De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven vraagt vergunning voor podiumkunsten site aan. Interview met Cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit)

Leuven vraagt vergunning voor podiumkunsten site aan. Interview met Cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit)

zaterdag 26 maart 2022 14:27
Spread the love

Hier de neerslag van een interview dat ik gisteren/vrijdag 25 maart 2022 had met Cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit) over de jongste evolutie van de podiumkunstensite die Leuven wil gaan bouwen in de Brusselsestraat.

VRAAG: Het schepencollege heeft het definitieve ontwerp voor de podiumkunstensite goedgekeurd en zal in april de vergunningsaanvraag indienen bij het Vlaams Gewest. Bedoeling is in 2024 te starten met de werken en in het najaar van 2027 te openen.
Kan U nog eens uitleggen waarom Leuven nood heeft aan twee grote zalen in die podiumkunstensite, de ene met 1000 zitplaatsen, de andere met maximum 400 zitplaatsen.

DENISE VANDEVOORT: Het schepencollege heeft vandaag het definitieve ontwerp goedgekeurd van de podiumkunstensite, die overigens meer behelst dan de twee vermelde zalen. Het gebouw heeft ook een grote inkomhal, binnenpleinen, maakt een verbinding met de Romaanse Poort en ligt vlak bij de Predikherenkerk waar ook culturele en andere activiteiten doorgaan. De stad heeft daar behoefte aan omdat wij een ongelooflijke rijkdom hebben aan heel actieve culturele organisaties. Al meer dan 15 jaar geleden heeft de cultuurraad mij gemeld dat ze meer ruimte nodig hadden, niet alleen meer zitjes maar ook een groter podium. Het grootste podium waarover wij thans beschikken is de stadsschouwburg. Dat podium is te klein voor bijvoorbeeld een dansvoorstelling van grote namen zoals Anna Theresa De Keersmaeker. Als stad vinden we het onze plicht om daaraan tegemoet te komen. Dat gebouw zal ook een nieuwe culturele living voor de Leuvenaar worden waar ook van alles kan georganiseerd worden in de inkomhal, in de verbinding met de Romaanse poort maar ook meetings, congressen kunnen er doorgaan… Leuven heeft ook op dat vlak een grote nood. De nieuwe podiumkunstensite is ook absoluut nodig ook voor de Leuvense verenigingen. Ik denk aan de internationale circusfestivals die we organiseren, grote namen die Het Depot naar Leuven zou kunnen halen, theater en dansvoorstellingen door ’t STUK… Dan komt er bovendien ook meer plaats vrij in zalen van bijvoorbeeld de stadsschouwburg. De Leuvense verenigingen zijn ook al lang vragende partij om die zaal meer te kunnen gebruiken. Heel het maatschappelijk bestel zal goed varen bij die nieuwe podiumkunstensite.

VRAAG: Er bestaat bezorgdheid over hoe Leuven dit project, waarvan de kosten momenteel begroot worden op meer dan 80 miljoen euro zal bekostigen, een kost die nog sterk zal oplopen als de prijzen voor materialen zoals momenteel het geval is duurder worden.
Leuven heeft bij de minister van cultuur een aanvraag ingediend om een subsidie van 43,5 miljoen euro te bekomen, maar de bevoegde minister Jan Jambon heeft recent laten weten dat er hiervoor momenteel onvoldoende geld is en dat dit zal bekeken worden bij de volgende regeringsonderhandelingen in 2024. Ondertussen betaalt Vlaanderen wel mee met voor de voorbereidende studieopdrachten. Hoe zeker zijn jullie van drie broodnodige Vlaamse subsidie?

DENISE VAN DEVOORT: We waren vooral heel blij dat Jambon positief reageerde op de vraag die in het parlement gesteld werd door Karin Brouwers (CD&V). Het was de eerste keer dat er volmondig bevestigd werd dat Leuven en de Vlaamse regio nood hebben aan een dergelijke nieuwe site. Dat Jambon aankondigde dat Vlaanderen mee de studieopdrachten zou financieren was ook de eerste keer dat we dat hoorden. We beseffen dat het bedrag dat we vragen onderdeel zal zijn van de regeringsonderhandeling in 2024. Vandaar dat we de vraag stellen om het op de agenda te houden. We kunnen echter ook nog bij andere diensten terecht voor subsidie zoals voor toerisme, restauratie Romaanse Poort enz… Al die dossiers worden goed opgevolgd. We blijven in contact met die kabinetten, we dienen dossiers in en hopen dat ze gehonoreerd worden. We voelen wel dat de goodwill er is en meer en meer groeit en dat men overtuigd geraakt van de noodzaak van al die functies die we in dat gebouw willen steken.

VRAAG: Er zijn in Leuven nog vele andere noden. Ik denk in dit verband aan betaalbaar wonen. Legt de stad hier niet de verkeerde prioriteit?

DENISE VANDEVOORT: Ik denk dat wonen sowieso ook een prioriteit is voor de stad. Het budget voor de podiumkunstensite wordt gespreid in de tijd. Er komt natuurlijk ook een exploitatiemodel waarbij er ook inkomsten gegenereerd zullen worden. Het zijn dezelfde argumenten als toen we het museum M hebben opgestart. Daar hebben we ook ‘en cours de route’ middelen gekregen, niet alleen voor de bouw maar later ook voor de werking. Uit onderzoek is gebleken dat de startperiode van museum M voor de Leuvense gemeenschap, handelaars en dergelijke, 7,3 miljoen euro extra inkomsten gegenereerd heeft. Ik ben ervan overtuigd dat dit project niet alleen een kostenpost zal worden, maar ook sowieso inkomsten zal genereren voor de inwoners.

VRAAG: Samen met de bouw van de podiumkunstensite zal ook de hele omgeving van de Brusselsestraat heraangelegd worden.

DENISE VANDEVOORT: Er is in de omgeving ook heel veel groenaanleg voorzien zoals openbare parken. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij leggen we de Dijle open en versterken we de oevers. Er komen pleintjes waar allerlei activiteiten kunnen doorgaan en mensen kunnen genieten van de omgeving. Ook de mobiliteit in de Brusselsestraat zal sterk verbeteren. Dit stadsdeel zal veel leefbaarder worden voor wie er woont en terug meer handel zal aantrekken.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!