De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leven en werk van de Gasthuiszusters

woensdag 21 december 2011 07:56
Spread the love

In de 13e eeuw rijzen in de West-Europese steden gasthuizen uit de grond om de toestromende arme bevolking op te vangen. Augustijner kloosterzusters verzorgen er zieken, ouderen, passanten en mensen in nood. Sommige van deze instellingen bestaan nog altijd. Het Sint-Elizabethziekenhuis in Antwerpen en het Höpital Notre-dame a la Rose uit Lessines zijn er voorbeelden van.

In het Maagdenhuismuseum in Antwerpen wordt nu een selectie van het rijke erfgoed van het Höpitat Notre-dame a la Rose tentoongesteld. De collectie zoomt in op het leven en werk van de gasthuiszusters. Hadden zij een roeping of zagen zij intreden in een klooster als een kans om zich te ontwikkelen? Hoe zat het met de tucht en discipline in de orde? Hoe beoefenden zij geneeskunde?

Boetegordels

Op de tentoonstelling zie je onder meer boetegordels die onderdeel uitmaakten van de boetedoening en zelfkastijding in het kloosterleven, besloten tuintjes of barokke miniatuurcomposities die de zusters gebruikten als meditatie naar het paradijs en medische materialen, gebruikt bij de opkomst van de genees- en de verpleegkunde in de 19de eeuw. Dankzij nieuwe materialen, geneesmiddelen en – methoden konden de zusters meer doen dan alleen bidden voor het zielenheil van de gasten. Bij een bezoek aan het museum wordt een gratis informatiegids aangeboden waarin het verhaal van de gasthuiszusters in haar historische context wordt geplaatst en hun leven en werk uitvoerig wordt beschreven.
 

Praktisch:

Leven en werk van de Gasthuiszusters.

Maagdenhuismuseum, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen.

Open op weekdagen van 10 tot 17 uur, weekend: van 13 tot 17 uur. Gesloten op dinsdag en feestdagen.

 

take down
the paywall
steun ons nu!