De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kritiek op de werking van de ‘wereldmorgen.be’.

Kritiek op de werking van de ‘wereldmorgen.be’.

maandag 21 december 2015 23:29
Spread the love

Elk legt er zijn “ei”.  ‘t Is al. 

Het forum wenst blijkbaar reacties en daaropvolgend overleg niet te stimuleren.

 Ik zoek echter vruchteloos een site ( die ook onafhankelijk is ! ) waar dat wel gestimuleerd wordt. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!