De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Limburg kan het niet redden voor N-VA en CD&V

Limburg kan het niet redden voor N-VA en CD&V

Na Antwerpen haalt N-VA met 29,4% haar beste resultaat in Limburg, een stuk beter nog dan in 2012 waar verloren werd aan de plaatselijke CD&V baronnen. Het verdriet van Limburg dus, na Antwerpen de zwartste provincie. In vergelijking met 2010, gaat de PVDA+ met 3,3% het meest vooruit en vervolgens Groen +2,80% en CD&V met +2,50% die enigszins herstelt na de opdoffer in 2010.

woensdag 21 mei 2014 11:34
Spread the love

Als alle resultaten in de provincies gewogen worden met het aantal
effectieve stemmen zoals uitgebracht in 2010 kan een betrouwbaar beeld
gegeven worden van de stemuitslag volgens deze peiling voor de kamer in
het Vlaams gewest.
 

Peiling 2014
  Antw Wst-vl Vl-Br Oost-vl Limb Vlms
Vlaams Belang 9,4% 8,6% 5,7% 10,2% 8,8% 8,7%
N-VA 34,8% 22,5% 22,3% 25,2% 29,4% 27,3%
LDD   4,5%       0,9%
Re/Ext. Re 44,2% 35,6% 28,0% 35,4% 38,2% 36,9%
CD&V 14,6% 20,1% 15,4% 14,2% 21,2% 16,6%
Open-Vld 12,3% 13,3% 21,7% 18,1% 11,6% 15,3%
Sp.a 10,8% 18,5% 13,6% 14,9% 13,9% 14,1%
Groen 10,9% 7,8% 11,3% 9,5% 7,6% 9,6%
PVDA+ 6,5% 4,1% 2,1% 4,9% 4,9% 4,7%
Andere 0,7% 0,6% 7,9% 3,0% 2,6% 2,7%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 
Vergeleken met de effectieve uitslag in 2014 laat de
peiling DM/HLN/VTM volgende evoluties zien:
    

Evolutie 2010- 2014
  Antw Wst-vl Vl-Br Oost-vl Limb. Vlms
Vlaams Belang -6,7% -0,5% -3,8% -2,1% -4,0% -3,6%
N-VA 4,1% -1,5% -3,9% -3,0% 0,6% -0,5%
LDD -2,3% -3,2% -2,6% -3,2% -2,9% -2,8%
Re/Ext. Re -4,9% -5,2% -10,3% -8,3% -6,3% -7,6%
CD&V -0,9% -2,9% 0,5% -1,2% 2,4% -0,7%
Open-Vld 1,3% -0,2% 7,8% 0,7% -0,5% 1,7%
Sp.a -3,5% 3,4% 1,1% 0,8% -4,2% -0,9%
Groen 3,2% 1,5% 4,2% 2,1% 2,8% 2,7%
PVDA+ 4,5% 3,3% 1,3% 3,6% 3,3% 3,2%
Andere 0,4% 0,1% -4,6% 2,3% 2,5% 1,5%

 
Rechts/Extreem Rechts haalt
dan nog wel 36,9%, wat een vermindering is met 6,3% in
vergelijking met 2010, de N-VA komt met 27,3% in de peiling dichter
uit bij de 25% dan bij de 30%, ook al is het verlies tav
2010 maar beperkt tot 0,5%, dat is toch een afknapper.

Temeer
omdat het vlaams Belang met 8,7% zich toch enigszins handhaaft,
maar wel 3,6% verliest waar het N-VA niet van kan profiteren. Waar
is de tijd dat het Vlaams Blok 24% haalde? De Vlaams-Belang stem doet de
N-VA de das om, waar is de tijd van de Forza Flandria? Nadat het Vlaams
Blok/Belang de anti-migratiestem voor decennia monddood maakte, kraken ze
nu de Vlaamse stem, toch op basis van deze peiling. Het kan misschien
hoger maar ook lager.

En aan
de linkerkant komt, in vergelijking met 2010, de PVDA+ als grootste
stijger naar voor met +3,2% Ook al hebben ze een andere koers
gevaren dan PTB-GO! die in de Franse gemeenschap een grotere openheid naar
andere linkse krachten heeft aan de dag gelegd, toch plukken ze hier mee
de vruchten van. Maar het laat zich uitzien dat dit veel minder dan de
PTB-GO! het geval zal zijn.

En  de
‘klassieke’ partijen? Open Vld staat met +1,7% op winst tegenover
CD&V met  -0,7% en de Sp.a met -0,9%. Groen blijft met
+2,7%
juist onder de 10% hangen, evenwel voldoende allicht om
mee regeringen te vormen.

Jan
Hertogen
, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!