De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven blijft fietsers en burgers bedriegen

donderdag 4 juni 2020 17:52
Spread the love

 

° Tijdelijke ‘verboden parkeren voor fietsen en bromfietsen’ verkeersborden  tegenstrijdig en foutief.

Sinds 1 juni 2020 staan in de Parijsstaat(tot minderbroederstraat),wandelstraat Parijstraat ,Sint-Barbarastraat,wandelstraat Brusselsestraat,Pensstraat  tijdelijke (waarschijnlijk tot begin oktober)  twee  verschillende borden voor fietsen ‘verboden parkeren(een streep)’ en ‘ stilstaan en parkeren verboden(gekruiste strepen)’ door mekaar.

Er zijn verschillende fouten gebeurt, twee verschillende zones zonder einde- en begin-zones borden tussen mekaar.

 

kant Parijstraat aan Sint-Barbarastraat staat een beginbord ‘ parkeren verboden’ (een streep) voor fietsen en op hetzelfde hoogte aan de andere kant van straat staat  een einde-zonebord ‘verboden parkeren’ (een streep) voor fietsen.Dus zeer foutief.

actualisering 30 juni:

Intussen heb ik gezien dat de fouten hersteld zijn en alle borden zijn ‘verboden parkeren voor fietsen’ één streep.

vervolg blog van 4 juni:

Aan Helleputteplein zie ik geen  einde-zoneborden van beginbord aan Sint-barbarastraat.

Intussen ben ik tot het besef gekomen dat het begin bord ‘verboden parkeren’ voor fietsers is verkeerd opgesteld ,moet gedraaid worden naar het Helleputplein.!!!

Alle fietsers komend van sint-Barbarastraat kunnen ,gezien afwezigheid van begin-zone bord ‘verboden parkeren voor fietsers’,  wettelijk parkeren in de wandelstraat Parijsstraat, de rest van wandelstraten,Grote markt, zelfs wandelstraat tiensestraat,Margarethaplein …

Actualisering 23 juni:

Het bord ‘verboden parkeren voor fietsers’ in begin Sint-Barbarastraat is wel 180° gedraaid en staat nu juist geplaatst, maar ik informeer ook dat het bord wel onzichtbaar is wegens een tak van een boom. De Stad moet één of een paar takken snoeien.

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

Vervolg van blog van 4 juni:

kant Parijstraat aan Rattemanspoort en Drinkwaterstraat zie ik een begin en einde-zone bord ‘parkeren verboden’ (en streep) voor fietsen.

Aan Wieringstraat (kant Brusselsestraat) en  begin wandelstraat Brusselsestraat staan een begin en einde-zone borden ‘parkeren verboden’ (een streep) voor fietsen.

Kant Margarethaplein, aan begin van wandelstraat Pensstraat staan een begin en einde-zone borden ‘parkeren verboden'(een streep) voor fietsen.

Maar kant Parijstraat aan Lavorenberg,Drie-Engelenberg en Kroegberg  staan  begin- en eindezone borden ‘stilstaan en parkeren verboden (gekruiste strepen)’ voor fietsen.

Ik ben van mening dat Dienst mobiliteit  fouten gemaakt heeft.

Ik denk dat de bedoeling van de bevoegde dienst is om ‘verboden parkeren’ (een streep) te plaatsen ook omdat dezelfde zone is als die op de Grote markt.Zo  hoefde ze geen einde zone borden te

plaatsen en hebben gewoon de beginborden ‘verboden parkeren’ voor fietsen op Grote Markt gewoon bedekt.

-Ondanks dat volgens de borden verboden parkeren is voor de fietsers staan begin wandelstraat Brusselsestraat  fietsenrekken met blauwe borden met de afbeelding van een fiets wat bewijst dat een wettelijke plaats is om fietsen te parkeren.

Ook aan Hema staat een fietsparkeerstrook, witte lijnen op de grond en   daarin afbeeldingen van fietsen.Heeft de bevoegde dienst vergeten om de gewijzigde situatie te melden aan fietsparkeerstrook  aan Hema?

