De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lone wolves, het fenomeen bestaat al langer

Lone wolves, het fenomeen bestaat al langer

vrijdag 15 juli 2016 15:38
Spread the love

Afgewezen, genegeerd 
Lone wolves, dat zijn mannen die wraak nemen omdat zij gefaald hebben in het leven. Zelf afgewezen en vernederd is hun moment van glorie aangebroken. Ze willen zelf uit het leven dat ze leiden maar dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Een laatste grote daad zal hun wraak zijn. 
Al langer Amerikaans fenomeen 
We zien enkele dramatische (massa)moorden van lone wolves op korte tijd. Orlando, de moord op een koppel in Parijs, en nu Nice(?). Maar ook bijvoorbeeld Utoya of 11 mei 2006 in Antwerpen waren het werk van een lone wolves en in de VS zien we al langer geregeld schietpartijen door lone wolves. Lone wolves nemen dus wraak omdat ze zijn afgewezen en voelen zich vernederd. Ze zijn afgewezen door vrouwen, door de werkgevers, door de maatschappij. De vernedering van te moeten leven in een appartementje in een achterbuurt konden ze niet langer verdragen. Het afgewezen worden in een wereld met zo veel mooie vrouwen, het in relatieve armoede moeten leven in een wereld met zo veel rijkdom maakt van hen een vat vol frustratie.In de VS, de bakermat van het kapitalisme, zien we meer lone wolves omdat je daar of wordt bewonderd of wordt uitgespuwd. Goed betaald, of slecht betaald. In een maatschappij van winners en losers nemen die laatste heel soms wraak. Door iedereen een plaats en een toekomst te geven vermijd je een deel van de lone wolves.

Lone wolve met islamistische achtergrond
 
Het valt op dat wanneer iemand met een islamistische achtergrond mensen vermoordt dit terrorisme wordt genoemd maar bijvoorbeeld bij de vele schietpartijen in Amerikaanse universiteiten dit niet zo wordt benoemd.Het valt ook op dat in Frankrijk en in België de massamoorden gepleegd zijn door mannen met een islamitische achtergrond. Doch hebben deze drama’s niet rechtstreeks met islam of IS te maken. Het geeft de daders alleen een ingebeeld motief. Ze werden zelf genegeerd en afgewezen, maar sterven nu wel als helden voor anderen. Nu zijn ze niet langer nietsnutten, ze worden bewonderd. Die roem is hun wraak. Wraak omdat ze hun draai niet vonden in het leven. De achterbuurt, het kleine appartementje,..Maar er speelt meer. Bijvoorbeeld de patriarchale cultuur waarbinnen deze mannen opgroeiden. Binnen die cultuur worden jongens al vroeg losgelaten. We zien dat in de straten van steden waar veel gezinnen die de islam beleven wonen. Groepjes jongens op straat, de meisjes worden veilig binnen gehouden. Jongens trekken hun plan wel is de heersende filosofie, we leven immers in een mannenwereld. Meisjes daarentegen, die moeten beschermd worden. Merk op de ‘terroristen’ een evolutie doormaken. Eerst straatboefjes dan wapenhandelaar en overvaller, dan massamoordenaar.Het zijn dus zowel de islamistische patriarchale cultuur als het kapitalistische systeem die zichzelf voor de spiegel moeten houden. Al is dat alleen wat te kort door de bocht. Er zijn nog zaken die spelen en ik vergeet er zeker nog verschillenden. Maar ik denk ook aan het gebrek aan gastvrijheid naar migranten vanwege de autochtone bevolking en het racisme van werkgevers bij het aanwerven van mensen. Als ook bijvoorbeeld het onrecht in het Midden-Oosten,waar het westen mee schuldig aan is.

Oproep aan de pers

Aan de pers wil ik oproepen om lone wolves te negeren. Geen foto’s, geen namen, geen levensverhaal. Dat was namelijk hun laatste wens en dat gun ik hen niet. Van nietsnut naar de voorpagina van alle kranten, dat geeft alleen inspiratie aan anderen. 

take down
the paywall
steun ons nu!