De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Molenbeek en Moureaux anders bekeken

Molenbeek en Moureaux anders bekeken

zondag 22 november 2015 21:01
Spread the love

Moureaux heeft Molenbeek doen overleven in uitzonderlijke en zeer specifieke omstandigheden, erna is de sociale cohesie en -controle verminderd, dwz wat nog boven de radar was is eronder gedoken

Na 1970 is de bevolking in Molenbeek met 40% gestegen, in de andere Brusselse gemeenten met minder dan 20%. Andere gemeenten konden reserves opbouwen, Molenbeek niet maar het droeg evenzeer de migratiegroei na 2000. Zonder extra ondersteuning was het een kunststukje om als gemeente in Brussel te overleven. Wat Molenbeek onderscheidt van alle andere grotere steden is de uiterst beperkte bevolkingsdaling in 1970, terwijl ze een even sterke groei door immigratie kenden als andere steden. Molenbeek is ook een van de weinige gemeenten in België die in 2015 haar historisch maximum inwonersaantal ver overschrijdt, zie Tabel bevolking 1831-2015

Inhoud BuG 294

– Bevolkingsgroei in Molenbeek dubbel zo sterk andere gemeenten
– Migratie-natuurlijk- en verhuissaldo Molenbeek en Gewest
– De hogere dynamiek van Molenbeek als doorgangsgemeente
– Niet alleen migratie maar de migratiedynamiek dient onderkend
– Bewoners Molenbeek en gewesten naar migratieachtergrond
– Molenbeek, Denderleeuw en Galmaarden, ‘broeihaarden jihadisme’?
– Alle huizen in Molenbeek krijgen de wijkpolitie over de vloer

In tegenstelling tot wat men zou denken is het niet zozeer het aantal migranten in een lokaliteit die goed dient ingeschat maar wel de migratiedynamiek, dwz de snelheid en het ‘debiet’ van wisseling. Als deze dynamiek niet onderkend wordt komen sociale diensten, onderwijs, huisvesting, en meer in het algemeen de sociale bescherming zeer vlug in hoge nood en dient een extra inspanning geleverd, in budget en in personele krachten.

En vele andere overwegingen en suggesties in BuG 294 on-line 

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!