De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA raapt federaal 9,5% verliesstemmen VB en LDD op

N-VA raapt federaal 9,5% verliesstemmen VB en LDD op

Maar N-VA verliest wel 5,0% van haar kiezers aan de 'trado's', de andere partijen, zo gaan ze bij saldo 4,6% vooruit in 2014 in vergelijking met 2010. Dat 'succes' komt niet toevallig: De Winter en Annemans hebben zoveel mogelijk hun best gedaan om Vlaams belangkiezers naar N-VA te verkassen.

woensdag 28 mei 2014 12:27
Spread the love

 N-VA wordt extreem-rechts aangedikt terwijl globaal Rechts/Extreem Rechts,   (VB, N-VA + LDD samen) er 5,0% op achteruit gaat in vergelijking met
2010.  En dat is een donkere toekomst voor N-VA, want de enige stemmenwinst   voor hen ligt nog in de restanten van het Vlaams Belang en LDD kamp.

Voor elke partij is een speciale kaart opgemaakt met de gradatie van stemmen per kanton. Deze kunnen hier niet weergegeven worden, ga naar  BuG 226 on-line .

1. CD&V

Noord-Oost-Limburg, Riemst aan kop en Zuid West-Vlaanderen zijn nog de
sterkhouders van de CD&V samen met Breendonk en de Antwerpse Kempen.
CD&V, nochtans mede politiek exponent van de Christelijke
Werknemersbeweging is niet echt sterk in de stedelijke en industriële
centra, ook niet de migratiecentra. Nochtans krijgt de helft van de CD&V
mandatarissen haar mandaat vanuit een betrokkenheid op of vanuit het ACW.
Zien of dat ook in de coalitievorming tot uitdrukking komt.

2. Groen

Groen is een fenomeen van de studentensteden, Leuven en Gent voorop maar
ook Hasselt, en de migratiesteden Antwerpen Mechelen, Sint-Niklaas en
Lokeren en verder Turnhout, Brugge en omstreken. Omdat jongeren ouder en
migranten talrijker worden is er een schone toekomst weggelegd voor Groen.

3. N-VA

Voeren trekt de kop voor N-VA maar dat is met
al die Nederlanders. De Antwerpse ‘banaan’, waar De Roover het in Reyers
Laat over had is van een ander kaliber dan de Brusselse ‘banaan’ of
croissant in de kanaalzone. De Antwerpse Oostrand, uitwaaierend over de
ganse Antwerpse Kempen en naar de 2de rand rond Brussel met een echo naar
de linkeroever en Noord-Limburg verkent de sterkte van de N-VA.

Vooral in de Oostrand van Antwerpen heeft de N-VA het overgenomen van het
Vlaams Belang, of moeten we zeggen dat de Vlaams Belang kiezer de N-VA
heeft overgenomen. Het zwarte Antwerpse verleden dat zich residentieel in
de betere Antwerpse gemeenten heeft ingegraven doet haar heropstanding in
een meer democratische gedaante om af te rekenen met haar onverwerkt
verleden. Als Vlaanderen nog ziek is van het nationaalsocialisme dan krijgt
men hiermee een beeld van het kankergezwel. Maar dat kan men pas echt
beoordelen als de N-VA stemmen met de Vlaams Belang-stemmen worden
samengeteld in een overzicht van de Rechts/Extreemrechtse stemmen hieronder.

4. Open Vld

De eerste rand rond Brussel is voor Open-VLD,
en een goed stuk van Oost-Vlaanderen en de zuidelijke rand van
Vlaams-Brabant en Limburg, en Poperinge en West-Vlaanderen en
Merksplas. Als het maar ver uit de buurt is van het Antwerpse Verdriet van
Vlaanderen en de migratiecentra want ook Mechelen of Gent springen er niet
echt uit, evenmin als Midden- en Noord-Limburg. Open-VLD, de meest
kwetsbare partij van allemaal.

