De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Michiel Devijver
Feeding Hope

Moeders in Brussel vragen met poëtische actie aandacht voor recht op gezond leefmilieu

Op Moederdag hebben moeders zich verzameld rond de Congreskolom in Brussel, een monument dat in 1859 werd gecreëerd om de Belgische grondwet te vieren. Met een poëtische actie eisen ze aandacht voor een gezonde toekomst van hun baby's zoals vermeld in Artikel 23 van de Grondwet: ‘Iedereen heeft het recht een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid' en 'het recht op bescherming van een gezond milieu'.

maandag 13 mei 2019 18:17
Spread the love

In de nasleep van de klimaatmars in december, verzamelden enkele borstvoedende moeders in de Gentse haven. Met een artistieke protestactie riepen ze de regering op om dringend meer politieke moed en verantwoordelijkheid te tonen, vertaald in daadkrachtige acties, om samen klimaatverandering tegen te gaan. Op Moederdag, zondag 12 mei, uiten ze opnieuw hun bezorgdheid. Dit keer vanuit Brussel.

De actie gaat uit van Feeding Hope. “We merken dat – ondanks alle protesten van de afgelopen maanden – de politiek nog steeds geen duidelijke stappen voorwaarts zet”, aldus Farah Laporte, één van de initatiefneemsters van Feeding Hope. “Iedereen is in campagnemodus en we merken dat het thema opgepikt wordt door de politieke partijen, maar we vrezen dat concrete acties zullen uitblijven of niet ver genoeg gaan. Nochtans staat het recht op een gezond leefmilieu in onze grondwet.”

Feeding Hope wilde nogmaals haar bezorgdheid uiten en tegelijkertijd opnieuw een boodschap van hoop verspreiden. “We kozen specifiek om op Moederdag, deze actie te organiseren”, zegt Leen Van Waes, één van de organisatoren. De symboliek van het moederschap is krachtig: “Niet alleen zullen de volgende generaties de gevolgen moeten dragen van het lak aan daadkracht van onze regering, als moeders beseffen we ook dat we de vervuiling en angsten uit onze omgeving meegeven aan onze kinderen, en dit moet stoppen.”Foto: Michiel Devijver

 

De actie werd gevoerd aan de Congreskolom, een symbolisch monument dat in 1859 werd gecreëerd om de Belgische grondwet te vieren. “Hiermee tonen we dat we staan voor de rechten van de toekomstige generaties en eisen we aandacht voor hoofdstuk 23 van de grondwet: ‘Iedereen heeft het recht een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid’. We richten ons specifiek op paragraaf 4 °: ‘het recht op bescherming van een gezond milieu’”, zegt organisator & kunstenares Maria Lucia Cruz Correia. “Alle aanwezige vrouwen en kinderen verzamelden zich rond de vier vrouwenstandbeelden die de fundamentele vrijheden van de natie symboliseren: vrijheid van pers, religie, onderwijs en vereniging.”Foto: Michiel Devijver

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!