De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moslims in België per gemeente 2011, 2013, 2015

Moslims in België per gemeente 2011, 2013, 2015

vrijdag 18 september 2015 20:25
Spread the love

Het aantal moslims in België, zonder rekening te houden met het wachtregister asiel, bedraagt 781.887 of 7,0% van de bevolking, die gestegen is en op 01/01/2015 11.209.044 bedraagt.  In het Vlaams gewest zijn er 5,1% moslims, in Wallonië 4,9% en in het Brussels gewest 23,6%. Maar met 42,2% wonen de moslims het meest in het Vlaams gewest, 1/3 van de moslims wonen in het Brussels gewest.

Tabel: Moslims in België: aantal en %, gemeente, provincie, gewest
Gemeentekaart:  Gemeentekaart met % moslims per gemeente   
 
In België is het verboden om officieel naar de godsdienstbeoefening te vragen. Ook in enquêtes komt dit amper aan bod. Best zo kan men denken want de officiële registratie van joden in WO2, ondermeer ook in samenwerking met de Jodenraad heeft desastreuze gevolgen gehad. Er daarom maar van afzien om de verbeelding enigszins in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid wat aantal en % moslims betreft? Vooralsnog hebben we dat niet gedaan.

Want de 100 miljoen moslims van  Orbán die naar Europa aan het komen zijn gaan samen met het weggommen uit de eigen geschiedenis van de 500.000 joden die eeuwen tot Hongarije behoord hebben, dit land met ‚christelijke’ tradities. Nu de joden zijn afgevoerd, hoeven we geen moslims in de plaats.

De 100 miljoen moslims van Orbán

Wat de 100.000 moslims betreft van Orban die Europa zullen overspoelen en een meerderheid gaan vormen: hij gaat hierbij voort op een cijfer dat door Marine Le Pen recent werd geciteerd, zogezegd uit een EU-document van 20 jaar geleden. Daarin zou staan dat Europa behoefte zou hebben aan 153 miljoen migranten om de veroudering  van de bevolking te compenseren. Een Frans programma, dat zich specialiseert in de ontmaskering van foutieve gegevens, achterhaalde dat het hier gaat om een recent document van de Verenigde Naties dat aangaf dat de komende veroudering zou meebrengen dat er 150 miljoen immigranten zullen nodig zijn om de toekomstige veroudering op te vangen. Daarin is uiteraard geen sprake van moslims of vluchtelingen. Orban heeft in z’n hoofd maar uitgemaakt dat 2/3 ervan moslims zouden zijn. de Mazière, binnenland-minister van Duitsland maakt korte metten met de opmerking van Orban, in het programma van Anne Will op de NDR, met ook aanwezig de binnenlandministers van Oostenrijk en Luxemburg. Moslims, en dan nog, zei hij, iedereen heeft recht om in Europa te wonen. Misschien iets voor Annelies Beck, om ook eens de binnenlandministers van Oostenrijk, België en Luxemburg samen in debat te brengen op Terzake.

De dumping van 500.000 joden door Orbán

Wat Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen betreft lijkt me volgende overweging relevanter. Ze beroepen zich op hun ‘christelijke’ basis, enkel omdat zij er in WO2 in geslaagd zijn, onder verantwoordelijkheid van het nationaalsocialisme en met actieve medewerking van de bevolking en de administraties, de joden af te voeren naar vernietigingskampen en gedaan te maken met de eeuwenoude sociale, culturele, politieke en economische aanwezigheid van 500.000 joden in Hongarije, 3 miljoen joden in Polen en honderdduizenden in Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne enz. Hun boodschap aan de wereld luidt nu: door een samenspel van de geschiedenis zijn alle joden uit onze landen verdwenen, ge ziet van hier dat we nu moslims, ook in meerderheid semieten, gaan binnenlaten in onze christelijke landen..

1. Methode voor de berekening aantal en % moslims:

1. Basis is de telling van vreemdelingen en Belgwordingen en de berekening van een natuurlijk- en migratiesaldo van deze Belgwordingen op Belgisch niveau en dit per nationaliteit.
2. Voor gewest, provincie en gemeente toepassen van deze sleutels voortgaande op het aantal vreemdelingen en dit per nationaliteit. Dit leidt tot een zekere overschatting in de grote steden en een onderschatting in wat daarbuiten ligt, gezien de beperking op het aantal Belgwordingen. Wanneer deze terug aan de gang zullen schieten, een onontkoombaarheid, zal deze methode (weer) meer in evenwicht komen. Doordat de afwijking tav de werklelijkheid slechts enkele procentpunten bedraagt, en verwaarloosbaar is per nationaliteit achten we deze methode tot nader order valabel. Of het rijksregister of de wetenschap moest meer cijfers beschikbaar stellen, of de officiële wetenschap kan hier misschien eens van zich laten horen, op een andere manier dan dat ze in het verleden gedaan hebben.
1.3. Op deze aantallen migratieachtergrond per nationaliteit het % moslims toepassen in de herkomstlanden van de migraties zoals geteld door het PEW-instituut. Op deze %’s het laïciserings% toepassen zoals beschikbaar langs het Duitse onderzoek van 2008 mbt de moslimaanhorigheid en de laïcisering ervan, onderscheiden voor de vreemdelingen en voor wie de nationaliteit verworven heeft. Voor vreemdelingen wordt 83% van het PEW% moslims voor een land toegepast, voor de Belg gewordenen 72,5%. Deze %’s houden we constant voor de onderzochte jaren, niet omdat er geen verdere laïcisering zou zijn maar omdat er een verdergaande instroom is van nieuwe immigranten. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen zullen we niet nalaten deze toe te passen.
1.4. Bleef nog het probleem van ‘Westerse’ landen waar ook een bepaald % moslims wonen, bv. Nederland 5,5%. Dat % kan bezwaarlijk toegepast worden op alle Nederlanders in België ook al neemt bv het aantal Nederlandse of Spaanse Marokkanen toe. Van het door PEW opgegeven % wordt voor Westerse landen 1/10 genomen, dus voor Nederlanders 0,55% van de in België aanwezige Nederlandse vreemdelingen, waarop zoals bij de andere landen, de laïcisering wordt toegepast. De Belg geworden Nederlandse Marokkanen vallen er dus buiten wegens niet aanwezig, dwz van een Nederlander geworden Marokkaan gaan we ervan uit dat hij niet meer Belg zal worden.
5. Deze methode is vanaf 2011 toegepast zodat voor 2011, 2013 en nu ook voor 01/01/2015 de berekening kan gemaakt. Het gaat dus niet om een telling van individuen per gemeente, maar om de toepassing van een methode die tot nader order de best mogelijke inschatting van aantal en % moslims in de gemeenten, provincies, gewesten en rijk toelaat.

