De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense dag tegen armoede in het teken van Eerlijk Werk(T)

Leuvense dag tegen armoede in het teken van Eerlijk Werk(T)

woensdag 18 oktober 2023 23:26
Spread the love

Op initiatief van het Leuvens Collectief tegen Armoede hebben op 17 oktober, de Internationale Dag tegen armoede en sociale uitsluiting, enkele honderden personen – de organisatoren telden 500 aanwezigen – waaronder een grote delegatie studenten van de Sociale School in Heverlee, op de Grote Markt onder het motto ‘Eerlijk Werk(t)’ actie gevoerd. Dat gebeurt traditioneel in de omgeving van de steen tegen arrmoede.

Voorzitter Lieven Verlinde wees er in zijn toespraak op dat ook een aantal mensen die werken niet ontsnappen aan armoede en enkel rond komen door daarnaast nog flexi-jobs te doen. “Met alle gevolgen vandien, een voltijdse job en daarnaast bijwerken in het weekend. Op een bepaald ogenblik is er geen veerkracht meer. Mensen doen ontzettend hard hun best om erbij te horen, om vooruit te geraken. De uitspraak ‘doe je best, dan geraak je er’ kwetst dan ook en wordt vaak omgekeerd bedoeld. Je geraakt er niet, dus je hebt je best niet gedaan. Een ontzettende ontkenning van wat een grote groep mensen in armoede meemaken”.

Lieven Verlinde eiste “dat de laagste lonen worden opgetrokken en een herverdeling via belastingen op eigendommen, op grote sommen geld, de hoogste lonen”. Hij wees hierbij concreet naar het maandloon van minder dan 1500 euro per maand netto voor beginnende kinderverzorgers of van 1550 euro voor afwassers in de keuken. “Werken is voor velen niet de oplossing tegen armoede. Maar het is wel één van de hefbomen als het op een eerlijke manier gebeurt. Er moeten oplossingen komen specifiek naar de laagste lonen en niet met een jobbonus of een energiepremie, die ook naar mensen gaat die die niet nodig hebben”.“

Het Collectief tegen Armoede eiste voorts volwaardige subsidiëring van sociale economie (Collectief Maatwerk) en Lokale Diensteneconomie (als aparte entiteit binnen Individueel Maatwerk) om ondersteuning te bieden op de werkvloer, wat zeker voor mensen in armoede noodzakelijk is om er een succesvol verhaal van te maken. Het Collectief vraagt bij de verloning ook te kijken naar de competenties van personen in plaats van enkel naar de diploma’s zodat wie hetzelfde werk doet hetzelfde loon krijgt. Voor tewerkstelling is het ook nodig dat randvoorwaarden vervuld zijn zoals een betaalbare plek in de kinderopvang, kwaliteitsvolle huisvesting, stabiliteit in het leven, een goede fysieke en mentale gezondheid, kansen om aan sport en cultuur te doen…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!