De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Molenbeek: vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid?

Molenbeek: vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid?

maandag 16 november 2015 21:57
Spread the love

Jan Jambon en Brussel, komt dat ooit goed? België, Brussel en ook Molenbeek hebben niet meer Syriëstrijders dan Denemarken of Zweden, zie HLN 12/11/2015. Als gekeken wordt naar het % moslims, 7% in België, 4% in Denemarken en Zweden en men berekent het aantal Syriëstrijders niet alleen op de bevolking,  respectievelijk 40, 27, 19 per miljoen inwoners, maar ook rekening houdend met het % moslims dan gaat het om 5,7 Syriëstrijders per 10.000 moslims in België, 6,5 per 10.000 in Denemarken en 4,8  in Zweden.

Voor het relatieve belang van Molenbeek, zie BuG 239 on-line over aantal Syriëstrijders per gemeente. In Brussel en Molenbeek zijn er 0,3% (3 op 1.000) jonge mannen tussen 15 en 35 jaar naar Syrie vertrokken. Dat is niet meer dan het gemiddelde voor België. Berekend op het aantal moslims zijn er 400 Syriëstrijders op 780.000 moslims, dat is 0,7 per 1.000. Voor aantal en % moslims per gewest, provincie en gemeente, zie BuG 286 on-line.

In plaats van de vraag, waarom vertrekken er nog altijd Syriëstrijders uit Molenbeek zou men eindelijk eens de vraag moeten stellen, waarom vertrekken er uit Mechelen geen, en uit Vilvoorde geen Syriëstrijders meer – De laatste 19 maanden zijn uit vilvoorde geen Syriëstrijders meer vertrokken, dixit Bonte op de 7de Dag 15/11/2015?, zie ook BuG 285 on-line, Wat brengt hen tot de “Strijd” (of wat houdt hen er van af)?

Rekening houdend met de laïcisering zijn er in Molenbeek 41,2% moslims, zie BuG 286 on-line, maar dat aantal blijft stabiel gezien het immigratieoverschot in Molenbeek van niet-moslims. Is het toevallig dat Jan Jambon op 12/11/2015 al het beschuldigende statement maakt over Brussel,de 19 gemeenten en de 6 politiezones, zie  HLN 12/11/2015, Had hij toen al signalen opgevangen dat er iets te gebeuren stond, heeft hij nagelaten dit ook internationaal mee te delen? Hoe kan het dat vreemdelingenpolitie, de plaatselijke politiek, de inlichtingendiensten, staatsveiligheid en de eigen informatiekanalen geen weet hadden van zulk een samenspanning die toch enkel kan opgezet mits intensieve communicatie. Of zijn het, zoals Jan Jambon over Verviers verklaarde in feite schrik te hebben voor, ‘lone wolves’. En worden die dan niet gedetecteerd door de veiligheidsdiensten, maar die men tot op zekere hoogte hun gang laat gaan om te zien waar het toe leidt en dan ‘toe slaan’. Waarom werd vooraf al met de vinger gewezen? Moet hier niet iemand de verantwoordelijkheid van nemen?

Of is het de burgemeester (MR) die naar Moureaux wijst en Moureaux die zegt dat zij al 3 jaar verantwoordelijk is voor Molenbeek en dat zoiets nooit onder zijn bewind gebeurd is. En waar bleven de veiligheidsdiensten vraagt Moureaux zich af in Le Soir van 16/11/2019?

Was het sociale weefsel onder Moureaux niet méér intact, de sociale controle méér verzekerd dan nu? Is dat niet het grote verschil met Mechelen en met Vilvoorde dat al 19 maanden de methode-Mechelen overgenomen heeft? Wanneer wordt daar mediatiek eens aandacht aan gegeven. Wie zoekt mee naar oplossingen, wie vergroot problemen uit zodat ze niet meer oplosbaar schijnen? Wie schakelt eens de generatie M in, de jongvolwassenen die met de Irakoorlog in 2003 ook door Vranckx en Co en door de goegemeente werden genegeerd en verzwegen maar die toen met 50, waarvan meer dan de helft moslims, naar Bagdad trokken voor een Peacerace 2003. Zij werden en worden nog altijd in de  vergeetput gestopt terwijl zij toen al en nu de richting van de oplossingen (kunnen) aangeven, cfr Mechelen. Zij kijken nu met een bitter gevoel naar het geklungel van de politiek en de media.

En ook naar de weigering om bv de financiering van de islam op hetzelfde niveau te brengen als deze van andere godsdiensten. Volgens de laatst bekende gegevens wordt het protestantisme meer gefinancierd dan de islam in België. De externe financiering van de islam, met ondermeer Saoedi-Arabië, moet doorgeknipt zoals ondermeer in Oostenrijk al beslist is. En waarom werden de programma’s van derden op de radio afgevoerd, omdat zo een einde kon gemaakt aan de moslimuitzending, nadat ze ten onrechte decennialang werden geweigerd door de politiek, dus iedereen moest er nu aan, om te zwijgen over de ondermaatse omkadering van imams voor de gevangenissen, het uitblijven van opleidingen tot imam, de exclusie van grote groepen vrouwen op basis van een onwettige kledingcode enz….

Waar blijft de vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid?

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!