De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatspecialist haalt uit naar belangengroepen die maatregelen tegen opwarming blokkeren

Klimaatspecialist haalt uit naar belangengroepen die maatregelen tegen opwarming blokkeren

Valérie Masson-Delmottte, een van de meest gezaghebbende stemmen in het klimaatonderzoek wereldwijd, heeft maandag aan de KU Leuven in haar dankwoord voor het feit dat deze universiteit haar een eredoctoraat uitreikte, uitgehaald naar belangengroepen, die beschikbare opties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, blokkeren. Andere obstakels zijn de bestaande onverschilligheid, fatalisme en ontkenning van de opwarming.

maandag 3 februari 2020 23:57
Spread the love

Masson-Delmotte is een paleoklimatologe die, aan de hand van gegevens uit ijskernen in Groenland en Antarctica, de klimaatveranderingen van de afgelopen honderdduizenden jaren bestudeerde. “Uit kennis over het klimaatverleden op aarde blijkt dat de veranderingen die we nu meemaken als gevolg van menselijke activiteiten brutaal en niet eerder voorkwamen. Op basis van deze kennis van vroegere evoluties en het feit dat klimaatmodellen, die in de jaren ’80 werden opgesteld correct bleken en thans op land als zee kunnen waargenomen worden, moet alle vertrouwen geven in de actuele projecties voor de toekomst”, aldus de Franse onderzoekster die hierbij wees op het feit dat de aardbol nu al geconfronteerd wordt met ‘crisis na crisis’ en onherstelbaar verlies van ecosystemen.

De wereld staat volgens Masson-Delmotte voor een in de geschiedenis nog niet eerder voorgekomen uitdaging “die een nieuw bewustzijn, nieuwe participatorische benaderingen en beleid evenals een nieuwe rol voor universiteiten” veronderstelt. Ze wees hierbij op de vele oplossingen die vanuit de academische wereld worden aangereikt om de broeikasgassen te verminderen tot klimaatneutraliteit. “Het is mogelijk dit in praktijk te brengen, maar het gebeurt niet. De uitstoot van broeikasgassen blijft onverminderd stijgen, zelfs in Europa. De opwarming aanpakken is een zaak van verwantwoordelijkheid zowel intergenerationeel als ten aanzien van gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en tegelijk over de minste middelen beschikken om er zich tegen te verweren”.

Masson-Delmotte was een van de vijf vrouwen die maandag aan de KU Leuven een eredoctoraat ontving. Die eer viel ook de Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh te beurt, die wegens het uitzitten van een celstaf in Iran niet in Leuven aanwezig kon zijn. De andere nieuwe doctores honoris causa zijn de Noorse cardiologe Liv Hatle, chemisch ingenieur Mae Jemison die de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte was en tot slot Kimberlé Crenshaw, een Amerikaanse advocate en burgerrechtenactiviste. Zij verrichtte baanbrekend werk rond gelijkheid en discriminatie en ligt aan de basis van het begrip ‘intersectionaliteit’, dat verwijst naar discriminatie die voortvloeit uit meer dan één kwetsbaarheid zoals ras én gender.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!