De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kwaliteitsverlies media dreigt door besparingen in sector
Opinie -

Kwaliteitsverlies media dreigt door besparingen in sector

vrijdag 7 mei 2021 16:09
Spread the love

 

Het aandeel journalisten in ons land dat zich focust op een welbepaalde materie gaat in dalende lijn en het aantal freelancers onder de professionele journalisten neemt sterk toe. Dat zijn twee belangrijke conclusies die onderzoekers van het Center for Journalism Studies van de Universiteit Gent trekken uit de resultaten van identieke enquêtes onder Belgische journalisten in 2013 en 2018. In een artikel dat gepubliceerd werd in het vakblad Journalism Practice wijzen ze voor deze evoluties met de beschuldigende vinger naar kostenbesparingen in mediabedrijven en waarschuwen ze voor het risico op kwaliteitsverlies in de berichtgeving.

In beide enquêtes konden de ondervraagde journalisten aangeven of ze zich bezighielden met specifieke materies of meer algemeen actief waren. De eerste groep bleef van 2013 (67,2 procent) tot 2018 (66,3 procent) weliswaar stabiel, maar het aandeel onder hen dat zich specialiseert in een specifieke materie verminderde van 75,3 tot 66,4 procent. Gespecialiseerde journalisten – de onderzoekers hebben het in hun Engelstalige publicatie over ‘beat reporting’ – vinden we vooral in de geografische ‘beats’ (internationaal en regionaal) en in de berichtgeving over cultuur, sport, economie en financiën. De daling van het aantal dat zich specialiseert in één thema werd vooral vastgesteld in tijdschriften en regiojournalistiek. De vaststelling dat veel gespecialiseerde journalisten meerdere thema’s zijn gaan coveren schrijven de onderzoekers toe aan wijzigingen op redacties.

Het aandeel freelancers nam toe van 17,9 procent in 2013 tot 25,4 procent in 2018. De toename deed zich vooral voor in de sectoren print (van 24 tot 34,5 procent) en televisie (van 12,8 tot 18,9 procent). Ook bij de journalisten, die gespecialiseerd zijn in één materie, nam het aandeel toe van 17,7 tot 25,8 procent. In de domeinen lifestyle (43,8 procent in 2018), cultuur (38 procent) en regio (30,6 procent) zijn proportioneel de meeste freelancers aan de slag. Op politieke redacties (8,5 procent) zijn er het minst actief. In 2018 werkte 31,3 procent van de zelfstandigen slechts voor één werkgever, tegenover 27,8 procent in 2013.

Sarah Van Leuven (UG) waarschuwt voor de risico’s van deze evoluties die volgens haar het gevolg zijn van kostenbesparingen op redacties. “Als journalisten zich concentreren op één thema heeft dat voordelen voor de kwaliteit van de berichtgeving, zeker als het gaat om complexe thema’s zoals justitie of wetenschap. Men heeft in dat geval immers meer tijd om zich te verdiepen, een netwerk van bronnen op te bouwen en dergelijke. Een daling van gespecialiseerde journalisten leidt mogelijk ook tot een meer homogene berichtgeving in de media omdat dit afhankelijkheid vergroot van berichten van nieuwsagentschappen persberichten van organisaties”.

Er is ook bezorgdheid over de toename van het aantal freelancers in de mediabedrijven. “Omdat deze niet dezelfde legale bescherming genieten als loontrekkenden bestaat de vrees dat ze meer geneigd zijn bepaalde zaken niet te publiceren uit schrik voor vervolging of uit commerciële overwegingen. We hebben er geen cijfers over maar zien toch dat bepaalde freelancers om den brode ook werken als copywriter wat risico’s inhoudt voor hun onafhankelijkheid. Uit de bevraging die we in april 2020 hielden onder Vlaamse journalisten bleek dat freelancers omwille van de coronapandemie meer kwetsbaar waren en vele opdrachten zagen wegvallen”, aldus Van Leuven.

 

Dit stuk verscheen deze week in herwerkte vorm ook op de website van De Journalist:
https://journalist.be/2021/05/besparingen-mediasector-leggen-hypotheek-op-kwaliteit

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!