De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meer duidelijkheid over feit van geweld in Leuvens politiecommissariaat AUB

Meer duidelijkheid over feit van geweld in Leuvens politiecommissariaat AUB

woensdag 21 april 2021 11:41
Spread the love

Gisterenavond werd Derek Chauvin in Minneapolis (VS) volkomen terecht schuldig bevonden aan de dood in mei vorig jaar van George Floyd. Op CNN werd herhaaldelijk beklemtoond dat dit een historisch vonnis is dat duidelijk maakt dat agenten niet wegkomen met het gebruik van geweld. Ongeveer op hetzelfde moment gisterenavond werd korpschef Jean-Paul Mouchaers in de Leuvense gemeenteraadscommissie veiligheid door enkele raadsleden ondervraagd over het incident op zaterdag 27 maart in het politiecommissariaat aan de Philipssite waarbij een 26-jarige vrouw van vreemde origine ernstig verwond werd door agenten. Ze liep hierbij naar eigen zeggen breuken op aan haar kaak, oogkas en neus. De foto’s van de gewonde vrouw kregen grote aandacht op sociale media. De versies van de twee partijen over wat er precies gebeurd liggen zoals bekend mijlenver uit mekaar. De advocaat van de vrouw legde inmiddels een strafklacht neer tegen het politiegeweld en kaartte de zaak ook aan bij Comité P, de Dienst Intern Toezicht van PZ Leuven en de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie. Wat de PZ Leuven betreft moeten we het stellen met de persmededeling van 7 april waarin gewezen wordt op het hevig verzet van de vrouw toen haar gemeld werd dat ze enkele uren in de politiecel moest blijven (ze beet onder meer agenten). Ook gisterenavond tijdens de gemeenteraadscommissie werd de gewone burger niet wijzer want de ondervraging van de korpschef verliep achter gesloten deuren. Dit laatste kan enkel betreurd worden. De Leuvense politie moet toch beseffen dat ze alles te winnen heeft door meer info te geven over wat er precies gebeurd is en over hoe ze dergelijke feiten in de toekomst wil voorkomen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!