De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay

Leuven realiseert eerste woning in het kader van het sociaal beheersrecht

Leuven maakt sinds 2021 gebruik van het sociaal beheersrecht om leegstaande en verkrotte woningen van de eigenaar over te nemen, op te knappen en vervolgens te verhuren aan kwetsbare mensen via het sociaal verhuurkantoor.

donderdag 19 januari 2023 13:36
Spread the love

 

Anno januari 2023 is pas de eerste woning klaar die zal verhuurd worden aan het sociaal verhuurkantoor SPIT en dit voor minstens 9 jaar. SPIT moet pas huur betalen aan de stad vanaf het ogenblik dat het zelf een huurder gevonden heeft. Het betrokken pand werd opgeknapt door het sociaal economiebedrijf Wonen en Werken.

Eind 2021 bevonden zich in Leuven zo’n 700 woningen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en een 300-tal in het gemeentelijk leegstandsregister. In bepaalde gevallen – op basis van wettelijke bepalingen, de onwil van de eigenaar om actie te ondernemen, de technische en financiële haalbaarheid van de eigen renovatieplannen – wou Leuven het beheer deze woning overnemen, opknappen en verhuren via het sociaal verhuurkantoor.

Hieraan gaat een procedure vooraf waarbij de eigenaar in eerste instantie de mogelijkheid heeft om alsnog zelf actie te ondernemen. Volgens een rudimentaire schatting van de stadsdiensten kwamen begin 2021 zo’n 25 à 30 woningen hiervoor in aanmerking. Een woning wordt voor minstens negen jaar in sociaal beheer genomen. Als dit niet volstaat om via de verhuring de kosten van renovatie, de jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar en de normale beheerskosten te recupereren wordt de termijn verlengd.

Het is ontgoochelend dat op twee jaar tijd deze procedure slechts tot één gerenoveerd pand geleid heeft. Leuven nam in die periode nog twee andere panden in sociaal beheer maar de termijn om hiertegen beroep in te stellen loopt nog. Tegen de beslissing om een vierde woning in sociaal beheer te nemen tekende de eigenaar met succes beroep aan.

Volgens schepen Dessers, momenteel bevoegd voor wonen, hebben daarnaast een aantal eigenaars na een dreiging van de stad om hun pand in beheer te nemen, besloten om het te verkopen of op te knappen.

Er was indertijd veel kritiek op het feit dat Leuven in haar budget voor dit sociaal beheersrecht op jaarbasis slechts 100.000 euro voorzag voor renovatiewerken. De geringe resultaten zijn een aanduiding dat dit bedrag inderdaad fors moet worden opgetrokken.

 

Voor meer info over de Leuvense woonproblematiek, lees het boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’ (230 blz., 10 euro). Wie het koopt krijgt op geregelde tijdstippen een gratis update. Voor meer info: luc.vanheerentals@telenet.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!