2. Aantal en % moslims per provincie, gewest en Rijk

Tabel: Moslims in België: aantal en % per gemeente, provincie, gewest

Zie ook de gemeentekaart voor % moslims per gemeente in België, in stijgende % van groen tot  rood  Na openen van de gemeentekaart met % moslims kan de kaart groter gemaakt worden met groter detail, op de gemeente klikken om te zien hoeveel het % bedraagt.
 
De tabel is eenvoudig van opmaak: voor elk jaar wordt het bevolkingsaantal, het aantal moslims en % gegeven. Langs de +jes bovenaan de tabel kan met elk jaar sluiten zodat de % 2011, 2013, 2015 naast elkaar komen te staan.

Evoluties kunnen niet romaar geëxtrapoleerd, ook bij moslims treedt veroudering op of remigratie. En zoals gezegd, de methode kan de vertraging van de Belg wording met vooral impact in steden niet volledig opvangen. Er ook rekening mee houden dat de evolutie telkens 2 jaren omvat, en als er al een tijdslijn getrokken wordt, deze minstens vanaf 2011 laten beginnen.

Het aantal moslims in België, zonder rekening te houden met het wachtregister asiel, bedraagt 781.887 of 7,0% van de bevolking, die gestegen is en op 01/01/2015 11.209.044 bedraagt.  In het Vlaams gewest zijn er 5,1% moslims, in Wallonië 4,9% en in het Brussels gewest 23,6%. Maar met 42,2% wonen de moslims het meest in het Vlaams gewest, 1/3 van de moslims wonen in het Brussels gewest.

Op Belgisch niveau stijgt het aantal moslims op 4 jaar, volgens deze berekening van 6,3% naar 7,0%, van 4,5% naar 5,1%¨in het Vlaams gewest, van 4,4% naar 4,9% in het Waals en 22,4% naar 23,6% in het Brussels gewest. Relatief gezien vindt in Brussel de laagste stijging plaats.

3. Aantal en % moslims per gemeente 2011, 2013, 2015

In de tabel Moslims in België: aantal en % per gemeente, provincie, gewest kan geselecteerd worden op gewest en dan de gemeenten ordenen in oplopende of aflopende zin. We kopiëren hieronde de kop van de tabel per gewest met de gemeenten in aflopende zin. Sommige gemeenten stabiliseren, dat komt ondermeer doordat het oudere migraties betreft met overlijdens en remigratie van moslims.

3.1. Vlaams gewest

De oude mijngemeenten met veel Turkse inwijking zoals Beringen en Heusden-Zolder trekken met 20% de kop van het % moslims in Vlaamse gemeenten, voor Antwerpen, Vilvoorde en Mechelen. Ook Genk, Maasmechelen en Houthalen-Helchteren en Gent staan nog in de top tien voor Zele, Ronse, Willebroek, Lokeren en Boom.

In het Vlaamse gewest zijn er maar een beperkt aantal gemeenten die boven het gemiddelde uitkomen, zodat er sprake is van een zeker concentratie van moslims in een beperkt aantal gemeenten, zoals ook in de  Gemeentekaart zichtbaar is.
  
3.2. Brussels gewest
Sint Joost-ten-Node telt met 45,0% het meeste moslims tussen haar bewoners. Molenbeek met 41,2%  komt nog boven de 40% uit, Schaarbeek telt 37,3% moslims maar dan gaat het naar 30,2% voor Anderlecht en 24,4% voor Sint-Gilis, 23,1% in Vorst. In Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Ukkel, Sint-Pieters-Wolwe en Watermaal-Bosvoorde ligt het aantal lager dan 8%.
    
3.3. Waals gewest

Farcienne vertoont een concentratie moslims van 29%, Luik, en Charleroi liggen met 17,7% en 16,3% iets onder het niveau van Antwerpen. Na Verviers en Dison met 13% zijn het enkel Châtelet en Herstal die boven de 10% blijven.

Ook hier is het maar een beperkt aantal gemeenten die boven het gemiddelde voor Wallonië uitkomen, zodat er sprake is van een zekere concentratie van moslims in enkele gemeenten.

De evolutie is niet van aard om vlug een moslimmeerderheid te geven, in België, Vlaamse steden of Brussel. Zelfs in de meest doorgedreven extrapolaties zal Brussel de komende decennia maximaal 30% moslimaanwezigheid kennen. Ook moslims gaan dood als ze ouder worden.
 
Jan Hertogen
, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!