De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven, Verkeersborden “verboden parkeren voor fietsers” onwettig

Leuven, Verkeersborden “verboden parkeren voor fietsers” onwettig

Volgens Erik Daems, voorzitter van de Leuvense Fietsersbond en Mark Broeckaert van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) zijn de verkeersborden "verboden parkeren voor fietsers" aan het Martelarenplein (station), het De Somerplein, de Diestsestraat en de Grote Markt illegaal.

zaterdag 17 mei 2014 12:13
Spread the love

Want in het huidige verkeersreglement bestaat er geen verkeersbord dat een parkeerverbod voor fietsers oplegt. “Een onbemande fiets is geen voertuig aldus de wegcode””Een parkeerverbodsbord met fantasietjes erop betekent juridisch niets””men moet verkeersborden gebruiken zoals de wegcode die voorziet en zoals de wegcode het gebruik ervan voorschrijft”

Ik vind het onaanvaardbaar dat de stad namaak, illegale verkeersborden gefabriceerd heeft om de indruk te geven dat het legale en officiële verkeersborden zijn.

Intussen heeft de politie Leuven ongeveer 1000 fietsen opgehaald, fietssloten werden doorgeslepen en de eigenaars moeten een bewaarretributie van 10 euro (5 euro indien gegraveerd) betalen om hun fiets terug te krijgen.   

Leuven moet de wet volgen en respecteren om haar doelstellingen uit te voeren.

Erik Daems wil via crowdfunding een rechtzak tegen de stad aanspannen.

http://www.crofun.be/nl/project/387-fietsparkeren-toegelaten#.U3Zh6naBuSo

Leuven discrimineert in het toepassen van het politiereglement

 Het Belgisch verkeersreglement bepaalt wel dat fietsen mogen worden verwijderd als ze hinderlijk opgesteld staan. Het is wel aan een Rechter om te beslissen of fietsen hinderlijk staan.

Het is zo dat Leuven een nalatige stad is, her en der staan er op de voetpaden hinderlijke, achtergelaten of foutief opgestelde tijdelijke verkeersborden van aannemers en stadsdiensten. Zoals nu (17 mei) in de Heilige Geest straat er 3 “verboden parkeren” borden staan die al moesten opgehaald zijn op 1 mei. Ondanks dat dit een overtreding van art.653 van het politiereglement is, krijgen de bevoegde stadsdiensten of aannemers geen GAS-boete.

Leuven schendt het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet in de toepassing van het politiereglement (GAS-boetes): nultolerantie voor de zwakke burger, gedoogbeleid voor de overtredingen van aannemers en stadsdiensten.

De woordvoerder van de politie Stefanie Gille zegt in het Niewsblad van 15mei “Een officieel verbodsbord voor fietsparkeren bestaat inderdaad niet. Dat is een lacune in de wetgeving”

De grote lacune in de wetgeving en in het politiereglement van Leuven is dat er geen reglement bestaat  die de  fouten en nalatigheden door de stad bestraft.

In Leuven staan 60% van de verkeersborden in de wandelstraten foutief, tegenstrijdig of ze ontbreken gewoon. De verkeersborden voor het De Somerplein zijn er pas gekomen 6 maanden na de opening van de plein voor het verkeer.

Ik vind dat de fietsers als protest een langzame fiets-optocht door de stad zouden moeten organiseren om het stadsbestuur duidelijk te maken dat ze niet tevreden zijn met deze illegale praktijken en om meer goede fietsrekken te eisen verspreid over het stadscentrum. 

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2013/02/09/gas-boetes-leuven-nultolerantie-voor-de-burger

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/12/19/nog-steeds-geen-wettelijke-verkeersborden-voor-het-rector-de-somerplein-in-leu

 

toevoeging 3/11/2015: vonnis rechtbank:

Beste sympathisanten,

 Twee belangrijke conclusies:

Een ‘geparkeerde’ fiets (waarvan de eigenaar/gebruiker de bedoeling heeft deze binnen afzienbare tijd terug op te halen) is een rijwiel. De plaats waar deze op de openbare weg mogen worden geparkeerd is beschreven in de Wegcode, waardoor overtredingen op het parkeren van fietsen verkeersovertredingen zijn.

Dwz dat een geparkeerde fiets geen ‘voorwerp’ is zoals politie over heel Vlaanderen te pas en te onpas argumenteert om ze gemakkelijker te verwijderen, en dat er dezelfde regels als verkeerd geparkeerde auto’s moeten worden gevolgd.

De rechtbank besluit dat de bepalingen opgenomen in het vernieuwde gecoördineerde politiereglement … niet wettig zijn. Ook de borden betreffende het plaatsen van rijwielen zijn niet reglementair.

Geen borden definiëren via GAS-reglement dus, maar die uit wegcode gebruiken en een aanvullend verkeersreglement opmaken alvorens verkeersborden te plaatsen.
Het is nog niet gedaan, eerst afwachten wat het stadsbestuur gaat doen met de nieuwe borden:- is er al een aanvullend verkeersreglement voor de nieuwe borden?- gaat de aanpassing van het polititiereglement helemaal wettelijk verlopen?- volgens één verkeersdeskundige is dit verbodsbord enkel geldig op rijbaan en parkeervakken, dus niet op voetpad of verhoogde berm. Dat is iets dat ik nog aan  het uitklaren ben met het nationaal secretariaat van de fietsersbond.
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/stad-niet-in-beroep-tegen-vonnis-onreglementaire-verkeersborden-a2509530/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151

tot binnenkort!Erik daems 

take down
the paywall
steun ons nu!