De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NAAR EEN RECHTVAARDIGER EN VREDEVOLLERE WERELD

dinsdag 3 mei 2011 17:17
Spread the love

De mens is nog altijd een wezen in wording en dus zeer onvolmaakt. De mens is gekenmerkt door een fundamenteel egoïsme, dat zich manifesteert als eigenbelang, namelijk diefstal door machtsmisbruik.

Daardoor heeft de planeet altijd onder dictatoriale rijken geleefd zoals het Romeinse rijk. Nu leven we onder de dictatuur van het Amerikaanse rijk.We leven in een wereld onder een economische, militaire en ideologische dictatuur. Ergens een voortzetting van het Europese kolonialisme. En dus weerspiegelen de opvoeding en de media ,de belangen, de visie, de standpunten van de dictatuur waar ze voorgesteld worden als “waarden” en een “weldaad” voor de wereld. Zoals de media gedurende het kolonialisme de weldaden van de kolonialisten verheerlijkten.

De westerse media zijn de spreekbuis van de dictatuur, ik zie weinig vrije pers, precies doordat de media in het bezit zijn van de machtige mensen achter de dictatuur.Daardoor hebben de westerse mensen nog steeds en pro koloniale ideologie.

Hersenspoeling

Ergens zijn we ‘gebrainwasht’ en zijn we blind voor onze eigen misdaden.We moeten genezen van onze blindheid en ons bevrijden van de gevangenis van deze leugen en uiteindelijk het licht van de waarheid zien.We leven in een wereld waar de Amerikaanse dictatuur sinds 250 jaar de wereld bedreigt en aanvalt, honderd landen platbombardeert en tientallen miljoenen onschuldige burgers slachtoffers maakt.

De dictatuur gedraagt zich als een psychopaat met een “missie en goede reden” voor zijn wrede misdaden, het probleem in deze wereld is dat de psychopaat ook het gerecht en de rechter van de planeet is o.a. door het vetorecht in de Veiligheidsraad samen met de twee grootste bondgenoten Frankrijk en Groot-Brittannië. Het verrassende is dat de grootste bondgenoten van de dictatuur de “beschaafde” Europese unie is. Het fundamentele egoïsme van de onvolmaakte mens drukt zich uit in de pikorde bij de uitbuiting.

   Pikorde van roofdieren

Onze planeet wordt geregeerd door een pikorde van een paar roofdieren en veel prooien, waarbij de V.S. op de top van de pikorde staat en de beste en grootste stukken van de prooien verorbert. Op de tweede plaats komen de Europese – en de NAVO landen en wedijveren met mekaar om hun heldhaftigheid en gehoorzaamheid te bewijzen aan de grote baas om zo te kunnen stijgen in de pikorde en om ook een groter stuk van de prooi te kunnen verorberen. De Europese landen zijn wolven in schapenvacht.

Ik zie hier geen waarheid, rechtvaardigheid en vrijheid maar alleen machtsmisbruik en medeplichtigheid. De zwakke landen  van de wereld zijn prooien, ze hebben onvoldoende macht om hun eigen belangen te laten gelden en ze moeten de uitbuiting ondergaan onder militaire bedreiging. Vrije markt is een misdrijf, diefstal onder machtsmisbruik.

Afschaffing van de Veiligheidsraad van de VN en het vetorecht

De twee andere landen met een veto recht in de Veiligheidsraad van de VN, Rusland en China zijn deels ook medeplichtig aan deze dictatuur van de V.S. maar zij denken ook aan hun eigen belangen want zij zijn eveneens afhankelijk van deze economische uitbuiting om te overleven.Ik denk dat Rusland het land is dat de meeste economische schade ondervonden heeft van de agressies van de V.S. tegen de landen met communistische sympathieën en ook van de militaire en economische steun van de V.S. aan de “toen nog bevriende terroristen” die vochten tegen de door de USSR gesteunde Afghaanse SECULIER regering met respect voor mannen- en  vrouwenrechten. Waar vrouwen vrij waren om te studeren, hoge functies te bekleden en zich westers te kleden.

Deze regering voerde een goed socialistisch bewind met de basisvoorzieningen voor het volk en ook op gebied van mensenrechten, rechten van de vrouwen, zoals Afghanistan sindsdien niet meer gekend heeft. Deze regering heeft ook de boerka verboden en de politieke gevangenen bevrijd.

Door de militaire, financieel Amerikaanse steun aan de moslim strijders ,hebben de ‘moedjahedin’s’ in 1992 een staatsgreep kunnen plegen. De Verenigde Staten hebben de vrijheid en de rechten van de vrouwen vernietigd. 

  

Intussen evolueren wij naar een wereld waar andere landen meer macht krijgen, zoals Brazilië, Turkije en India. Hopelijk kunnen zij, samen met China en Rusland, paal en perk stellen aan de misdaden van de V.S.

In elk geval moet er een afschaffing van het vetorecht in de Veiligheidsraad van de VN komen en dat de belangrijke resoluties genomen worden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op een democratische manier, waar elk land één stem krijgt!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!