De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Militanten binnen Beweging.net verantwoordelijk voor a-sociaal beleid?

Militanten binnen Beweging.net verantwoordelijk voor a-sociaal beleid?

dinsdag 1 september 2015 23:05
Spread the love

Zelf ben ik als christen opgegroeid binnen de groene arbeidersbeweging. Tot op vandaag ben ik zeer fier op deze arbeidersorganisatie en dankbaar dat ik tot deze groep behoor. Zij die me kennen weten dat ik een goede relatie van mijn strijdmakkers binnen de rode beweging zeer belangrijk vind.

Sommigen binnen mijn beweging willen wegen op het beleid en hebben daarvoor een politiek engagement opgenomen. In mijn Leuvense omgeving op Tine Van Rompuy van de PVDA en Veer Duchauchoit, Chris Parmentier en Jos Van Dikkelen van Herents’ lokaal GROEN na allemaal Cd&Vers.

De CD&V’ers doen dit met de beste bedoelingen en zijn ook zeer sociaal bezig. Twee dames uit mijn regio zijn Senator en Vlaams volksvertegenwoordiger (Els Vanhoof & Katrien Partyca), ze halen zelden nationale krantenpagina’s maar houden zich bezig met echt sociale thema’s. Onderwerpen die te maken hebben met gehandicapten en stervenden zijn niet bepaald thema’s die mediale aandacht krijgen , zij doen het toch! Waarvoor alle respect en steun.

Deze christendemocraten worden ook geacht het regeringsbeleid te steunen. Daar wringt het. Hoe kunnen Beweging.netters dit doen? Ongetwijfeld partijtucht. Voorziter Beke was duidelijk , de taxshift zoals hij op tafel ligt dient verdedigd. Ook al betaalt de gewone man die belastingverschuiving.

Misschien moet ik als militant binnen de BEWEGING de hand in eigen boezem steken. Waarom steun ik de Beweging.netters niet expliciet genoeg opdat ze binnen de christendemocratie de regering zouden kunnen doen vallen?

take down
the paywall
steun ons nu!