De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

klacht tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties

klacht tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties

maandag 16 augustus 2010 13:00
Spread the love

 

De gemeentelijke ambtenaar beslist, vrij, onafhankelijk en subjectief  “tot het opleggen van een administratieve geldboete, dewelke in voorkomend geval kan oplopen tot 250 euro” en daardoor moeten de geldbedragen van de boetes geheim blijven. De liga voor mensenrechten vindt de GAS al wat onwettelijk gezien de schending van het principe van de scheiding der machten, want de gemeente bepaalt de norm en diezelfde gemeente sanctioneert de inbreuk op die norm.
Als daarbij nog de geheimhouding van de geldbedragen  bijkomt, dan lijkt me dat een slag in het gezicht van de burger. De burger zit in een zeer onmachtige situatie. Hij/zij kan de geldboete niet vergelijken met de boete van een andere burger en dus ook niet weten of zijn boete wel correct is.Het is altijd goed om je te verdedigen en een brief terug te sturen (in Leuven kan dit via een e-mail) waarin je bijkomende informatie over de feiten kan geven en verzachtende omstandigheden kan aanvoeren. Het is zeer belangrijk om de inhoud van de PV goed en aandachtig te lezen. Als er fouten in staan dan moet je die betwisten in je verdediging.
In elk geval, vraag altijd in je verdediging gehoord te willen worden want als de gemeentelijke ambtenaar jou niet uitnodigt om gehoord te worden en de boete is hoger dan 62,50 euro, dan is het een schending van het recht van de verdediging en dus wordt de boete sowieso vernietigd bij de politierechter.
Als je vindt dat de boete onrechtvaardig, oneerlijk, niet correct is, dan kan je in hoger beroep gaan bij de politierechter. Beroep aantekenen is simpel, gewoon een brief sturen(een verzoekschrift).   Verder zijn de personen die overtredingen kunnen vaststellen uitgebreid: behalve politie, ook gemeentelijke ambtenaren, ambtenaren van de vervoersmaatschappijen en zelfs bewakingsagenten kregen beperkte bevoegdheden, wat het allemaal zeer verwarrend maakt.
Ik vind dat de burger recht heeft op veel meer informatie en transparantie.Het is het moment om te vragen wat je altijd al over je gemeente wilde weten. Wel per brief of mail(voor Leuven,  secretariaat@leuven.be) en als zij weigeren of verzuimen een antwoord te geven dan kunt gij een klacht indienen bij de ‘Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur’ Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

Hier vraag ik, in elk geval aan de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant openbaarheid van de geldbedragen van de GAS . Hier vraag ik de verandering van het reglement van geheimhouding van de geldbedragen van de GAS.

HOGER BEROEP

De procedure voor de politierechtbank moet binnen de maand na datum van de geldboete worden ingeleid bij verzoekschrift.(gewoon een brief). Het rolrecht voor een verzoekschrift bedraagt 35 euro. De eerste zittingsdatum is ongeveer 4 à 5 weken na neerlegging van het verzoekschrift. Op deze zitting zullen termijnen worden vastgelegd voor het opstellen van de argumenten. En we krijgen ook direct een pleitdatum ongeveer één jaar later.
Als de burger wint, dan heeft hij geen onkosten en krijgt hij de 35 euro terug. Als de burger verliest, moet hij nog ongeveer 150 euro rechtsplegingvergoeding aan de advocaat van de gemeente betalen. Wat wil zeggen dat, als de burger verliest, dit hem minstens 190 euro kan kosten. En daarbij komen nog de mogelijke kosten van je eigen advocaat.
Als de burger weinig verdient dan heeft hij recht op een pro Deo advocaat. De burger kan ook zelf rechtstreeks contact opnemen met een advocaat van zijn keuze. De advocaat zal de pro Deo aanstelling beginnen en door het voeren van een procedure van ‘kosteloze rechtbijstand’ kan de burger ook het rolrecht ontlopen. Voor het recht op een pro Deo is, voor volledige kosteloosheid, de inkomensgrens voor een alleenstaande maximum 878 euro netto en voor gedeeltelijke kosteloosheid maximum 1128 netto en voor iemand met 1 persoon ten laste maximum 1273 euro netto. Alle info over de inkomensgrenzen kunt gij vinden op www.advocaat.be.
Voor kleine geldboetes rond 60 euro vind ik de procedure in hoger beroep wat omslachtig en kostelijk en daardoor zullen veel burgers met kleine boetes terugschrikken voor de hoger beroep procedure. En zo blijven de fouten gemaakt door de sanctionerende ambtenaar ongestraft. Ik vind dit onrechtvaardig. Dit bevestigt mijn standpunt dat de machtsverhoudingen tussen de gemeente en de burger zeer ongelijk zijn in het nadeel van de burger. Ik vind dat de rechtsplegingvergoeding van de advocaat van de gemeente moet afgeschaft worden of nog beter dat de burger over de mogelijkheid beschikt om in eerste instantie een gratis minnelijke schikking procedure bij de vrederechter te bekomen.
Want soms maakt de sanctionerende ambtenaar fouten, zoals onwaarheden schrijven in de beslissing die niets met de inhoud van de PV te maken hebben en soms kent hij/zij niet alle details rond de inbreuk. Hier vraag ik aan de bevoegde minister de verandering van de reglementering van GAS, namelijk dat de burger de mogelijkheid krijgt om de boete en de mogelijke onwaarheden in de beslissing te kunnen betwisten door in eerste instantie een gratis minnelijke schikking bij de rechter te bekomen. Nu heeft hij enkel de mogelijkheid van een dure procedure bij de politierechtbank. De wet geeft de sanctionerende ambtenaar een grote macht en verantwoordelijkheid maar stelt tezelfdertijd onvoldoende vereisten voor wat de onafhankelijkheid en juridisch-technische deskundigheid aan deze persoon betreft. Daardoor zou er een laagdrempelige, gratis of goedkopere mogelijkheid voor de burger moeten bestaan om de boetes te betwisten.  lees ook mijn artikel “vervolg op 35 pv’s op het wereldfeest Leuven 29 mei 2010”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!