De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Margaret Thatcher draait zich in haar graf om

Margaret Thatcher draait zich in haar graf om

maandag 30 mei 2022 08:22
Spread the love

Margaret Thatcher draait zich in haar graf om

Zij had al half gedraaid na een uitspraak van Johnson na zijn ontslag uit intensieve zorgen tijdens de eerste Coronagolf en nu draait ze zich volledig om na de beslissing van de Britse regering om de superwinsten van de energiebedrijven extra te belasten.

Johnson na zijn ontslag uit intensieve zorgen

Tijdens de eerste coronagolf in 2020 belandde  Johnson in intensieve zorgen. Bij  gezondheidsdienst).  Dit vloekt met de neoliberale politiek, die zo klein mogelijke overheidsdiensten voorstaat.

Daarnaast zei hij nog iets fundamenteler (weliswaar op guitige toon); “ If this shows one thing, that there is such a thing as society”. Dit vloekt met een uitspraak van Thatcher, groot voorvechtster van het neoliberalisme: “ There no such thing as society. There are only individuals and their families.            “

Dus reden genoeg voor Thatcher om haar (verre ) opvolger de rug toe te keren.

Britse regering wil superwinsten energiebedrijven extra belasten

Vorige besliste de Britse regering deze  superwinsten extra te belasten. Dit vloekt fundamenteel met de neoliberale ideologie: “ zo weinig mogelijk belastingen”.

Nu draait Thatcher zich volledig in haar graf om.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!