De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatmars 3 december 2023. Foto: Karina Brys
Jan Wostyn

Jan Wostyn: recht van antwoord aan Maxime Pirard

Langs deze weg wil ik graag even reageren op het opiniestuk van Maxime Pirard getiteld “Natuurlijk moet de klimaatstrijd met andere politieke gevechten verbonden worden”. In dat stuk word ik, samen met een paar anderen, een paar keer op de korrel genomen. Daarom kruip ik ook zelf graag even in de pen. Eerst heb ik het over een aantal verwijzingen naar mijn persoon, die me toch enigszins stoorden, daarna ga ik graag ook nog even verder op de inhoud in.

maandag 4 december 2023 16:08
Spread the love

 

Als je naar iemands persoonlijke leven verwijst, zorg er dan voor dat het relevant is.

Ten eerste noemt Maxime Pirard mij een paar keer een “zelfverklaard progressief”. Daarmee lijkt op zijn minst de suggestie gewekt te worden dat ik dat, althans in zijn ogen, eigenlijk niet ben. Nu goed, het is me niet volledig duidelijk tot welke instantie ik mij eventueel zou moeten wenden om niet langer een “zelfverklaard” maar een door anderen gecertificeerd progressief te zijn. Bestaat daar een centrale partijcommissie voor? De suggestie van Pirard is natuurlijk heel eenvoudig: wie er ter progressieve zijde andere meningen op nahoudt dan de “juiste” meningen, is dan ipso facto niet meer progressief. Een framing die toch beter wordt achterwege gelaten. Het is niet dat Vlaanderen vandaag een progressief bolwerk is. Misschien moeten progressieven toch vooral iedereen verwelkomen die zichzelf ook als progressief omschrijft?

Ten tweede heb ik het toch wat moeilijk met de nogal gratuite verwijzing van Pirard naar mijn huidig beroep van leraar, wat in het stuk op geen enkele manier ter zake deed. Ja, ik ben inderdaad zij-instromer in het onderwijs, omdat ik op deze manier mijn steentje wilde bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Ik heb niet voor die job gekozen om daar te pas en te onpas op aangesproken te worden. Het is al erg genoeg dat Vlaams Belang een kliklijn wil tegen linkse leerkrachten. Komt er straks ook een kliklijn vanuit (extreem)links voor leerkrachten die niet links genoeg zijn? Of die “zelfverklaard” progressief zijn? Als men de job van leerkracht écht aantrekkelijker wil maken, kunnen dit soort verwijzingen beter weggelaten worden.

Ten derde wordt een, opnieuw niets ter zake doende, verwijzing gemaakt naar mijn vorig leven als “expat” in China. Dat is dan weer helaas factueel onjuist omdat ik nooit voor welk bedrijf dan ook als “expat” naar China ben gestuurd. Ik heb er twee en een half jaar als student geleefd tussen de Chinese studenten, daarna een halfjaar een stage gedaan in een klein, lokaal Duits bedrijfje en daarna gedurende 3 jaar gewerkt aan het opbouwen van een eigen onderneming. Geloof me vrij, een klassiek expatbestaan in China ziet er toch wel wat anders uit. Vele expats spreken bijvoorbeeld geen woord Chinees, terwijl ik die taal tot op het hoogst mogelijk niveau studeerde. Daarnaast krijgen vele expats huisvesting en internationale school voor de kinderen als deel van het loonpakket. Ik niet dus. Een beetje minder framing op basis van persoonlijke “feiten” zou dus geen kwaad kunnen.

Ten vierde, opnieuw een probleem van framing: Vista zijn geen “linkse nationalisten” zoals Pirard beweert, maar wel progressieve regionalisten, zoals consequent op al onze kanalen vermeld staat. Het verschil leg ik bij gelegenheid graag eens uit. Het klopt wel dat De Standaard, een zelfverklaarde kwaliteitskrant, ons herhaaldelijk op die manier in de markt zette, terwijl wij deze termen op geen enkele manier gebruiken. Groot was dus mijn verbazing dat een schrijver bij De Wereld Morgen blijkbaar klakkeloos de mainstream framing van kranten als De Standaard overneemt. Dat kan beter.

Neen, er is geen evidente link of oorzakelijk verband tussen klimaatverandering, kolonialisme en de Palestijnse zaak

Goed, nu naar de grond van de zaak: is de klimaatzaak onlosmakelijk verbonden met de Palestijnse kwestie? Een vraag die ik zowel inhoudelijk als tactisch wil bespreken. Op Twitter heb ik inderdaad schertsend laten weten dat ik blijkbaar niet intelligent genoeg ben om die link te snappen. Ja, dat ik me zelf een beetje dom voelde. Daar blijf ik bij. Ik ben er verder van overtuigd dat dit gevoel door velen gedeeld wordt.