5. PVDA+

Met Assenede, waaronder Zelzate, aan kop, gevolgd door Antwerpen,
Genk en verder Mechelen, Leuven en Kortrijk, en verder uitwaaierend naar de Kempen
en Noord-Limburg (met Lommel). Gezien er geen verkozene is heeft de PVDA+ blijkbaar niet optimaal
geprofiteerd van de aandacht die ze dit keer duidelijk meer gekregen
hebben dan vroeger, ook al waren ze afwezig in de stemtest en de laatste
debatten, maar ook niet van van de boost waarvoor PTB-GO! over de taalgrens wel
heeft gezorgd. Zijn het ‘strategische’ fouten door niet voluit voor
een zelfde strategie te gaan, dus ook Open Links in Vlaanderen, zoals het
een unitaire partij zou passen.
Nu moest bv Jef Mariën langs de zijlijn ‘versterk links’ roepen terwijl hij
allicht klaar was om met Beweging (de opvolger van WCAP) structureel deel uit
te maken van Open Links, zoals de PC en LRC in Wallonië. Waarom het Forum
van de Kommunistische Partij, als restant van de VKP niet mee in het bad
getrokken, of Christenen voor het Socialisme, een beweging die nog altijd
refereert naar de MIR van Chili? Waarom nog anderen hoopvol roepend
langs de zijlijn laten staan met Versterk links, terwijl er zelfs geen
beperkte verzameling was van partijen en beweging in Open Links zoals
Gauche d’Ouverture, PRB-GO8? Zich strategisch reduceren tot PVDA+ zonder
(structurele) opening naar links blijkt niet voldoende gewerkt te hebben.
Moeilijk te begrijpen ook omdat hiermee de strategie van de unitaire partij op taalbasis
verstoord werd. Daar komt nog bij dat men in Wallonië langs de Parti Communiste
Wallonie-Bruxelles direct gelieerd was met Europees Links/Radicaal Links
in Europa. Waarom heeft men Tsipras niet gevraagd om mee op te roepen om
te stemmen voor Radicaal Links in Wallonië en Vlaanderen? En de quasi
afwezigheid van migratie,
racisme, hoofddoek in de PVDA campagne of deze enkel intern uitspelen naar de
migranten, maar hen in feite op hun honger laten wat publieke
standpunten betreft. Het heeft allicht stemmen gekost, zeker in Antwerpen
waar men tav de 8,1% van de gemeenteraadsverkiezingen maar 8,8%
neerzet in het kanton  Antwerpen.

Gans de campagne die toch op Antwerpen gericht was heeft daarom geen
wezenlijk surplus opgeleverd, iets meer in Mechelen alhoewel daar nog een
groot potentieel lag.

Ook het afzien van concrete programmapunten in
zorg en welzijn, en het beperkt aantal vertegenwoordigers uit deze
sectoren die toch 650.000 werknemers omvatten op Belgisch niveau, zijn
misschien teveel onnodig gemiste stemmen. Waarom geen individuele leden
van Europees Links in Vlaanderen al of niet in in een Open Links project
mee naar voor geschoven? Twee strategieën, PVDA+ in Vlaanderen, met enkel
verbredingskandidaten en een laattijdige steun van individuen, en PTB-GO!
met een alliantie van partijen en een opmerkelijke steun van militanten
van de vakbond, de culturele wereld, academici, middenveldwerkers. Het
resultaat is een verschil van 8 mandatarissen. Ook in Vlaanderen waren
zeker partijen, organisaties, bewegingen en personen te vinden om een
structurele opening naar Links te maken, zoals in de Franse gemeenschap,
en de PVDA+ een Open Links karakter te geven. Een gevolg van deze
strategische keuzen is vooralsnog geen voorwerp van discussie, maar zou
het op een of andere manier best zijn, evengoed als het voor RESIST
geweest is, met ook een uitnodiging naar elkeen die de PVDA, PVDA+, PTB-GO!
en radicaal links een warm hart toedragen.

6. Sp.a

Zelfs met de LDD als klein geworden
tegengewicht is de kust in belangrijke mate Sp.a gekleurd, alsmede Gent en de
zuiderflank van West-Vlaanderen, Ronse en Geraardsbergen, tegen Wallonië
op waar misschien kan gesproken van een zeker PS-effect, evenzeer in
Zuid-Limburg waar met Sint Truiden en in mindere mate Tongeren nog een
belangrijk rood bastion ligt. En ook de as Antwerpen, Boom, Willebroek,
Mechelen, Viloorde duidt op een zeker potentieel, mede door de migratie
die er in aanwezig is.

7. Vlaams Belang

Het verdunde Vlaams Belang, wie is er
vertrokken, de hardlijners of de opportunisten, of schieten enkel de
partijgetrouwen en de cafébazen over, zoals in Ninove? Vooral de
linkeroever houdt zich sterk, de residentiële Oostelijke rand is massaal
naar de N-VA vertrokken, tijd voor de revanche tegen België en voor het
droombeeld Vlaanderen. Ook in West- en Oost-Limburg en Oost-Vlaanderen Noord
blijft het Vlaams Belang wat sterker dan elders aanwezig. Maar vooral toch
zien dat de échte Vlamingen zich terugtrekken in de 2de rand rond Brussel,
waar vooral Brusselse immigranten uit zwart Afrika hun toeverlaat hebben
gevonden. Het nieuwe Vlaams Belang zal er samen met de N-VA nog veel werk
hebben om de volkswoede te vermijden zoals meer en meer tot uiting komt in
Denderleeuw bv, de gemeente met 5,8% inwoners uit zwart Afrika en waar het
jaarlijks multiculturele feest is afgeschaft.

