pomphuis verder uitbouwen tot een ontmoetingsplek tussen nieuwkomers en inwoners en waar men ook cursussen zal geven zoals Nederlands, koken, bouw …

 

Voor meer info: vzw Bij Ons Thuis, Franseliniestraat 34, 3201 Langdorp, 0474/977402

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!