Ondanks  dat het volgens de verkeersborden  een zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ is,staan dagelijks honderden fietsen verkeerd geparkeerd. Het is surrealistisch,welke is de bedoeling van stadsbestuur?

Als de fietsen alleen  meegenomen zullen worden bij de ongeveer zeven activiteiten die door de stad in de zomer zullen georganiseerd worden dan lijkt me geen praktijken van een rechtstaat.Het is niet de functie van een verkeersbord alleen op bepaalde data een wettelijke functie te hebben.Ik ben van mening dat het Stadsbestuur discrimineert in de toepassing van de wegcode.

Leuven is wereldkampioen verkeersborden per vierkante meter en de verkeersborden kunnen nog een toeristische attractie worden.

Heeft de bevoegde dienst  het verkeersbord ‘fietsparking’en fietsrekken vergeten weg te halen?

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

 

Wat is er mis met de Dienst Mobiliteit?  

Bestuur Leuven brengt schade aan de geloofwaardigheid van verkeersborden.

actualisering 12 juli:

De prutsers van Dienst Mobiliteit hebben het beginbord ‘verboden parkeren voor fietsen’ in de Brusselsestraat met 20 meter verschoven zodat de fietsrekken  nu buiten de zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ vallen.

Ik informeer ook dat sinds begin juni gans wandelstraten centrum en langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan tot het Stationplein is ,volgens de borden ,een grote zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ (behalve Oude markt en zijstraten, Muntstraat, jodenstraat, Standockstraat…).

De einde-zone borden staan  aan de vesten ,kant stadhuis en Acerta sociaal secretariaat ongeveer 1,3 km verder dan begin-bord aan de wandelstraat Brusselse straat.  Begin-en einde zone borden aan de vesten staan zeer moeilijk zichtbaar voor de fietsers die vanuit station komen.

Ik heb al verschillende keren aan Stadsbestuur gevraagd wat  de bedoeling is van,volgens de borden, de grote zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ als dagelijks duizendtal fietsen toch geparkeerd staan.Nog steeds geen antwoord gekregen.

actualisering 19 juli:

Het beginbord ‘zone verboden parkeren voor fietsen’ in de

Brusselsestraat is verdwenen.Als  de fietsers komen van de Brusselsestraat kunnen ze nu overal wettelijk parkeren ,ganze wandelstraten centrum Leuven maar ook langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan  tot het Station.

 

Ik ben van mening dan de begin- en einde-zone borden ook zou moeten staan aan begin Bondgenotenlaan en Dieststestraat (kant Station).

Ook een afstand van 1,3 km tussen begin-en einde zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ vind ik een te grote afstand.Ik ben van mening dat er herhalingsborden zouden moeten komen.

zie:

https://www.dewereldmorgen.be/community/leuvennieuwe-verwarrende-borden-verboden-parkeren-voor-fietsen/

actualisering 20 juli:

PZ.Leuven <PZ.Leuven@police.belgium.eu>
Ma 20/07/2020 15:02

Geachte

Ik heb onze verkeerspolitie gevraagd ter plaatse de situatie te bekijken en zondig de nodige aanpassingen te laten doen.

Met vriendelijke groeten,

Marc Vranckx
Eerste commissaris – Perswoordvoerder

5 augustus:

Begin bord ‘verboden parkeren voor fietsen’ staat weer opgesteld in wandelstraat Brusselsestraat.

Actualisering 11 september

Het beginbord ‘zone verboden parkeren voor fietsen’ in de

Wieringstraat ,kant Brusselsestraat is verdwenen.Als  de fietsers komen van de wieringstraat  kunnen ze nu overal wettelijk parkeren ,ganze wandelstraten centrum Leuven maar ook langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan  tot het Stationplein.

Actualisering 14 september

Het bord einde-zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ in de wieringstraat staat’verkeerd’ gedraaid,moet 180° gedraaid worden om ten dienst te staan van fietsen komend van Brusselsetraat.

Actualisering 18 september:

De begin- en eindezone borden zijn weer correct geplaatst.

