De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Kids for Climate’ vragen kinderrechtencommissaris steun voor actie tegen klimaatopwarming

‘Kids for Climate’ vragen kinderrechtencommissaris steun voor actie tegen klimaatopwarming

zaterdag 13 april 2019 19:16
Spread the love

‘Kids for Climate’ vragen kinderrechtencommissaris steun voor actie tegen klimaatopwarming 

Een delegatie van drie 11-jarigen uit het Leuvense heeft woensdag namens ‘Kids for Climate’ in Brussel interim-kinderrechtencommissaris Naima Charkaoui om steun gevraagd voor hun initiatieven om politici ertoe te bewegen de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaatopwarming. Het drietal uitte hierbij ferme kritiek op het feit dat de buitenwereld hen in dit debat niet au serieux neemt.

‘Kids for Climate’ lanceerde eind februari voor -13-jarigen een wereldwijde online klimaatpetitie (https://www.kidsforclimate.org/home) in diverse talen die inmiddels ondertekend is door meer dan 300 -13-jarigen. Omdat kinderen een dergelijke petitie wettelijk niet kunnen ondertekenen en de Europese GDPR-wetgeving verbiedt dat ze een online profiel hebben moeten ze hiervoor de goedkeuring verkrijgen van de ouders. De procedure hiertoe wordt echter als te omslachtig ervaren, waardoor onder meer ook het risico op fouten in de online communicatie groot is. Ze vroegen ook een verlaging van de leeftijd om te kunnen tekenen.

Het drietal uitte hierbij kritiek op het feit dat zij op die manier niet zelf hun stem kunnen laten horen in het klimaatdebat en vroeg de kinderrechtencommissaris om suggesties op dat vlak. Meer algemeen zijn ze van oordeel dat ondanks het kinderrechtenverdrag het recht van kinderen om hun mening te uiten in de praktijk weinig voorstelt. Ze benadrukten dat de klimaatproblematiek ook voor hun toekomst zeer belangrijk is en vroegen haar dan ook actief hun belangen te verdedigen in de discussies over het te voeren beleid zoals bij de plannen voor een klimaatwet.

Kinderrechtencommissaris Naima Charkaoui benadrukte na afloop van het gesprek dat ze de bezorgdheid van de jongeren over de klimaatopwarming ten volle deelt en dat hun vraag om in het debat gehoord en au serieux genomen te worden ten volle steunt. Wat de ondertekening van de online petitie door -13-jarigen betreft beloofde ze te onderzoeken of de huidige regelgeving geen soepeler procedure mogelijk maakt om de goedkeuring van de ouders te bekomen. “We moeten hierbij echter ook aandacht blijven hebben voor de bescherming van de privacy van de kinderen”.

Luc Vanheerentals 

take down
the paywall
steun ons nu!