De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Krijgen de Palestijnen hun fair share in de regionale energie-rijkdommen?

vrijdag 11 november 2022 14:17
Spread the love


Onder de bezette Palestijnse gebieden en voor de kust van Gaza lig­gen om­vang­rijke ener­gie­reserves. Die kunnen niet ont­wik­keld worden zonder groen licht van Israël. Onder in­ter­na­tio­naal recht hebben de Pales­tijnen vol­le­dige soe­ve­reini­teit over hun na­tuur­lijke hulp­bron­nen. Maar of Israël dat zo ziet, is de vraag.

Op veler verzoek, vooral van Palestijnse zijde, verschijnt van mijn eerste boek, ‘Het zionistische project Israël: etnisch zuiver, of binationaal gidsland?‘ binnen afzienbare tijd een geactualiseerde en bewerkte versie als e-book in het Engels. Daarmee mikt het op een bredere doelgroep dan lezers in het Nederlandse taalgebied. De thema’s die het boek aansnijdt, spreken immers een wereldpubliek aan, niet alleen Arabieren, Joden en Moslims. De bredere verspreiding is opportuun in het huidige tijdsgewricht waarin machtsevenwichten verschuiven, mondiaal, maar ook in het Midden-Oosten.

Om mijn lezers al vast een voorproefje te geven, volgt hieronder een fragment uit het e-book, het onderdeel ‘olie en gas’ van hoofdstuk 5 ‘Israël en de bezette Palestijnse gebieden’.

*****

Oil and gas

There are sizeable oil and gas reserves below the occupied Palestinian territories, according to a recent UNCTAD study.i These are located in Zone C2,ii as well as off the coast of the Gaza Strip. The Levant Basin off the Gaza Strip contains around 122 trillion cubic feet of natural gas and an estimated 1.7 billion barrels of oil, worth $524 billion.

[ Voor het volledige artikel, klik hier ]

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!