De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

© KMSKA

Moeilijke tijden voor cultuurtoeristen

vrijdag 22 juli 2011 11:49
Spread the love

Met de opening van het Museum aan de Stroom (MAS) op 17 maart 2011 kreeg Antwerpen er er weliswaar een nieuwe cultuurtempel bij en het enthousiasme bij veel Sinjoren is nog steeds groot. Helaas moesten er voor het MAS een aantal bestaande Stedelijke Musea verdwijnen.

Voor cultuurtoeristen die de Scheldestad bezoeken zijn het toch wel barre tijden. Temeer daar het Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) op de Leopold De Waelplaats ook al de deuren moest sluiten wegens noodzakelijke verbouwingswerken, die pas in 2017 zullen afgerond zijn. Dit betekent uiteraard niet dat er voor de argeloze cultuurtoerist geen aanbod meer is in de Sinjorenstad. Het Rubenshuis, het Museum Mayer Van den Bergh, het Maagdenhuis en het Museum Plantin & Moretus overleefden het MAS en de vijf historische kerken, waaronder de kathedraal, kunnen gelukkig nog steeds bezocht worden. Het Etnografisch Museum verdween echter, alsook het Scheepvaartmuseum en het Volkskundemuseum, zodat het aanbod toch fel is ingekrompen. De sluiting van het KMSKA doet er nu nog een schepje bovenop zodat heel wat toeristen teleurgesteld worden, want hoewel het KMSKA een klein deel van haar collectie in de stad heeft verspreid is het voor hen hoe dan ook een onverhoopte tegenslag.

Gastlocaties

In het nieuwe museum op het Eilandje zijn er 50 topstukken uit de collectie van het KMSKA te zien in de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen. In de Koningin Fabiolazaal in De Jezusstraat loopt de tentoonstelling ‘De Modernen’ met kunst uit de 19de en de 20ste eeuw. Andere kunstwerken van het KMSKA zijn te zien in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en in het Rockoxhuis. Daarmede moet Antwerpen het stellen. Verder zijn er gastlocaties voorzien in Mechelen met een grote tentoonstelling over Rik Wouters en komt er een tentoonstelling over de invloed van Bruegel op de kunstenaars die na hem kwamen in Lier. Het Museum in Leuven, het MSK in Gent, het Magritteuseum en het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten van België zullen eveneens werken uit de collectie van het KMSKA tonen. De rest van de verzameling gaat naar gastlocaties in het buitenland. Om het contact met het locale publiek niet te verliezen blijven in het KMSKA de lezingen op zondag in het restauratieatelier doorgaan en ook de bibliotheek blijft toegankelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden. De cafetaria van het museum is nog de hele zomer open. Vanaf 1 september worden ook hier de deuren gesloten.

Uitbreiding

“We begrijpen vanzelfsprekend dat we zeer veel mensen moeten teleurstellen,” zegt museumdirecteur Paul Van Meervenne, “maar deze restauratiewerken zijn meer dan noodzakelijk omdat er een aantal dringende problemen moesten worden aangepakt. Zo werken de klimatologische installaties onvoldoende en is ook de elektriciteitsvoorziening erg verouderd. Daarnaast is het museum aan uitbreiding toe. Na de uitvoering van het masterplan zal de totale tentoonstellingsruimte 40% groter zijn en zal het museum voldoen aan al de eisen die de 21ste eeuw aan een gebouw met dergelijke opdracht stelt. We hebben getracht zoveel mogelijk kunstwerken uit onze collectie in de stad te houden. Ik ga er trouwens vanuit dat de geïnteresseerde cultuurtoeristen, ik bedoel diegenen die écht naar Antwerpen komen om oude meesters te bekijken, mits wat creativiteit, hun weg naar de diverse locaties zullen vinden”. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!