De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meer dan 18.000 verpleegstudenten in Vlaanderen 2015/2016

Meer dan 18.000 verpleegstudenten in Vlaanderen 2015/2016

dinsdag 16 februari 2016 21:05
Spread the love

Groei aantal verpleegstudenten vooral bij de Bachelorstudenten die de kaap van 10.000 bereiken: +10,8% 1ste jaars in het schooljaar 2015/2016. 0ok HBO5 stijgt na een dip met +1,9% eerstejaars. Niet te vergeten dat  42% van de verpleegstudenten HBO5, de Europees erkende ‘A2’ zijn.

Alle gegevens en evolutie in t
abel  Verpleegstudenten HBO5 en Bachelors 1980-2016

Elk jaar vraagt npdata de cijfers op bij het ministerie van Onderwijs over de verpleegstudenten. Deze cijfers worden zodanig verwerkt dat ze de vergelijking mogelijk maken met het studentenaantal sinds 1980, intussen een periode van 36 jaar. Door de inspanning van velen, mede ook door de toegang van volwassenen tot de verpleegstudies, als werkzoekenden en als werkende, en de vele brugmogelijkheden blijft verpleegkunde de laatste jaren in de lift zitten. Als de opleiding bachelor wat verzwakt neemt de HBO5 het over of zoals nu, als de HBO5 een dipje kent schiet de bachelor verpleegkunde omhoog.

Door de hogere aantrek van verpleegstudies bij 18-jarigen, samen met de instroom van volwassenen langs project 600 voor werknemers en de VDAB voor werklozen verdubbelt het relatieve aandeel van instroom in de verpleegstudies vergeleken met de aanwezigheid van 18jarigen in de bevolking, een Europees record in de volwassenenopleiding wat verpleegkunde betreft. Voor alle andere ‚kwalificerende beroepen’ komt Vlaanderen op de laatste plaats.

En De Gedachten gaan deze keer over het gebrek aan verbeeldingskracht van de hoofdaanklager, Mr Bremer in Keulen, over de jaarlijkse scheet in een glas water van Carina Van Cauter en over het Duitse wonder, nog nooit zoveel werkenden in 2015 en nog nooit zo’n lage werkloosheid in de laatste 24 jaar, de generatiewisseling draait er op volle toeren dank zij de immigratie en de vluchtelingen.

Lees het volledige artikel op BuG 308 on-line met 7 grafieken en een samenvattende tabel.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!