De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuw mobiliteitsplan Kessel-Lo stap in de goeie richting

Nieuw mobiliteitsplan Kessel-Lo stap in de goeie richting

donderdag 21 april 2022 09:04
Spread the love

 

Het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo dat het Leuvense schepencollege woensdag lanceerde en eind juni aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd is in alle opzichten een stap in de goede richting? Al had het Overleg Buurcomités Kessel-Lo (OBK) dat al langer dan een decennium hiervoor actievoert, meer verwacht.

Op maat van voetgangers

Leuven belooft een Kessel-Lo op maat van voetgangers. Wat dit precies op het terrein inhoudt is nog niet heel duidelijk, maar er zal onder meer werk gemaakt worden van enkele nieuwe doorsteken zoals van de Herfstlaan naar het Provinciedomein. Men wil ook enkele nieuwe fietsroutes realiseren en fietsers op deze routes voorrang verlenen zoals bij de kruising van het Locomotievenpad en de Werkhuizenstraat. Ook het busvervoer krijgt bijkomende impulsen.

Sluipverkeer

Hét thema dat het OBK al van bij haar ontstaan bespeelt is dat van het sluipverkeer door de woonwijken. Om dit te weren komen er diverse ‘knippen’ zoals aan de rotonde van de Wilselsesteenweg en de Bergstraat, wat de mogelijkheid biedt om van het stuk tot aan de Domeinlaan aan te leggen als woonerf.

Na de werken aan de Koning Albertlaan wordt aan de Grensstraat een ANPR-camera geïnstalleerd die deze straat nog enkel toegankelijk maakt voor auto’s van inwoners tussen de Tiense- en Diestsesteenweg. Het OBK ziet heel wat positieve dingen in het plan maar betreurt dat een aantal sluipwegen intact blijven zoals de Diestsesteenweg-Plattelostraat, Linden-Gemeentestraat-De Becker-Remyplein, Langelostraat, Een Meilaan …

Inspraak van burgers

Ook over de wijze van inspraak valt veel te zeggen. In het kader van VORM3010 kon de Leuvenaar vorig jaar digitaal zijn gedacht zeggen en nadien was er overleg met een selectie van 25 inwoners, maar van grote vergaderingen met de buurtcomités zoals in de periode 2016-2017 was er dit keer geen sprake.

Met het buurtcomité van de Opvoedingstraat waren we zelf vanmorgen stomverbaasd te vernemen dat onze straat eenrichting wordt vanuit de Smidsestraat richting Lolanden. Naast een te verwachten minder verkeer zullen de maatregelen duidelijk ook leiden tot een verplaatsing van verkeer naar omliggende straten wat ongetwijfeld zal leiden tot protest.

Vraag is in hoeverre de infomarkt op 26, 27 en 28 april in Hal 5 kan beschouwd worden als een inspraakmoment? Wie iets op te merken heeft weet dat hij nog twee maanden tijd heeft om te proberen het stadsbestuur van mening te doen veranderen. Op maandag 27 juni neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!