De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minder verkeersongevallen in Leuven sinds invoering verkeerscirculatieplan

Minder verkeersongevallen in Leuven sinds invoering verkeerscirculatieplan

maandag 21 oktober 2019 23:48
Spread the love

Minder verkeersongevallen in Leuvense binnenstad sinds invoering verkeerscirculatieplan

Het aantal verkeersongevallen in de Leuvense binnenstad is sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan in de tweede helft van 2016 gedaald. In 2015 werden hier 636 ongevallen geregistreerd tegenover 592 in 2018 en 278 in de eerste helft van 2019. Dat blijkt uit documenten op basis waarvan Leuven op dit ogenblik het circulatieplan evalueert.

Ook elders op het Leuvense grondgebied daalde het aantal verkeersongevallen maar minder sterk dan in de binnenstad. Op de ring werden in 2015 148 ongevallen geregistreerd tegenover 135 in 2018 en 67 in de eerste helft van 2019. Buiten de ring was er in deze periode een quasi status-quo met 847 ongevallen in 2015, 846 in 2018 en 426 in de eerste zes maanden van 2019.

Ook het aantal ongevallen met minstens een zachte weggebruiker daalde sterk in de binnenstad van 154 in 2015 tot 119 in 2018 (60 in 1e helft 2019). Er waren ook minder ongevallen met fietsers (van 111 in 2015 tot 87 in 2018 en 46 in 1e helft 2019). Op de ring was er in die periode in beide gevallen eveneens een daling, maar buiten de ring werd een toename geregistreerd.

Uit tellingen, die Leuven dit voorjaar liet uitvoeren, bleek recent dat sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan in de binnenstad de verhouding auto-fiets in de periode 2016-2019 evolueerde van 62-34 tot 49-48. Het aantal fietsers nam er in die periode met 44 procent toe, terwijl het aantal auto’s met 19 procent daalde.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!