 

vervolg blog 4 juni:

°In 2019 was de Oude Markt in de zomer tot 4 oktober zone  ‘parkeren en stilstaan  voor fietsen verboden’,toch waren dagelijks honderdtal fietsen verkeerd geparkeerd. Zeker in september met honderden verkeerd geparkeerd fietsen van scholieren bij de schoolingang.Bestuur Leuven heeft geen rekening gehouden  met het begin van schooljaar. Een rechtstaat onwaardig.

Als de stad zegt dat de borden juist opgesteld staan dan moet de stad de wet doen respecteren en elke dag de fietsen gaan afhalen.
Wat ze niet doen en dus de wetten van rechtstaat niet respecteren.

Bij het weghalen van de tijdelijke borden’ stilstaan en parkeren verboden’ voor fietsers  begin oktober 2019 heeft de bevoegde dienst ook fouten gemaakt. De tijdelijke en vasten borden(voor Grote Markt) stonden bevestigd op dezelfde palen in de Kortestraat en de bevoegde dienst  heeft de tijdelijke (stilstaan en verboden parkeren)  en de vaste borden begin- en einde zone ‘verboden parkeren’ voor fietsers  aan de Grote Markt  bedekt met een donker materiaal en dus stonden onzichtbaar. Ik moest  twee mails naar mevrouw Vanessa Wuyts van Politie Leuven sturen.

Sinds minstens 8 jaar heb ik tientallen keren de bevoegde dienst geïnformeerd  over foutieve en tegenstrijdige verkeersborden in centrum Leuven en regelmatig geen antwoord gekregen, foutieve en tegenstrijdige borden werden pas na veel jaren na mijn meldingen  juist opgesteld. Dienst Mobiliteit toont weinig respect voor de burger met verantwoordelijkheidszin.

°Er staan elke dag tientallen fietsen verkeerd geparkeerd in De Savoyestraat waar verboden parkeren voor fietsen is ondanks dat daar zich bevinden diensten die door de stad gesteund worden, Huis van het kind en consultatiebureau voor kind en gezin. Waar moeten dan de ouders en familieleden hun fietsen parkeren?

Ik ben 4 juni rond 17.30 uur gaan kijken en zag 13 verkeerd geparkeerde fietsen.

Als de stad zegt dat de borden juist opgesteld staan dan moet de stad de wet doen respecteren en elke dag de fietsen gaan afhalen.
Wat ze niet doen en dus de wetten van rechtstaat niet respecteren.

-Regelmatig staan tijdelijke verkeersborden van de stad bij tijdelijk evenementen  o.a. ‘verboden parkeren’ op het midden van trottoir die de doorgang voor voetgangers, rolstoelen, belemmeren.

Soms vergeet de bevoegde dienst de borden af te halen en blijven de borden weken, maanden staan (sluikstorten).Toch krijgt de Stad geen Gas-boete.

-Ook  verkeersborden van bouwbedrijven die openbare werken voeren voor de Stad plaatsen borden in het midden van de trottoirs die de voetgangers belemmeren en toch krijgen de bedrijven geen Gas-boetes.

Soms laten de bouwbedrijven de verkeersborden gedurende maanden achter ondanks dat de werken stil liggen ‘sluikstorten’ en toch krijgen de bouwbedrijven geen Gas-boete.

                 

°Leuven is wereldkampioen aantal verkeersborden per vierkante meter,ongeveer 4 borden per paal,ongeveer elke 100 meter een ander zone. Soms rechts en links begin en einde  zones, grote verspilling van belastinggeld.

°Bestuur Leuven heeft weinig respect voor de wetten van rechtstaat. Wegens een zeer nalatig dienst mobiliteit,minstens sinds 2012 is Leuven qua verkeer en verkeersboden  zeer nalatig,verwarrend,gedoogbeleid en discriminatie.
Leuven respecteert niet het gelijkheidsbeginsel  in de grondwet en ook niet de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals rechtszekerheid- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Bestuur Leuven respecteert de wet niet, geeft slechte voorbeeld en schade aan de geloofwaardigheid van de verkeersborden,houdt de burger voor de gek,probeert de waarnemingen van de burger af te breken.Stad Leuven blijft de burgers discrimineren,voor de gek houden met misprijzen behandel als minderwaardige mensen te bezien en behandelen.

