De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medische Apartheid

woensdag 17 juni 2020 12:00
Spread the love

Gisteren was dan eindelijk het grote woord eruit: er werd een werkdocument, de ander zegt een draaiboek, gepresenteerd aan het gepeupelde, dat later de klos gaat worden door dat zelfde draaiboek, althans door de voorgestelde afspraken. Ethici en medische wetenschappers hebben het hoofd suf gepiekerd om een eventuele tweede golf van een besmetting met het SARS-CoV-2 virus aan te kunnen. En ze hebben er wat op gevonden. 

 

Draaiboek
Men gaat bepaalde mensen ‘in ziekte’ belangrijker stellen dan andere zieke mensen op hetzelfde moment als er gekeken moet worden naar opname met een IC-bed. En dan gaat het dus om een lijst van belangrijkheid in ziekte van mensen die tegelijkertijd aanwezig zouden zijn.
Op het moment dat er meerdere patiënten ziek zijn en binnenkomen bij de spoedeisende hulp of ziekenhuis en men zou naar de IC moeten, dan wordt er naar een aantal criteria gekeken. Dit gaat gebeuren op het moment dat er niet genoeg capaciteit zou zijn in het kader van het aantal IC-bedden. In Nieuwsuur werd dat aan de hand van een voorbeeld uitgelegd, waarbij er – voor het gemak – vier patiënten waren en drie IC-bedden: 

 

  1. patiënten die mogelijk een kortere tijd opgenomen moeten gaan worden (en mogelijk een andere ‘aandoening’ zouden hebben), dan de zieke mensen met een mogelijke besmetting met SARS-CoV-2 virus, zouden volgens het draaiboek voorgaan
  2. jongere patiënten zouden in het voorbeeld ook voorgaan op de oudere patiënt, die zwaar ziek zou zijn van het Coronavirus, daar – en nu komt het – : de jongere patiënt had nog niet genoeg levenservaring opgedaan, was nog niet zo ver in zijn levensfase, terwijl de oudere patiënt zijn leven lang zijn zorgpremie heeft betaald
  3. de zorgmedewerker die lang blootgesteld is geweest aan het virus zonder optimale bescherming gaat dan weer voor aan de zorgmedewerker die niet direct in contact heeft gestaan met die patiënt; dus de verpleging gaat boven de schoonmaker binnen hetzelfde ziekenhuis

 

En nu denken de schrijvers van dat werkdocument of draaiboek dat we met zijn allen staan te springen over het ‘verlossende woord’. Nou, laat ik dan weer obstinaat zijn, maar ik kan met zulke – ik had bijna hier onzin geschreven – woorden echt niet leven. Op het moment dat ik zwaar ziek ben, eis ik dat ik behandeld word, ongeacht of er genoeg capaciteit is. Daar ga ik niet over, maar ik wil wel geholpen worden, ondanks mijn leeftijd, afkomst, baan of zorgpremie.
Nog een klein stapje en er komen nog meer criteria bij, zoals de oudere patiënt, stel een eigenaar van een grote winkelketen in huishoudelijke producten – komt tegelijkertijd binnen met een jongere man uit het AZC Gilze die zwaar besmet is geworden door het SARS-CoV-2 virus en er is nog maar 1 IC bed. Dan mag u nu aangeven, wie voor gaat. U hoeft het niet te zeggen, maar mijn mening staat hier al over vast. En zo zal het dan vaker gaan gebeuren. 

 

Het kan er bij mij gewoon niet in, dat er besloten wordt, dat er voorrang gegeven gaat worden bij patiënten voor de een of voor de ander, op het moment dat ze zwaar ziek zijn. Dit kan niet; de arts kan niet iets gaan beslissen alsof hij een of andere godheid is. Het gaat tegen alle regels van de medische ethiek in en men kan dit niet op deze manier oplossen met een of ander medisch vod. Zeker niet als men kijkt naar de Artseneed (o.a. terugvinden op de site van de KNMG): 

 

… Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. 

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. 

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. 

Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. 

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden … “   

 

Gezien deze eed zal de zorg – en zeker de artsen – zich meer en goed en misschien nog beter moeten inzetten om om te gaan met de ziekte veroorzaakt door dit virus. Dit houdt dus niet in om bepaalde scheidingen te trekken in de groep van zieke mensen, maar meer te zorgen voor het feit dat alle patiënten op de juiste manier geholpen kunnen worden. Dit zal dus moeten inhouden dat de beschermingsmaterialen optimaal aanwezig moeten zijn voor alle mensen die het nodig hebben en tevens – en speciaal tegen de heer Gommers – zorgen dat er genoeg IC bedden beschikbaar zullen zijn, desnoods in het buitenland. 

 

Tweede golf
Tenslotte, de tweede golf. Vele ‘wetenschappers in de zorg’ geven aan dat er een tweede golf gaat komen, ergens in het najaar, maar hoe groot dat deze wordt, daar lopen de meningen over uiteen. Maar in andere landen schijnt al een tweede golf bezig te zijn, terwijl in weer andere landen de eerste nog niet tot volle omvang is gekomen.
De vraag is nu, als men weet dat er een tweede golf gaat komen, dan moet men toch ook weten waar het virus vandaan gaat komen, sterker nog, men zou de uitbraak eigenlijk al kunnen voorspellen. Maar het nieuws blijkt nu weer zo te zijn, dan patiënt 0 nergens te traceren is. Met andere woorden, ergens gaat het niet goed. En kom dan niet weer aan, dat de tweede golf weer op een natte vismarkt in China gestart is of zal gaan worden.
Het is een kwestie om het onderzoek naar het virus op te schalen en veel intensiever op te zetten, desnoods met mobiele Corona Testlabs, maar er moet meer bekend gaan worden. 

 

© KhamakarPress / 17.06.2020

Coronavirus en armoede

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!