De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Non-Profit zorgt voor verlies bij ACV en winst bij ABVV in Sociale Verkiezingen 2016.

Non-Profit zorgt voor verlies bij ACV en winst bij ABVV in Sociale Verkiezingen 2016.

woensdag 19 oktober 2016 12:35
Spread the love

Een doordringende analyse van de sociale verkiezingen per Paritair Comité, per (deel)sector volgens NACE-code, per provincie en per onderneming. In twee muisklikken worden 4 grafieken en 2 tabellen gegenereerd.

Het ABVV komt in 2016 uit op een klein positief saldo van +0,1%, uitsluitend dank zij de goede resultaten in deNon-Profit waar zij +2,2% vooruitgaan in het aantal mandaten Comité veiligheid zodat het verlies van -0,4% in de andere sectoren gecompenseerd wordt. Bij het ACV is het plaatje anders: hun achteruitgang met -1,1% komt vooral door verlies in Non-Profitsectoren met -3,2%. Naast de -2,2% die naar het ABVV gaan wordt er -1,1% verloren aan het ACLVB.

Zoek je eigen onderneming op en alle andere, zie de evoluties tav 2012. Een uniek instrument om de sterkte van de vakbewegingen te toetsen aan de geweldige maatschappelijk opdrachten die haar nog te wachten staan, te beginnen met het behoud en de verdere uitbouw van de sociale en bestaanszekerheid.

Lees de analyse en documentatie in BuG 343 on-line  

In het bericht staan voor elk Paritair Comité,elke subsector, met groot detail voor de Non-Profit en ook elke procindie de rechtstreekse linken naar fiches met 4 grafieken en twee tabellen. Ook kan voor bijkomende zetels de uitslag in beeld gebracht worden: wie gaat vooruit/acheruit in nieuwe onderneming, een interessante vraag.

Exploreer de tabel die op een wip alle antwoorden biedt voor elke uitslag in ondernemingen, PC, sector en provincie, zie tabel Uitslagen Sociale Verkiezingen in beeld: 2012-2016

Wie voor z’n onderneming, PC of sector de uitslagen op een schaaltje wil kan dit aanvragen langs info@npdata.be

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!