Leuven is een zeer nalatige stad ,in een echte rechtstaat zou Leuven geen autoriteit mogen hebben om nog GAS-boetes te geven en zelfs nog boetes aan de fietsers te geven .
Leuven discrimineert de burgers maar wegens hun macht blijven ze boven de wet.

Schepenen en  Stadsdiensten ondanks de veel fouten en nalatigheden hebben nog geen Gas-boetes gekregen.

 

° Eerste signalisatietotems verschijnen in  binnenstad: het einde van de verdwijnpalen.
Signalisatietotems verschijnen in binnenstad omdat de verkeersborden in de wandelstraten met met uur-beperking voor fietsers ‘verboden fietsen tussen 11 uur en 18.30’ waren niet zo duidelijk .
Ook zeer kleine letters en dus onleesbaar voor rijdende fietsers.In de zone wandelstraat rond Mechelsestraat waren de verkeersborden zelfs ongeveer 5 jaar tegenstrijdig en dus foutief opgesteld.
Leuven had al rond 2002 de eerste groep verdwijnpalen geplaatst die echt nooit goed functioneert hebben .In mei 2012 hebben nieuwe verdwijnpalen geplaatst.(1)
Hoeveel belastinggeld heeft Leuven verspilt met verdwijnpalen, met de foutieve en tegenstrijdige borden in wandelstraat rond Mechelsestraat en niet duidelijke,verwarrende borden in wandelstraat Diestsestraat door de onbekwaamheid en nalatigheden van de bevoegde schepen en dienst mobiliteit?
Actualisering 12 oktober
Aan begin wandelstraat Mechelsestraat(kant vismarkt) is er een signalisatietotem ,maar begin wandelstraat Mechelsestraat ( kant centrum)  is er geen signalisatietotem  en dus een  fout.
ook begin aan wandelstraat jodenstraat (kant centrum) met uurbeperking voor fietsers is er ook geen signalisatietotem. Ook een fout.
Er is wel een signalisatietotem naast Kruidvat (vroegere Post) voor verkeer komend van de rijschoolstraat,de fietsers mogen wel daar rijden en dus staat altijd groen voor fietsers.
Schepen David Dessers lijkt onwetend over deze nalatigheden en fouten.
Het probleem in de wandelstraten met uurbeperking voor fietsers (verboden fietsen tussen 11 en 18.30) zijn de fietsers het grote probleem, Dietstsestraat en Mechelsestraat .En niet de auto’s. Ik zag bijna geen auto’s maar wel tientallen fietsen.
ik vind dat de signalisatietotems niet zo duidelijk voor fietsers zijn.
Daardoor ben ik van mening dat de problemen met rijdende fietsers in de wandelstraten met uur-beperking  niet opgelost zijn.
Ik ben van mening dat de signalisatiezuilen zoals de 3 verschillende ‘verzinkbare’ palen sinds 2002 (?) een verspilling van belastinggeld zijn.

                  -Wandelstraat Diestsestaat

Vanuit kant centrum staat eerst een verboden richting uitgezonderd fietsers,20 meter verder staat dan begin wandelstraatbord,maar gezien dat verboden richting is voor auto’s is de info voor auto’s gewoon informatief en hieronder staat een beetje verborgen de effectieve info voor fietsers ,een afbeelding met een fiets en daaronder ‘18.30-11u’, in zeer kleine letters niet leesbaar voor rijdende fietsers.

Maar op de kleine kruispunten staan alleen ‘richting aanwijzingsborden'(eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers in een richting en verboden richting uitgezonderd fietsers in de ander richting).Dat de urenbeperking niet meer herhaald wordt heeft veel verwarring geschapen en veel morele schade aan de voetgangers gegeven. De borden zijn zeer gesofistikeerd dat na 8 jaar de meerderheid van de fietsers zijn overtuigd dat ze altijd  Diestsestraat mogen fietsen!?

1.https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-gooit-miljoenen-euro-van-de-belastingbetaler-over-de-paal/

www.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/

 

 

hema

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!