De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NewB (3): “No balls, no glory”

NewB (3): “No balls, no glory”

zaterdag 26 november 2022 13:05
Spread the love

Intro

 

De ethische coöperatieve volksbank NewB (https://www.newb.coop/nl) kreeg een banklicentie in 2020. Ze ging de banksector veranderen en de andere banken tonen hoe het moest; die andere banken waren immers duidelijk niet ethisch bezig volgens NewB.  In oktober 2022, amper 33 maanden later moet ze gedwongen door de Nationale Bank van België de bank-boeken dichtdoen.

 

NewB en Glorifi

 

NewB is de bank die in België aldus o.i. het snelst terug stopte met bankieren.

In de USA was er in deze maand ook een bank die stopte: Glorifi, Dallas (https://glorifi.com). Glorifi zou de samenleving een lesje leren door een bank uit de grond te stampen die alle wolven, sorry, alle woke-aanhangers een lesje zou leren. Kredietkaarten gemaakt uit munitiemetaal, korting voor wapenbezitters, … waren onderdeel van die “lespakketten”. De bank ging ten onder én failliet als gevolg van amateurisme.

NewB (eerder links in het maatschappelijk spectrum) en Glorifi (eerder rechts in het maatschappelijk spectrum), hoe ver ze ideologisch ook uit elkaar liggen hebben alvast enkele dingen gemeen.

Ten eerste: ze gingen beide eens tonen hoe het wel moest.

Ten tweede: ze gingen beide snel ten onder: NewB 33 maanden, Glorifi nog geen half jaar.

 

NewB, Glorifi én “wapengerelateerde” werelden

 

Ten derde: ze hadden allebei ook iets met de wapenwereld. In deze tijden van erg nabije oorlogen, oplaaiend terrorisme, regelmatige massale slachtpartijen door burgers met wapens is dat eerder onrustwekkend?

Glorifi was opgericht door wapenliefhebbers en richtte zich expliciet tot wapeneigenaars in de US. Die kregen zelfs korting op bepaalde diensten.

NewB had ettelijke aandeelhouders die in die wereld ook ergens wel goed thuis waren, zij de ene helemaal anders en/of directer dan de andere (zie daarover meer in ons boek “Over NewB ‘To (New)B(e) of not to (New)(B(e)” (paperback: https://dirkcoeckelbergh.eu/winkel en e-pub: https://www.bol.com/nl/nl/p/to-new-b-e-or-not-to-newb-e/9300000132110605/).

De eerste is (de enige) eigenaar van een wapenfabriek, die overigens onlangs nog werd internationaal bekritiseerd voor door haar gevoerde reclame

De tweede levert o.m. uitvoerig diensten aan veel jagers en ettelijke jachtverenigingen.

De derde werkt sinds jaren samen met een belangrijk en notoir gekende leverancier aan wapenfabrikanten.

De wapenwereld is nooit ver weg.

 

NewB en Glorifi: beiden geen succes.

 

Ten vierde: commercieel waren beiden ook geen succes.

Glorifi viel om bij gebrek aan klanten als gevolg van o.i. gebrek aan professionalisme.

NewB had wel klanten doch veel te weinig en te weinig omzet per klant (want te weinig producten), te weinig inkomen, te veel kosten en dus grote verliezen, te veel aanvreten van het eigen vermogen en geen kandidaat investeerders meer. Gevolg: de licentie wordt ingetrokken.

 

No balls no glory?

 

Een ethische bank moet zich strikt opstellen inzake ethische aflijning.

Ethiek is keihard werken!

Elke vergissing telt en wordt gefactureerd.

NewB’s bestuursorgaan had zijn spierballen moeten tonen – minstens in het eerste dossier – en de lijn trekken. Naar onze mening deed het daarmee mogelijks zelfs een inbreuk op “het aanvaarden van leden die de waarden van NewB niet onderschrijven” (art. 9 5de lid van de statuten).  NewB aanvaarde immers een lid dat 100% aandeelhouder is (via een dochteronderning) in een wapenfabriek; nochtans omschrijft NewB de wapenproductiesector als een schadelijke activiteit in zijn ISR-beleid. Alhoewel letterlijk NewB die niet moet maar wel kan weigeren volgens dat artikel, moet NewB o.i. wel zijn waarden naleven en het charter.  Als een ethische bank kan gefinancierd door aandeelhouders die notoir en openlijk 100% een wapenfabrikant financieren, waar houdt het dan eigenlijk op? Wanneer? Waar?

Ook de zgn. B-leden vochtten het niet aan? Of wel? Wij zagen het niet echt…. wel wat opmerkingen….

Ook de verschillende vredesbewegingen en zgn. A-leden van NewB die moeten waken over de naleving van de waarden door NewB lieten het passeren? Of niet? Wij zagen het niet ….. nergens.

Zelfs het maatschappelijk comité liet het passeren? Of niet? Wij zagen het in elk geval niet…. nergens.

Kreeg het bestuursorgaan op die manier niet bijna een vrijgeleide?

En in ethiek is het eenvoudig: eens men de lijn wat losser laat hangen, wordt de lijn snel elastischer.

En finaal ….. is er geen lijn meer te zien.

No balls, no glory in ethiek!  Wie zijn ballen niet toont a priori, krijgt daarna loodballen in de nek inzake zijn ethiek.

 

Eind goed, al goed?

 

Misschien waakt iemand in de wereld ergens toch nog finaal iemand, om en rond ethische banken, over het beperken van de impact van wapensectorbetrokkenheid bij de financiering van ethische banken?! Vanaf binnenkort, vermoedelijk einde van dit jaar is er in deze wereld geen “ethische bank” meer met een aandeelhouder die ook in de wapenindustrie zit of financiert. De NBB stopt NewB als bank.

Dat is alvast een stapt voorwaarts op dat kleine punt in een globaal betreurenswaardig dossier. Al kostte die stap wel 40 mio euro?!!!!

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!