De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense organisaties werken om overgang kinderopvang naar kleuteronderwijs vlotter te laten verlopen

Leuvense organisaties werken om overgang kinderopvang naar kleuteronderwijs vlotter te laten verlopen

De Vlaamse overheid heeft een subsidie van 45.000 euro per jaar toegekend aan vier Leuvense organisaties om gedurende drie jaar te experimenten met nieuwe praktijken om de overgang van jonge kinderen van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs vlot te verlaten verlopen. Ik had hierover voor Radio 2 Vlaams-Brabant een gesprek met Inge Moïs, directrice van de basischool Sint-Jan in Leuven.

maandag 17 januari 2022 17:13
Spread the love

 

Jullie school gaat nauwer samenwerken met het kinderdagverblijf de Slabbertjes, de kinderwerking Fabota van buurtwerk ’t Lampeke en de naschoolse kinderopvang Kinderkuren van de stad Leuven. Waarom?

INGE MOIS: We hebben al jaren een informele samenwerking waarbij we maximaal inzetten om ten behoeve van jongeren tussen 0 en 6 jaar voor zoveel mogelijk continuïteit te zorgen tussen de kinderopvang, het naar school gaan, de voor- en naschoolse opvang en de activiteiten van buurtwerking. Met de huidige middelen blijft dat eerder beperkt. We dromen van veel meer en nu met dit project zien we de kans om die samenwerking in de praktijk en naar visie te intensifiëren, hierover een concreter actieplan op te stellen en daar doorgedreven op in te zetten. Bedoeling is voor die kinderen de overgangen zo klein mogelijk te maken zodat ze zich in deze organisaties als in een warm nest voelen.

Waarom is die vlotte overgang van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs zo belangrijk. Stellen er zich op dat vlak problemen?

INGE MOIS: Overal waar een overgang moet gebeuren kunnen problemen op de loer liggen. De werking van een kinderdagverblijf is bijvoorbeeld veel kleiner. Er zijn veel minder kinderen in een groep. Ze worden intens begeleid in eten, zindelijkheidstraining… Op 2,5 jaar komen ze dan ineens naar de kleuterschool waar dat veel minder het geval is. We hebben daar meer expertise nodig om daar op verder te bouwen. We leggen ons oor nu al te luisteren en zien kansen – zeker in onze setting hier, het kinderdagverblijf situeert zich letterlijk onder het dak van een deel van ons kleuteronderwijs – om de samenwerking uit te breiden. We zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen nadenken om ook in het kleuteronderwijs zolang dat voor hen nodig is slaapmomenten in te richten voor de jongste kleuters wat nu niet mogelijk is. In het kinderdagverblijf krijgen kinderen ’s middags een warme maaltijd. In school bieden we dat ook aan, maar tegen betaling. Ook daar zien we kansen in samenwerking met buurtwerk ’t Lampeke om dat op de een of andere manier te continueren voor alle kinderen door het gratis aan te bieden of tegen een veel democratischer prijs.

Kan je de voordelen opsommen van een dergelijke samenwerking voor de kinderen en de ouders?

INGE MOIS: Het grote voordeel is dat die overgang niet meer bruusk zou zijn en ze vlot kunnen doorgroeien. Dat zou logisch zijn, want de ontwikkeling van een kind – zeker op jonge leeftijd van 0 tot 6 jaar – mag je eigenlijk niet in hokjes duwen. In de huidige werking doen we dat wel een klein beetje. Er zijn overigens ook een heleboel kinderen die niet naar in een kinderdagverblijf gaan en rechtstreeks van thuis naar de kleuterschool gaan. Dat is wel een heel grote overgang en door hiervoor in te zetten denken we dat we de situatie voor de kinderen en hun ouders makkelijker maken.

Jullie zijn door de Vlaamse overheid als enig pioniersproject in Vlaams-Brabant geselecteerd?. Waaruit bestaat die steun en wat gaan jullie doen in die drie jaar?

INGE MOIS: Wij ontvangen voor de komende drie een jaar een behoorlijke subsidie. We gaan hiermee eerst een brugfiguur aanstellen. Er gebeurt al veel en er zijn informele initiatieven om die overgang vlot te laten verlopen. De brugfiguur moet de lijm zijn tussen de vier organisaties om te zien wat de mogelijkheden zijn om dat verder te bouwen. Hij of zij biedt ons de kans om daar eindelijk de nodige tijd en middelen voor in te zetten. De mogelijkheden waren tot nu toe wat beperkt!

Hoe zie je de samenwerking op lange termijn. Is de integratie van de kinderopvang in de school niet de ultieme oplossing?

INGE MOIS: Voor ons is het heel belangrijk dat wat we op poten willen gaan zetten kunnen verankeren en bestendigen naar de toekomst toe. We krijgen nu drie jaar subsidie. Onderweg moeten we onderzoeken hoe we hetgeen we bereiken kunnen bestendigen als we de subsidie niet meer hebben. De stad Leuven gaat dan een heel belangrijke partner zijn. Op school zitten we in een renovatieproces. Een deel van onze kleuters zit momenteel nog in de Ridderstraat. Tegen 2024 gaat heel onze kleuterschool naar hier verhuizen. We zijn volop aan het brainstormen. We zouden bijvoorbeeld een zaal gedeeld kunnen laten gebruiken maken door de kleuters van het kinderdagverblijf én van de school.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!