Pirard probeert in zijn opiniestuk die link zo duidelijk mogelijk te maken en is het dus zeker deels eens met de stelling van Anuna De Wever hierover. Alleen betreurt hij dat zij dit onvoldoende concreet heeft gemaakt, waardoor mensen het inderdaad niet goed snappen. Welnu, ook de meer uitvoerige uitleg van Pirard gaat mijn petje helaas te boven.

De klimaatproblematiek is ontstaan door emissies van broeikasgassen, die voornamelijk voortkomen uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Die fossiele brandstoffen worden overal ter wereld ontgonnen, maar uiteraard het meeste daar waar ze aanwezig zijn én relatief goedkoop ontgonnen kunnen worden. Dat grondstoffen nodig zijn om een economie te doen draaien is geen geheim. Het klopt echter niet dat die ontginning puur gelinkt is aan koloniale praktijken. Ook Rusland, China en pakweg Noorwegen zijn grote producenten van fossiele brandstoffen, wat met kolonialisme niets van doen heeft. Net zoals de VS in eigen land trouwens, dat intussen de grootste producent ter wereld is geworden door de ontginning van schaliegas. Of wat met Saoedi-Arabië, dat via Aramco de extractie van olie volledig in eigen handen heeft? Wat heeft dit te maken met kolonialisme? Stel nu dat alle grondstoffenextractie die vandaag nog als kolonialistisch bestempeld zou kunnen worden, morgen meteen zou stoppen. Is daarmee dan de klimaatstrijd gewonnen? Verre van, want het merendeel van de extractie heeft gewoon geen enkele link met het kolonialisme.

De link die vervolgens gelegd wordt naar Palestina is al helemaal te gek voor woorden. Ja, Israël kan gezien worden als een bezettingsmacht die op alle mogelijke manieren de rechten van het Palestijnse volk flagrant met de voeten treedt. Daar is iedereen het eigenlijk over eens, zelfs Bart De Wever erkent dat. Het is ook een punt dat door de Volksunie altijd heel consequent gemaakt werd. En ja, uiteraard ondervinden ook de volkeren in het Midden-Oosten, waaronder het Palestijnse, de gevolgen van de klimaatverandering. Net zoals wij die gevolgen hier bij ons ook voelen bij overstromingen en langdurige droogte. En ja, omdat Israël vandaag veel machtiger is dan welke Palestijnse autoriteit ook, wordt het Palestijnse volk disproportioneel getroffen door de klimaatverandering. Maar neen, het is niet omdat je het lot van de Palestijnen gaat verbinden met de klimaatstrijd, dat je daardoor stappen vooruitzet in het aanpakken van de globale klimaatverandering. Dit is gewoon een bizarre verdraaiing van oorzaak en gevolg.

Neen, het is geen verstandige keuze om alles aan alles te linken als je een brede klimaatcoalitie wil vormen

Naast het feit dat de inhoudelijke linken die gelegd worden in mijn ogen onvoldoende steunen op solide redeneringen, is er natuurlijk ook nog de tactische vraag of dit wel nuttig kan zijn voor de klimaatstrijd.  Stel nu nog dat die linken er zijn, wat ik nogmaals niet erken, dan nog voelt iedereen met een beetje gezond verstand aan dat je daarmee de klimaatcoalitie eerder verzwakt dan versterkt. Je politiseert haar onnodig met andere strijden, waardoor je een grote groep potentiële medestrijders eigenlijk gewoon afschrikt en wegjaagt.

Dat toont meteen ook het verschil tussen extreemlinks zijn en progressief zijn. Vanuit een extreemlinkse analyse is alles aan elkaar gelinkt en kan enkel een allesomverwerpende revolutie, waar ook Anuna zich achter schaart, heil brengen. Welnu, als progressief verwacht ik in zo´n scenario vooral ellende, welvaartsverlies en maatschappelijke achteruitgang. Als dat betekent dat ik in de ogen van extreemlinkse strijders niet meer progressief ben, en misschien wel als een bourgeois element wordt bestempeld, dan zal ik dat lot met veel trots dragen.

De klimaatstrijd is veel te belangrijk om toe te laten dat extreemlinkse krachten deze gaan kapen. De enige manier om de klimaatverandering een halt toe te roepen is een snellere en efficiënte decarbonisatie. Dat kan enkel snel genoeg door massaal in te zetten op technologie en innovatie, waarbij ook grote bedrijven onmiskenbare partners zijn. Wie die strijd wil verbinden met het omverwerpen van het globale kapitalisme en en passant ook een oplossing voor de Palestijnse kwestie, raakt vroeg of laat zo verstrengeld in de ongerijmdheden dat een opwarming van 5 graden alsof perfect mogelijk wordt.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!