De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaat geen verkiezingsthema?

Klimaat geen verkiezingsthema?

Alhoewel uit een bevraging eind vorig jaar bleek dat de helft van de Belgen tussen 18 en 34 angst, onrust of stress ervaart bij klimaatnieuws wordt tijdens de actuele kiescampagne door de partijen nauwelijks een woord gelost over dit thema en domineren hetzerige posts over klimaatwaanzin en –hysterie sociale media. Ligt dit aan het kwakkelende regenweer of aan de vrees hiermee in de kaart te spelen van Groen en Ecolo?

donderdag 30 mei 2024 22:44
Spread the love

 

Dat er momenteel recordtemperaturen worden geregistreerd tot 50 graden en meer in India, Pakistan, Mexico kan de geesten hier blijkbaar niet beroeren. Dat echter ook het uitzonderlijk langdurige kwakkelweer bij ons onder meer veroorzaakt wordt door wijzigingen aan de straalstroom (het verminderde temperatuurverschil tussen pool en evenaar) en dus wellicht ook gevolg is van de klimaatverandering dringt evenmin door.

Uit de resultaten voor de groene partijen kan niet anders dan geconcludeerd worden dat vele ouders met jonge kinderen het blijkbaar niet prioritair vinden een beleid te voeren dat het voor hun kroost in de toekomst leefbaar houdt.

De situatie is nu al dramatisch. Uit berekeningen van de Europese klimaatdienst Copernicus en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat in Europa in 2023 de temperatuur 2,3 graden Celsius hoger lag dan in het pre-industriële niveau. Er werd ook een recordaantal dagen van extreme hittestress opgetekend.

Wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit met een temperatuurstijging van 1,45°. Hittegolven resulteren momenteel wereldwijd reeds in 150.000 doden per jaar. Circa 1,6 miljoen Europeanen kregen in 2023 te maken met overstromingen en er verdween 5000 vierkante kilometer aan natuur door branden.

In december bereikten de rivieren in Europa samen hun hoogste niveau ooit. De economische schade in ons continent als gevolg van deze weerfenomenen – zonder de hittegolven mee te rekenen – wordt geraamd op 13,4 miljard. De schade wereldwijd bedraagt 143 miljard. Op 19 maart van dit jaar waarschuwde het WMO dan ook dat de planeet aan de rand van de afgrond staat.

De klimaattop in Dubai eindigde eind vorig jaar met een resolutie waarin werd opgeroepen tot een ‘transitie weg van fossiele brandstoffen’ teneinde een netto nul uitstoot te bereiken tegen 2050. Het is maar de vraag of deze resolutie in de praktijk veel impact zal hebben.

Volgens het Global Carbon Project steeg de wereldwijde CO2-uitstoot in 2023 opnieuw met 1,1 procent tot 36,8 miljard ton. Het VN-milieubureau UNEP berekende dat de wereld momenteel op koers ligt naar een opwarming van 2,5 tot 2,9 graden.

België doet het slecht qua klimaatbeleid. Op de Climate Change Performance Index stond België eind vorig jaar 39e van de 63 landen waarmee ons land het veel slechter doet dan de meeste buurlanden. In het kader van de afspraken binnen EU moet België zijn CO2-uitstoot met 47 procent verminderen tegen 2030, maar Vlaanderen wil zoals bekend niet verder gaan dan 40 procent.

In het kader van de klimaatzaak gaf het Hof van beroep eind vorig jaar de overheden in ons land het bevel om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent te doen dalen, maar Vlaams milieuminister Demir tekende hiertegen cassatie aan.

Het Europees Parlement voert een lovenswaardig milieubeleid, maar hoe meer de extreemrechtse partijen bij de volgende verkiezingen stemmen halen hoe meer dit beleid zal afgezwakt worden. Dat zal ook in Vlaanderen het geval zijn. In haar kiesprogramma kant het Vlaams Belang zich tegen de Europese klimaatdoelstellingen “omdat die Europa 1000 miljard euro zullen kosten zonder noemenswaardig impact op de globale temperatuurstijging, aangezien de EU verantwoordelijk is voor amper 9 procent van de globale CO2-uitstoot”.

In het Europees Parlement kantten de drie VB-ers zich de afgelopen legislatuur tegen elk Europees initiatief om de klimaatopwarming tegen te gaan. De Europese Green Deal moet voor deze partij op de schop. Ook de N-VA is tegen de Green Deal omdat deze de factuur verhoogt voor burgers en ondernemingen en is ook van oordeel dat “de regering-De Croo ons opzadelde met een resem aan onhaalbare en onbetaalbare klimaatambities”. De internationale competitiviteit van onze bedrijven is voor deze partij meer prioritair.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!