De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Middenveldorganisaties en burgerbewegingen

Middenveldorganisaties en burgerbewegingen

vrijdag 5 april 2019 11:34
Spread the love

Van middenveldorganisaties mag je verwachten dat ze beter dan wie ook het terrein kennen en hun belangen verdedigen. Ze werken via structureel overleg dat hun input verzekert binnen de belangen van de sector en dat garanties geeft bij de uitvoering van akkoorden.

‘Nieuwsoortige bewegingen’ gaan wellicht uit van een eerlijk gemeenschappelijk engagement. Toch komt hier vroeg of laat ook de geloofwaardigheid ter sprake : als je wil wegen op het beleid moet je ook de context en techniciteit in je analyse opnemen. Bij elke realisatie word je immers geconfronteerd met voor- en tegenstanders en het uiteindelijk resultaat moet het algemeen belang ten goede komen.

En bij dat algemeen belang knelt vaak het schoentje:
Middenveldorganisaties hebben er alle belang bij om in samenstelling en door hun agenda zo representatief mogelijk te ageren en zich telkens opnieuw uit te vinden.
In de publieke opinie groeit, naast de anti-politiek, vooral de aanhang voor de primauteit van de politiek die zich afzet tegen de middenveldorganisaties omdat die het werkterrein van de politiek zouden inperken.

Als de treinbestuurders of luchtverkeersleiders het land willen platleggen kan dit op basis van hun strategische taak in de samenleving. Een erkende vakbond kan niet zo maar die beroepsgroepen afzonderlijk steunen maar moet dit doen vanuit een ruimer engagement dat sectoraal en federaal wordt onderhandeld.
Ook de werkgeversorganisaties hebben er alle belang bij om actief aan dit sociaal overleg deel te nemen omdat sociale vrede iedereen vooruit helpt.
Internationale vergelijkende studies wijzen uit dat sociaal overleg tot beter wederzijds begrip leidt met betere loonnormen en meer sociale vrede.

Een win-winsituatie dus ! Maar sommigen blijven liever stilstaan bij de onvolkomenheden van één van de betrokken organisaties.
De ‘beste stuurlui’ achten zich veiliger aan wal.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!