De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Justitiële onrechtvaardigheid rechtszaak De Gucht

Justitiële onrechtvaardigheid rechtszaak De Gucht

dinsdag 17 december 2013 20:29
Spread the love

De procedureslag  voor het Hof van Beroep te Gent heeft het uiteindelijk gewonnen van de sociale rechtvaardigheid in het dossier De Gucht, een flagrant voorbeeld van sociale onrechtvaardigheid.

Volgens De Guchts verdediging waren er geen bewijzen van fraude.  FOUT claim ik. Het echtpaar heeft bij de verkoop van het bewuste aandelenpakket de opbrengst van nota bene 1,2 mln. euro nooit aangegeven. Dit gegeven overstijgt het begrip ‘belastingsontwijking”.  

Nu, Karels portemonnee en zijn ontegensprekelijke arrogantie zullen er wel bij varen.  Van dat laatste heeft deze liberale icoon al een staaltje gegegeven door op Radio 1 de directeur van de BBI (Anthonissen) een machtswellusteling te noemen.

Maar is het niet veeleer omgekeerd: De Gucht en consoorten die zich constant verrijken ten koste van de samenleving en hun machttentakels overal uitspreiden tot in de cenakels van de justitie.  

In de pers spreekt Anthonissen met recht en rede over een voorbeelddossier.  Als ik de foto’s zie van De Guchts advocatenduo moet ik onvermijdelijk denken aan de satirische tekeningen van Daumier.

Slotsom: wezenlijk is er niets veranderd bij justitie. Wat nu, kleine man!

take down
the paywall
steun ons nu!