8. Rechts/Extreem Rechts (N-VA + VB + LDD) 2014

De uitslagen van N-VA en Vlaams Belang zijn
moeilijk nog apart te analyseren, zeker omdat het Vlaams Belang de
handdoek in de ring gegooid had en Filip Dewinter de vrijgeleide gaf om de
eigen zaak verder om zeep te helpen met z’n game en racistische
uitspraken, en Annemans er alles aan mocht doen om langs z’n lichaamstaal
te tonen dat hij er niet meer in geloofde. De ouden kregen van de jongeren
het mandaat het Vlaams Belang uit te verkopen aan de N-VA, die anders
zelfs niet meer in de positie zou komen om de zaken, zonder
incontournable te zijn, ter hand te nemen. Maddens is hierover duidelijk,
het historisch keerpunt is gemist en zal nooit meer terug komen, en zelfs
in de onderhandelingen zijn ze nu al de verliezer. Het is niet de minste
die het zegt.

Maar de zwarte zweer van Antwerpen waaiert
verder uit, ook al is het enigszins verdund door het globale verlies van
Rechts/Extreem Rechts met 5%. In West-Vlaanderen raapt men hier en daar
nog de restanten van LDD op. En de 2de rand rond Brussel kan zich verder
opmaken voor de groeiende migratie uit Brussel.

Maar misschien toch eens kijken hoe de toestand van Rechts/Extreem Rechts
was bij de federale verkiezingen van 2010.

8. Rechts/Extreem Rechts (N-VA + VB + LDD) 2010

Rechts/Extreem Rechts plooit enigszins terug op haar
Antwerpse basis, als de grafiek van 2010 vergeleken wordt met 2014. Ook in
West-Vlaanderen komt Rechts/Extreem Rechts wat sterker uit de verf, mede
door de LDD stemmen. Vooral dan in Nieuwpoort. Stad Antwerpen is beduidend
minder gericht op Rechts/Extreem rechts, ook al haalde het in 2010 nog de
absolute meerderheid en kon Janssens niet meer verder poker spelen.

De stad Antwerpen ontsnapt dank zij de migratie aan de omknellende cocon
van het zwarte verleden van ‘t stad dat verder uitdeint met verzwakkende
golven naar de rest van Vlaanderen. Wie dat zomaar een gratuite uispraak
vindt moet de BuG 223:
Vlaanderen nog ziek van het nationaalsocialisme maar eens (opnieuw)
lezen, of beter nog

De Geestelijke Ongezondheid van de Vlaamse Samenleving
en ook

Scherven van de oorlog of scherven van de herinnering
op DWM.

2. Overzichten per kanton en vergelijking
2010,2012 en 2014.

Voor het detail van alle kiesuitslagen federaal 2010 en 2014, en 2012 voor
de provincie per kanton, arrondissement en provincie voor het Vlaamse
gewest, zie de Tabel:

Verkiezingsuitslagen 2010, 2012, 2014

Op basis van de tabel is het eenvoudig om volgende subtabelletjes op te
maken, enkel de betreffende resultaten in elk jaar copieren en plakken in
een tabelletje. enkele voorbeelden zijn te vinden in het blad tabellen van
de tabel.
  

3. Kantons met hoogste % Rechts/Extreem Rechts.

Volledige lijst in volgorde van % Rechts/Extreem Rechts:
Lijst Kantons RER 2014

4. Kantons met de grootste switch van Recht/Extreem
rechts 2010-2014

Volledige lijst evolutie % Rechts/Extreem Rechts:
Lijst kantons Evolutie %
RER 2014

Voor tabellen met kantons in volgorde van %, zie BuG 226 on-line.

5. Meer mensen naar de stembus, minder
blanco/ongeldig

Doordat buitenlandse stemmen nu verplicht dienden ingeschreven in de
gemeente van laatste domicilie is een vergelijking op kantonniveau niet
altijd relevant en kunnen er afwijkende verschillen komen. Ook de
splitsing BHV geeft vertekening, kanton Sint-Genesius-Rode is daarom bij
ingeschreven stemmen weggevallen. Op Vlaams en provinciaal niveau
(behoudens Vlaams Brabant) is de vergelijking wel indicatief.

6. Tot besluit: de parel van Antwerpen

De stad Antwerpen zit als een lichtend veld in een cocon van
Rechts/Extreem rechtse kiezers. Zonder de migratie was Antwerpen stad het
meest donker, nu is het een veld dat alsmaar lichter wordt. Het is als een
parel in een oester die groeit  en aan waarde wint als verweer tegen
de zandkorrel van het nationalisme en het rechts/extreemrechtse
gedachtegoed en het familiaal overgedragen ressentiment over de wijze
waarop België reageerde op de medewerking aan het nationaalsocialisme. 
 
Wanneer komt er een generatie historici die voldoende vrij is van het
(familiale) verleden om de impact van het nationaalsocialisme op de oudere
en huidige generatie in te schatten en minstens op wetenschappelijk vlak
de instrumenten aan te reiken om aan herstel en een vrijer bewustzijn te
bewerken, Koen Aerts, kan hierbij allicht een goed gids zijn?

Voor de detailkaarten per partij zie BuG 226 on-line.

Jan Hertogen, socioloogwww.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!