De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven 2030 wordt wakker!

Leuven 2030 wordt wakker!

maandag 23 mei 2022 15:53
Spread the love

 

Ook in Leuven valt er niets te vieren. Uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (te raadplegen op provincie.incijfers.be) blijkt dat ondanks veel stoere aankondigingen van het stadsbestuur de CO2-emissie in de periode 2011-2019 nauwelijks daalde van 643.520 tot 633.861 ton.

Leuven 2030 werd in 2013 opgericht en brengt bewoners, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en (semi-) publieke overheden zoals het stadsbestuur samen om de stad tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Medio 2019 lanceerde de vzw hiertoe de ‘Roadmap 2025-2030-2050′.

De organisatie wordt zwaar gesubsidieerd door de stad Leuven en is ook in het stadskantoor gehuisvest. Dit breed overlegmodel is een van de voornaamste redenen waarom Leuven in het verleden al menig internationale prijzen won, zoals de ‘Europese Green Leaf 2018’ en recent door de EU werd geselecteerd als een van de 100 pionierssteden op vlak van klimaat. De vzw haalde ook reeds heel wat Europese subsidies naar Leuven, zoals 1,5 miljoen euro waarmee 18 organisaties hun (grote) gebouwen verduurzamen.

Kritiek

Bij gebrek aan breed gedragen sensibiliserende acties weten maar weinigen waarmee deze organisaties precies bezig is.

Mijn kritiek op Leuven 2003 is dat ondanks alle noodkreten wereldwijd over de gevolgen van de opwarming de ‘sense of urgency’ ontbreekt. Bij gebrek aan breed gedragen sensibiliserende acties weten maar weinigen waarmee deze organisaties precies bezig zijn. Op de site worden weliswaar acties opgelijst die je individueel of met je organisatie kan ondernemen, maar vooralsnog beperkt dit zich tot autodelen met cambio.

De vzw loodst Leuven af en toe in internationale samenwerkingsprojecten, maar het resultaat daarvan is vaak onduidelijk. Enkele jaren terug bijvoorbeeld werd Leuven samen met Kopenhagen, Wenen, Amsterdam en Madrid geselecteerd voor het EU-programma ‘Clean, health cities’ rond wijkrenovatieprojecten. Heeft iemand ooit iets gehoord van een resultaat in Leuven?

De kritiek op het ontbreken van een ‘sense of urgency’ slaat vanzelfsprekend ook op het Leuvense klimaatbeleid. Eind april maakte de stad bekend dat ze haar doelstelling op vlak van CO2-reductie optrekt van 40 tot 55 procent met 2011 als vertrekjaar. Dit impliceert een reductie van liefst 385,5 ton. In het plan is sprake van de realisatie van een ‘complete gebouwschilrenovatie’ tegen 2030 bij een derde van het Leuvense woningbestand, of 9.246 bestand en een vermindering van het aandeel verplaatsingen met personenwagens van 66 tot 40 procent.

Het is altijd leuk om bijzonder ambitieuze plannen op papier te zetten, maar vooralsnog blijft het onduidelijk op welke manier men bewoners wil gaan aanzetten om deze doelstellingen te halen en welke financiële middelen men hiervoor zal inzetten.

De situatie wereldwijd is nochtans dramatisch: het VN-klimaatpanel raamt de wereldwijde CO2-uitstoot voor 2021 op 59 gigaton, een stijging met 12 procent het afgelopen decennium. Op basis van de huidige klimaatplannen van landen wordt een temperatuurstijging van 3,2 graden voorspeld. Volgens de Wereld Metereologische Organisatie (WMO) is er 48 procent kans dat we al in 2027 een stijging van 1,5 graden bereiken.

Ook de oorlog in Oekraïne is voor het klimaat zeer nefast. Westerse landen zoeken immers in snel tempo alternatieven voor de Russische olie- en gasbevoorrading. Volgens wetenschappers staan er liefst 195 projecten (koolstofbommen) op stapel om nieuwe fossiele brandstoffen aan te boren die tijdens de volledige duurtijd minstens 1 miljard ton CO2 uitstoten.

Nog een slotopmerking. Op hetzelfde ogenblik van de algemene vergadering van de vzw Leuven 2030 maandagavond, vindt de Leuvense gemeenteraad plaats. De grootste oppositiepartij N-VA klaagt al sinds jaar en dag aan dat dat ze geen zitje krijgen in de raad van bestuur van deze vzw. Als je oppositiepartijen dan ook eens verhindert aanwezig te zijn op een algemene vergadering omdat die samenvalt met de gemeenteraad zet je ze helemaal buiten spel. Niet alleen de oppositie, maar ook bijvoorbeeld Klimaatschepen David Dessers en andere gemeenteraadsleden die interesse hebben in het klimaatthema kunnen op die manier niet deelnemen aan de vergadering.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!